1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
 4. กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติที่วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติที่วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ) ประจำเดือนธันวาคม

หลักสูตร : HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวณัฎฐ์กิติมา มะกา กลุ่มประเภท นักศึกษา

ดิฉันและผู้ปฏิบัติงาน U2T ได้เข้ามามีส่วนร่วมในของการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัยเป็นเวลา 3เดือน ได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 จนถึง เดือนธันวาคม 2564 ดิฉันได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่อง เรื่องการทำงานเป็นทีม ได้รู้ถึงความสามัคคีในการทำงาน ซึ่งดิฉันมีหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 1 ตำบลคือ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ไปเห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และในเดือนที่ผ่านมา ตำบลทะเมนชัยได้ประสบปัญหาโรคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างหนักทำให้การทำงานนั้นไม่ค่อยราบรื่น ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ ดังนี้

1).ประชุมครั้งที่1  วันที่ 21/11/64 เวลา18:30 นน

1) กำหนดการปิด job ภายในวันที่9/12/64 เนื่องจากก่อนนั้นเคยบอกวันที่13/12/64 ให้แล้วเสร็จ จะเป็นวันหยุดยาวแล้ว

2) การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 9/12/64

3) การจัดทำเล่มรายงานโครงการ ภายใน 9/12/64 (และจะมีการแบ่งหน้าที่กันดำเนินงานต่อไป..)

4) การจัดแสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายงาน BRICC festival ในวันที่13 ,14 ,15/12/64

5) การเยี่ยมให้คำแนะชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ 5 ธ.ค. 64

-13ถึง15/12/64 จะมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกตำบลให้เตรียมสินค้าชุมชนไป

-ให้เตรียมงาน 5/12/64 ร่วมกิจกรรมข้าวหมากข้าวแต๋น จุดสำคัญ วันที่5ตอนเช้าจะมีการตรวจเยี่ยมให้คำแนะน

ประชุมครั้งที่2 วันที่ 29/11/64

-ข้อมูลTSIให้เสร็จภายในวันที่5/12/64 (ส่งให้อ.ตรวจก่อนส่งวันที่6/12/64 มอบให้ประธานนัดคุยกับทีมอีกที เอาข้อมูลปัจจุบัน

**การทำกิจกรรมวันที่5/12/64**

-กิจกรรมการตรวจเยี่ยม คือ วิทยากรจะเข้าให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น

**20-30นาทีจบกิจกรรม**

-ให้แบ่งกลุ่มไปข้าวหมากข้าวแต๋น กลุ่มละ 4-5คนไปก่อน และที่เหลือทำกิจกรรมวันชาติไปพรางๆก่อน

-ให้ทางชุมชนเตรียมผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก/ข้าวแต๋น ที่ทำเสร็จแล้วไว้..โชว์สีสัน และแพคเกจจิ้ง ที่ทางชุมชนพัฒนาแล้วมานำเสนอ…

-อาจทำที่บ้านแม่สำรวยจัดกิจกรรมทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น..

-(กิจกรรมวันชาติ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์)

**วันที่5/12/64เช่นกัน**

-ลองหาตัวเลือกในการทำกิจกรรม เช่น การทำความสะอาด,เก็บขยะในชุมชน,การพัฒนาแหล่งน้ำ,หรือกิจกรรมดีดีที่จะลงไปช่วยชุมชนได้,หรือจะแจกสเปรย์กันยุง สบู่ล้างมือแจกชาวบ้าน (เราต้องช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อแจกในวันนั้น)

(การบ้าน)

-ให้ช่วยกันคิดกิจกรรมกันก่อนว่าจะทำอะไรดี…?

-รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละบท…อาจารย์จะเร่งตรวจและจะทยอยส่งให้…และให้แก้ไขตามคำแนน

ประชุมครั้งที่3 แบบออนไซต์ วันที่ 5/12/64

 1. กิจกรรมประชุมออนไลน์และออนไซต์
 2. กิจกรรมสังเคราะห์รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ณ บ้านบุลิ้นฟ้า
 3. กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำโดยวิทยากร (ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น)
 4. กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ
 5. กิจกรรมจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T (ใครรับผิดชอบบทไหนให้อธิบาย)
 6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (ข้าวหมาก/ข้าวแต๋น)
 7. กิจกรรมจัดทำสรุป TSI เป็นอินโฟกราฟิกรายงานมหาวิทยาลัย
 8. กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน

2 )ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติที่วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 10:00-12:00 นน อีกทั้งได้มีการใส่ปุ๋ย รดน้ำ ได้มีการปลูกต้นไม้ประดับและทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำและบริเวณวัด ทั้งนี้ดิฉันได้มีการปลูกไม้ประดับบริเวณศาลาวัด เพื่อเป็นการเจริญเติบโตของไม้อีกด้วย

3.) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงบูรณาการ

-ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

-ผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก

 1. )การจัดทำสรุป TSI ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางอาหาร ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือระหว่างทีมผู้ปฏิบัติงานกลุมแม่บ้านในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะซึ่งกันและกันอีกด้วย

5).การจัดทำตลาดออนไลน์ ได้มีการอบรมเรื่องการสร้างเพจทางเฟสบุ๊ค ได้มีการออกแบบเพจเพื่อขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ทีมผู้ปฏิบัติงานได้นำไปสร้างช่องทางการขายผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดิฉันได้สร้างเพจชื่อว่า ข้าวแต๋นเลิศรส และได้มีการโพสต์แชร์ผ่านทางเฟสบุ๊ค ซึ่งผลตอบรับนั้นมียอดสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถโพสขายใน ไอจี ช้อปปี้ ลาซาด้าได้อีกด้วย จึงทำให้การขายแบบออนไลน์นั้นเป็นไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู