HS-08 บทความการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

                                                                              นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เถียรในเมือง

บ้านหนองไทร บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง และบ้านหนองบัว ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

          ช่วงการแพร่กระจายโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเดือนธันวาคม มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่บ้านหนองบัวได้ติดเชื้อโควิด-19 ชาวบ้านมีการป้องกันตัวเองมากยิ่งขึ้น มีการสวมหน้ากากอนามัยในการพูดคุยกันในวงสนทนา ใช้เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิทุกครั้งเมื่อเข้าไปในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือที่ดีเยี่ยมมีการระมัดระวังป้องกันตัวอย่างมาก ตระหนักถึงการระมัดระวังตัวให้มากที่สุด ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำในการรับมือในสถานการณ์เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดหนักในตอนนี้อย่างสม่ำเสมอ ได้บอกข้อมูลข่าวสารให้ชาวบ้านได้ติดตาม ป้องกันตัวเอง กินร้อน ช้อน ชามตัวเอง งดไปที่ชุมชนแออัดถ้าไม่จำเป็น หากจำเป็นสวมหน้ากากอนามัย พกเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ หมั่นออกกำลังกายให้เป็นประจำ

ในช่วงเดือนธันวาคมทางทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมได้มีการประชุมทั้งแบบออนไลน์ในการประสานงานที่จะทำโดยมีเนื้อหาดังนี้

การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ประชุม ออนไลน์ผ่านทาง Google Meet โดยมีเนื้อหาในส่วนของการทำรูปเล่มรายงานบทสรุปของโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นโครงการยกระดับเศรษฐกิจพัฒนาชุมชน โดยสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่ใจคือ การทำที่ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ กลิ่นขนมจะต้องไม่เหม็นหืน ขนาดของตัวขนมที่ต้องพอดีคำ รับประทานได้ง่าย สีสัน ห่อบรรจุสินค้า รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน วางแผนการลงพื้นที่ติดตามผลการทำงานของกลุ่มชาวบ้านว่ามีการพัฒนาสินค้าไปได้มากน้อยระดับใด

การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน – แบ่งบทกันทำ ให้ทีมงานเดิม ทำบทที่2 ในแต่ละบทใส่ภาพประกอบด้วย.
  2. บทที่3 ส่งเสริมการตลาด ให้เอาหน้าเพจที่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำขึ้นลง พร้อมรีวิวยอดการขายของแต่ละชุมชน
  3. บทที่4 การยอมรับของข้าวหมากเป็นอย่างไร การประชาสัมพันธ์เพียงพอหรือไม่ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

แบ่งทีมงานเดิมเป็น 3 กลุ่ม บทที่2,3,4

4.บทที่ 5 อาจารย์ประจำทีมช่วยเสนอแนวทางในการทำให้สมบูรณ์แบบ

5.การทำหลักสูตรระยะสั้น(ให้ทีมผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำ)

  1. ถ้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจพัฒนามีต่อเฟสที่ 2 เกิดขึ้น (จะทำไอศกรีมข้าวหมาก น้ำข้าวหมากเพื่อสุขภาพ จากงานวิจัย มีหลากหลายสี) บรรจุภัณฑ์ของข้าวหมาก ทำเป็นเซตทำข้าวหมากสำเร็จรูป

เยี่ยมชมให้คำแนะนำ 5/12/64 ช่วงเช้า

-ข้าวแต๋น บ้านน้อยพัฒนา บ้านบุตาริด

-ข้าวหมาก บ้านหนองตาด

การประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ประชุม ออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet โดยมีประเด็นที่พูดคุยกันในเรื่องของ

1.การจัดทำ TSI เกี่ยวกับการทำศักยภาพของตำบลก่อนและหลังทำโครงการ มีผลลัพธ์ในส่วนของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ด้านสังคมมีการนำภูมิปัญญาเข้ามาปรับใช้ ทำให้ชาวบ้านมีความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

2.วางแผนการทำกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5  ธันวาคม 2564

3.จัดการวางแผนการทำประสานเพจการตลาดออนไลน์ให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานทำกิจกรรมของการเข้าอบรมวิทยากรในสถานที่โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ท่านอาจารย์ จิรายุ และ อาจารย์ธนวรรณ มุสิกา เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ด้านการอาหาร ได้เข้ามาแนะนำ ในการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ ส่วนผสม ห่อบรรณจุผลิตภัณฑ์ ในการทอดเราจะต้องใช้น้ำมันที่ไม่ราคาถูกจนเกิดไป แนะนำเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์อย่างน้ำมันรำข้าว หรืออาจจะเป็นราคากลางๆอย่างน้ำมันถั่วเหลือง ในการทอดนั้นจะต้องทอดไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

และเวลา 10:30 น. ได้ทำกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้อาสาทำความสะอาดห้องสุขาทางวัด เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ อิ่มบุญและอิ่มใจ

เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานทางทีปฏิบัติงานมีความสุขมากๆ ที่ได้เจอชาวบ้านที่น่ารัก เป็นมิตร อบอุ่น ได้เจอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ได้สัมผัสการทำงานจริงว่าเป็นแบบไหน เราจะทำงานภายใต้แรงกดดันอย่างไร สอนให้รู้ถึงความอดทน ถ้าหากได้มีโอกาสได้ทำงานนี้อีกครั้งจะเข้าร่วมอีกและทำให้เต็มที่เหมือนทุกๆครั้ง และเพิ่มมากยิ่งขึ้นไป ขอบคุณโครงการนี้ที่ได้ให้โอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่เราต้องการในชีวิต และได้ส่งผลให้กับทางชาวบ้านได้มีการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กลุ่มชาวบ้าน ได้มีการเพิ่มรายได้ พัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบกิจกรรมเดือนธันวาคม

วีดีโอประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู