บทความประจำเดือนธันวาคม

1. มีการจัดประชุมออนไลน์และออนไซด์

ประชุมออนไลน์วันที่ 20/11/2564

1.เพิ่มเติมในหัวข้อปัญหาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

รสชาติยังไม่มีความหลากหลาย จึงต้องทดลองทำให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้น โดยการทำน้ำราดบนหน้าข้าวแต๋น เช่น ใส่ผงปาปิก้า เป็นต้น

ชาวบ้านปั้้นข้าวแต๋นในตัวแม่พิมพ์แน่นเกินไป จึงทำให้เวลาทอดเนื้อตรงกลางไม่กรอบฟู

บางชุมชนยังไม่มีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน

บางชุมชนไม่มีเวลารวมกลุ่มอย่างเต็มที่

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบันไม่รัดกุมทำให้มีความชื้นเข้าไป ส่งผลให้ผลิตภัณ์ข้าวแต๋นมีความกรอบน้อยลง

ปัญหาการใช้น้ำมันในการทอดข้าวแต๋น

2.นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น คือการแปรรูปจากข้าวอินทรีย์เป็นขนมทานเล่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวอินทรีย์ และเกิดการสร้างกลุ่มและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

วาระการประชุม21/11/64

1) กำหนดการปิด job ภายในวันที่9/12/64 เนื่องจากก่อนนั้นเคยบอกวันที่13/12/64 ให้แล้วเสร็จ จะเป็นวันหยุดยาวแล้ว

2) การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 9/12/64

3) การจัดทำเล่มรายงานโครงการ ภายใน 9/12/64 (และจะมีการแบ่งหน้าที่กันดำเนินงานต่อไป..)

4) การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายงาน BRICC festival ในวันที่13 ,14 ,15/12/64

5) การเยี่ยมให้คำแนะชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ 5 .. 64

-13ถึง15/12/64 จะมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกตำบลให้เตรียมสินค้าชุมชนไป

ให้เตรียมงาน 5/12/64 ร่วมกิจกรรมข้าวหมากข้าวแต๋น จุดสำคัญ วันที่5ตอนเช้าจะมีการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ

วาระการประชุม23/11/64

1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานแบ่งบทกันทำ ให้ทีมงานเดิม ทำบทที่2 ในแต่ละบทใส่ภาพประกอบด้วย..บทที่3 ส่งเสริมการตลาด ให้เอาหน้าเพจลง พร้อมรีวิวการขายได้ของแต่ละชุมชน..บทที่4 การยอมรับของข้าวหมากเป็นยังไงบ้าง..การประชาสัมพันธ์เพียงพอยังการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

แบ่งทีมงานเดิมเป็น 3 กลุ่ม บทที่2,3,4

ขอผลการดำเนินงานให้เป็น ม่อนและนกเป็นหลักไว้ก่อน บทที่3 (สำคัญ)

บทที่ 5 อาจารย์จะสรุปเอง

ให้*นำลิ้งค์บทความ+ลิ้งค์คลิป*ในแต่ละเดือนมาใส่ไว้ในภาพพนวกของทุกคน(ให้ทุกคนเตรียมไว้)

2. การทำหลักสูตรระยะสั้น(ให้ทีมผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำ)

ทำตามแบบฟอร์ม ต้องมีวิดีโอแสดงวิธีทำให้หน่อย

ทุกอย่างต้องเสร็จภายในวันที่9/11/64

มอบหมาย ให้นก ม่อน พี่ยุทธ ให้ประชุมกันต่อ และแบ่งงานกัน… ”

3. ถ้าเฟส2 เกิดขึ้น (จะทำไอศกรีมข้าวหมาก น้ำข้าวหมากเพื่อสุขภาพ จากงานวิจัย มีหลากหลายสี)แพคเกจจิ้งของข้าวหมาก ทำเป็นเซตทำข้าวหมากสำเร็จรูป

เยี่ยมชมให้คำแนะนำ 5/12/64 ช่วงเช้า

ข้าวแต๋น บ้านน้อยพัฒนา บ้านบุตาริด

ข้าวหมาก บ้านหนองตาด

วาระการประชุม29/11/64

ข้อมูลTSIให้เสร็จภายในวันที่5/12/64 (ส่งให้อ.ตรวจก่อนส่งวันที่6/12/64 มอบให้ประธานนัดคุยกับทีมอีกที เอาข้อมูลปัจจุบัน

**การทำกิจกรรมวันที่5/12/64**

กิจกรรมการตรวจเยี่ยม คือ วิทยากรจะเข้าให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น

**20-30นาทีจบกิจกรรม**

ให้แบ่งกลุ่มไปข้าวหมากข้าวแต๋น กลุ่มละ 4-5คนไปก่อน และที่เหลือทำกิจกรรมวันชาติไปพรางๆก่อน

ให้ทางชุมชนเตรียมผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก/ข้าวแต๋น ที่ทำเสร็จแล้วไว้..โชว์สีสัน และแพคเกจจิ้ง ที่ทางชุมชนพัฒนาแล้วมานำเสนอ

อาจทำที่บ้านแม่สำรวยจัดกิจกรรมทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น..

-(กิจกรรมวันชาติ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์)

**วันที่5/12/64เช่นกัน**

ลองหาตัวเลือกในการทำกิจกรรม เช่น การทำความสะอาด,เก็บขยะในชุมชน,การพัฒนาแหล่งน้ำ,หรือกิจกรรมดีดีที่จะลงไปช่วยชุมชนได้,หรือจะแจกสเปรย์กันยุง สบู่ล้างมือแจกชาวบ้าน (เราต้องช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อแจกในวันนั้น)

(การบ้าน)

ให้ช่วยกันคิดกิจกรรมกันก่อนว่าจะทำอะไรดี…?

รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละบทอาจารย์จะเร่งตรวจและจะทยอยส่งให้และให้แก้ไขตามคำแนะนำ

การทดสอบทักษะทั้ง4ด้าน ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำให้แล้วเสร็จเพราะเป็นงานส่วนรวมของทีมผู้ปฏิบัติงาน

2. กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำโดยวิทยากร (ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น) ในกิจกรรมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวหมากเลยเข้าแต๋นของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะให้นำไปพัฒนา ในอนาคตเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อจะได้มีเอกลักษณ์และจุดเด่นต่างๆของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในงานได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้านมีทั้งข้าวหมากและเข้าแต๋น วิทยากรที่ให้คำแนะนำเป็นวิทยากรที่มีความรู้มีความรู้ด้านข้าวแต๋นโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงช่วยแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างตรงจุด ให้คำแนะนำทั้งเรื่องรสชาติเรื่องบรรจุภัณฑ์และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเรื่องผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดอย่างไรได้บ้างทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

3. กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ ในกิจกรรมนี้ผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยกันทำความดีถวายในวันพ่อแห่งชาติณวัดด่านทองโดยการช่วยกัน 1.ปลูกต้นไม้ โดยจุดประสงค์ในการปลุกต้นไม้นี้เพื่อจะช่วยให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นเพราะว่าวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ที่บริสุทธิ์ต้นไม้นี่จะช่วยทำให้อากาศภายในวัดดูร่มรื่นเครื่องและบริสุทธิ์ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกและทำให้ช่วย เป็นร่มเงาและบังดดทำให้เกิดความร่มรื่นภายในวัดแก่ผู้ที่มาปฎิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยกันทำความสะอาดร้านนวดและบริเวณรอบรอบเพื่อความสะอาดสะอ้านเมื่อปฎิบัติธรรมก็จะได้จิตใจบริสุทธิ์มีความสะอาดวัดดูสวยงามขึ้นไม่สกปรกช่วยทำนุบำรุงศาสนา 3. ช่วยล้างห้องน้ำวัด อย่างที่ทุกคนรู้ดีห้องน้ำเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคเราจึงต้องมันช่วยกันทำความสะอาดรักษาความสะอาดห้องน้ำเพื่อป้องกันเชื้อโรคและความสะอาดสะอ้านถูกสุขลักษณะอนามัยและยังช่วยให้ห้องน้ำสวยงามเพิ่มอีกด้วย จุดประสงค์ในการทำกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการทำความดีเพื่อถวายเนื่องในวันพ่อ นอกจากทำดีถวายพ่อแล้วเรายังได้บุญอีกด้วย

4. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (ข้าวแต๋น) ในกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของข้าวแต๋นเพื่อจะให้ทราบว่าเข้าแต๋นสามารถต่อยอดได้อย่างไรชาวบ้านสามารถต่อยอดเข้าแตนได้อย่างไรจะมีตลาดรองรับในอนาคตหรือไม่ หลักสูตรระยะสั้นนี้คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นเพื่อสมารถตีตลาดได้ทำให้ผู้คนสนใจในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้เพื่อให้ชาวบ้านสามารถมีอาชีพที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้เพื่อลดปัญหาการว่างงานของชุมชนเป็นการสร้างงนสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

5. กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน การจัดทำตลาดออนไลน์นี้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันมีสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อต้องการขยายตลาดให้กับชาวบ้านชาวบ้านจะได้มีตลาดในการขายผลิตภัณฑ์จากการขยายการขายไปในตลาดออนไลน์ชาวบ้านมีออเดอร์ข้าวแต๋นเพิ่มมากขึ้นช่วยให้คนรู้จักข้าวแต๋นทะเมนชัยเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นการช่วยชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

6. การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ได้ให้คำแนะนำเรื่องบรรจุภัณฑ์และการสร้างตลาดออนไลน์ได้มีการสร้างตลาดออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น มีการให้คำแนะนำเรื่องรสชาติว่ารสชาติเป็นอย่างไรบรรจุภัณฑ์ควรปรับปรุงไปในแนวทางไหนและเรื่องของตลาดออนไลน์ต่างๆได้มีการ promote สินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น จากการให้คำแนะนำชาวบ้านผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นได้มีออเดอร์การสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

 

อื่นๆ

เมนู