1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
 4. HS08 – กิจกรรมติดตามผลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น และกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

HS08 – กิจกรรมติดตามผลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น และกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

นายศุภกร วิเศษนคร บัณฑิตจบใหม่

         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้านายศุภกร วิเศษนคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มเติมงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้

 1. เพิ่มเติมในหัวข้อปัญหาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

– รสชาติยังไม่มีความหลากหลาย จึงต้องทดลองทำให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้น โดยการทำน้ำราดบนหน้าข้าวแต๋น เช่น ใส่ผงปาปิก้า เป็นต้น

– ชาวบ้านปั้นข้าวแต๋นในตัวแม่พิมพ์แน่นเกินไป จึงทำให้เวลาทอดเนื้อตรงกลางไม่กรอบฟู

– บางชุมชนยังไม่มีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่ายที่ชัดเจน

– บางชุมชนไม่มีเวลารวมกลุ่มอย่างเต็มที่

– บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบันไม่รัดกุมทำให้มีความชื้นเข้าไป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมี

ความกรอบน้อยลง

– ปัญหาการใช้น้ำมันในการทอดข้าวแต๋น

 1. นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น คือ การแปรรูปจากข้าวอินทรีย์เป็นขนมทานเล่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวอินทรีย์ และเกิดการสร้างกลุ่มและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อนัดหมายงานกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้

 1. กำหนดการปิด job ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2564 เนื่องจากก่อนนั้นเคยบอกวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ให้แล้วเสร็จ จะเป็นวันหยุดยาวแล้ว
 2. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 9 ธ.ค. 2564
 3. การจัดทำเล่มรายงานโครงการ ภายใน 9 ธ.ค. 2564 (และจะมีการแบ่งหน้าที่กันดำเนินงานต่อไป)
 4. การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายในงาน BRICC festival ในวันที่ 14-15 ก.พ. 2565
 5. การเยี่ยมให้คำแนะชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ 5 ธ.ค. 2564
 6. 14-15 ก.พ. 2565 จะมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกตำบลให้เตรียมสินค้าชุมชนไป
 7. ให้เตรียมงาน 5 ธ.ค. 2564 ร่วมกิจกรรมข้าวหมากและข้าวแต๋น และมีจุดสำคัญคือ วันที่ 5 ตอนเช้า จะมีการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยในเฉพาะกลุ่มบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อนัดแบ่งกลุ่มงานกันสังเคราะห์และจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลทะเมนชัย บทที่ 2-4 จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการจัดทำบทที่ 4 ประเมินผลโครงการ ร่วมกับนางสาวรุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์ นายธนาธิป เสาวพันธุ์ นายอนุชา ตาดวง และนายพิษณุ อุทธาพงษ์ ซึ่งข้าพเจ้าและนางสาวรุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์ได้รับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยได้รับการแบ่งกลุ่มงานจากประธานประจำทีมผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อนัดหมายเวลาส่งงานและการจัดกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้

 1. ข้อมูล TSI ให้เสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค. 2564 (ส่งให้อ.ตรวจก่อนส่งวันที่ 6 ธ.ค. 2564 มอบให้ประธานนัดคุยกับทีมอีกที เอาข้อมูลปัจจุบัน)
 2. กิจกรรมการตรวจเยี่ยม คือ อาจารย์จากมรภ.ศรีสะเกษจะเข้าไปให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น **20-30 นาที**
 3. ให้แบ่งกลุ่มไปร่วมกิจกรรมข้าวหมากและข้าวแต๋น กลุ่มละ 4-5 คนไปก่อน และที่เหลือทำกิจกรรมวันชาติไปพลางๆ ก่อน
 4. ให้ทางชุมชนเตรียมผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นที่ทำเสร็จแล้วไว้โชว์สีสัน และโชว์แพคเกจจิ้งที่ทางชุมชนพัฒนาแล้วมานำเสนอ ซึ่งอาจจัดกิจกรรมที่บ้านแม่สำรวยทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น
 5. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ หรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จัดวันที่ 5 ธ.ค. 2564 เช่นกัน ให้ลองหาตัวเลือกในการทำกิจกรรม เช่น การทำความสะอาด การเก็บขยะในชุมชน การพัฒนาแหล่งน้ำ หรือกิจกรรมดีดีที่จะลงไปช่วยชุมชนได้ หรือจะแจกสเปรย์กันยุง สบู่ล้างมือแจกชาวบ้าน (เราต้องช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อแจกในวันนั้น) **การบ้าน** ให้ช่วยกันคิดกิจกรรมกันก่อนว่าจะทำอะไรดี
 6. รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ในแต่ละบท อาจารย์จะเร่งตรวจและจะทยอยส่งให้ และให้แก้ไขตามคำแนะนำ
 7. การอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำให้แล้วเสร็จ เพราะเป็นงานส่วนรวมของทีมผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าซึ่งเป็นแอดมินประจำทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยพร้อมกับแอดมินคนอื่นๆ ของตำบลทะเมนชัย ได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เรื่อง PBM และ CBD จากอ.ชาติวุฒิ หัวหน้าระบบ U2T BRU โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้

 1. จากการเก็บข้อมูล ยังมีความผิดพลาดของพิกัด ขอความร่วมมือในแต่ละตำบลเช็คความถูกต้องโดยแก้ไขให้ถูกต้อง โดยผู้เก็บข้อมูลจะต้องเข้าไปแก้ไขใน App CBD ภายในสัปดาห์นี้ เพราะเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการต่อในเฟสที่ 2
 2. การย้ายข้อมูล CBD จากมือถือ จะต้องเข้า log-in Email ของ @u2t.ac.th ถึงจะถ่ายโอนข้อมูลได้
 3. PBM จะต้องอัพเดพข้อมูลให้เสร็จ (สำหรับอาจารย์) เร่งด่วน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไซต์กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยอาจารย์ให้แนวทางการเขียนบทความและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมในช่วงเช้า ก่อนเริ่มงานกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นจากอาจารย์มรภ.ศรีสะเกษ และกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ (วันพ่อแห่งชาติ) ณ บ้านแม่สำรวย บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย โดยได้ข้อสรุปดังนี้

 1. กิจกรรมประชุมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์
 2. กิจกรรมสังเคราะห์รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ณ บ้านบุลิ้นฟ้า
 3. กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำโดยอาจารย์จากมรภ.ศรีสะเกษ (ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น)
 4. กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ
 5. กิจกรรมจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T (ใครรับผิดชอบบทไหนให้อธิบาย)
 6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (ข้าวหมาก/ข้าวแต๋น)
 7. กิจกรรมจัดทำสรุป TSI เป็นอินโฟกราฟิกรายงานมหาวิทยาลัย
 8. กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน

ซึ่งกิจกรรมการประชุมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงแนวทางและการวางแผนทำกิจกรรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการประชุมแบบออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วต่อการวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ข้าพเจ้าก็ได้นำความรู้ที่ได้จากการประชุมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์มาพัฒนาชุมชนเป้าหมายเพิ่มเติมต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย

ภาพประกอบการประชุมแบบออนไลน์

       

ภาพประกอบการประชุมแบบออนไซต์ ณ บ้านแม่สำรวย บ้านหนองตาด

     

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้ลงพื้นที่ไปร่วมกันสังเคราะห์รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลทะเมนชัย บทที่ 2-4 ณ บ้านพี่ยงยุทธ เขียววิลัย บ้านบุลิ้นฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และแบ่งบทกันทำเป็นกลุ่มตามที่ประธานประจำทีมผู้ปฏิบัติงานมอบหมาย โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการสังเคราะห์รายงานบทที่ 4 ประเมินผลโครงการ ร่วมกับนางสาวรุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์ นายธนาธิป เสาวพันธุ์ นายอนุชา ตาดวง และนายพิษณุ อุทธาพงษ์ ซึ่งข้าพเจ้าและนางสาวรุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์ได้รับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้เนื้อหาบทที่ 4 ประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสำเร็จและความพึงพอใจต่อผลการประเมินผลโครงการการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ “ข้าวหมากและข้าวแต๋น” ของตำบลทะเมนชัย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทำให้รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลทะเมนชัย บทที่ 2-4 มีความสำเร็จรวดเร็วมากขึ้นจากการสังเคราะห์รายงานร่วมกันในแต่ละบท และมีความถูกต้องในทางด้านเนื้อหาที่ง่ายต่อการตรวจพิจารณา

ภาพประกอบกิจกรรมการลงพื้นที่สังเคราะห์รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T

ตำบลทะเมนชัย บทที่ 2-4 ณ บ้านพี่ยงยุทธ เขียววิลัย บ้านบุลิ้นฟ้า

     

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมแอดมินประจำเพจกลาง U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลทะเมนชัย ได้จัดกิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน โดยทำการสร้างคอนเทนต์พร้อมแนบรูปภาพโพสต์ลงในเพจเพื่อนำเสนอและจำหน่าย (รับออเดอร์) สินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ และทำให้มีผู้คนรู้จักมากขึ้น ทั้งนี้แล้วผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ข้าพเจ้าได้โพสต์ลงในเพจ ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและมียอดจำหน่ายแล้ว ประกอบไปด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก (บ้านหนองตาด บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านบุลิ้นฟ้า) 2. ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น (บ้านน้อยพัฒนา บ้านบุตาริด บ้านหนองน้ำขุ่น) ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป้าหมายมีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ และมีผู้คนรู้จักมากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังทำให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ภาพประกอบกิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน

           

           

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยรวมกันเฉพาะทั้งหมด 5 คน ได้แก่ 1. นายศุภกร วิเศษนคร 2. นายธนาธิป เสาวพันธุ์ 3. นายยงยุทธ เขียววิลัย 4. นางสาวสิรินภา ทะกาเนนะ และ 5. นางสาวรัชฎาภรณ์ ทุมประสิทธิ์ ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอในขั้นตอนและวิธีการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ณ บ้านแม่สำรวย บ้านหนองตาด เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่จัดสถานที่และบันทึกภาพบรรยากาศโดยรวม โดยเฉพาะขั้นตอนและวิธีการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากของบ้านหนองตาดเป็นที่น่าสนใจ น่าเชื่อถือ และทำให้มีผู้คนรู้จักมากขึ้น รวมถึงทำให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ภาพประกอบกิจกรรมการถ่ายทำคลิปวิดีโอในขั้นตอนและวิธีการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก

ณ บ้านแม่สำรวย บ้านหนองตาด เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

     

     

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมจัดทำสรุปรายงานการดำเนินงานรายตำบล (TSI) ตำบลทะเมนชัย กับทีมผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับหน้าที่จัดทำสรุปรายงาน TSI เป็นอินโฟกราฟิกรายงานมหาวิทยาลัย โดยตำบลทะเมนชัยได้รับเลือกให้เป็นตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งสรุปรายงาน TSI นี้ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐาน 2. โจทย์พัฒนาพื้นที่ 3. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ 4. กลไกการทำงานในตำบล 5. TMAP ความต้องการ 5 มิติ 6. ผลลัพธ์ ทั้งนี้หัวข้อต่างๆ ที่กล่าวมา ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานเคยร่วมกันทำสรุปเป็นอินโฟกราฟิกรายงานมหาวิทยาลัยมาก่อนแล้ว ในหัวข้อเรื่อง ตำบลทะเมนชัย (ตำบลอยู่รอด 9 เป้าหมาย -> ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง 13 เป้าหมาย) ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานจึงนำข้อมูลของอินโฟกราฟิกตำบลทะเมนชัยมาใส่สรุปรายงาน TSI ตำบลทะเมนชัยอีกที และทำการลบหัวข้อเรื่อง ตำบลทะเมนชัย (ตำบลอยู่รอด 9 เป้าหมาย -> ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง 13 เป้าหมาย) แล้วเปลี่ยนเป็นหัวข้อเรื่อง การดำเนินงานรายตำบล (TSI) ตำบลทะเมนชัย (ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน) ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของตำบลทะเมนชัย รวมถึงโจทย์ในการพัฒนาพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ กลไกการทำงานในตำบล TMAP ความต้องการ 5 มิติ และผลลัพธ์ โดยนำมาสรุปเป็นการดำเนินงานรายตำบล (TSI) ของตำบลทะเมนชัยที่ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานทั้งหมด ทั้งนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในตำบลทะเมนชัยให้เป็นตำบลสู่ความยั่งยืนอีกด้วย

ภาพประกอบรายงานการดำเนินงานรายตำบล (TSI) ตำบลทะเมนชัย

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ณ บ้านแม่สำรวย บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย ในช่วงเช้าเวลา 09.30 – 10.30 น. ซึ่งมีตัวแทนกลุ่มสมาชิกจากชุมชนบ้านหนองตาดและชุมชนบ้านน้อยพัฒนาที่ได้รับเลือกให้เป็นชุมชนเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นตามลำดับ นำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นมาจัดวางโชว์และเตรียมพร้อมรับคำแนะนำจากอาจารย์ โดยมีอาจารย์จิรายุ มุสิกา และอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ทั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทะนู รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ มาร่วมเป็นประธานกับดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในกิจกรรมนี้ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ช่วยตัวแทนกลุ่มสมาชิกในชุมชนในการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นของบ้านหนองตาดและบ้านน้อยพัฒนาตามลำดับแก่อาจารย์ที่มาให้คำปรึกษาแนะนำ และข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ในการบันทึกภาพบรรยากาศบางส่วนตามที่ผู้ตัดต่อคลิปวิดีโอประจำทีมมอบหมาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาพผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นของชุมชนเป้าหมาย รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือมากขึ้นจากอาจารย์ที่มาให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไปให้ถูกต้องและชัดเจนต่อตัวแทนกลุ่มสมาชิกในชุมชนเป้าหมายเป็นอย่างมาก

ภาพประกอบกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น

     

     

 

เวลา 10.30 – 11.30 น. ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย โดยมีดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ มาเป็นประธานในกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมนี้ประธานประจำทีมผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งงานในกิจกรรมให้สมาชิกในทีมผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ 1. งานปลูกต้นไม้ประดับให้วัด จำนวน 16 คน 2. งานทำความสะอาดห้องน้ำให้วัด จำนวน 13 คน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในงานปลูกต้นไม้ประดับให้วัด ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักการปลูกต้นไม้ประดับและสร้างบุญกุศลให้แก่วัด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความสวยงามของวัดที่มีประชาชนเข้ามาทำกิจกรรมอยู่วัดเป็นประจำ และสามารถสร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้แล้วก็ได้แบ่งเบาภาระหน้าที่ของพระภายในวัดอีกด้วย

ภาพประกอบกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

     

นอกจากนี้แล้วข้าพเจ้ายังได้ทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และได้ทำหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ โดยรวมของทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย ประจำเดือนธันวาคม พร้อมทั้งดูแลเพจกลาง U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลทะเมนชัย ให้มีผู้ติดตามและผู้แชร์มากขึ้น และโพสต์ภาพกิจกรรมต่างๆ รวมถึงโพสต์การทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชนเป้าหมายต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นจากเพจกลาง U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลทะเมนชัย ลงในกลุ่มไลน์งาน HS08_พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ และ HS08.ตำบลทะเมนชัย ซึ่งทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้โพสต์ลงในกลุ่มไลน์งานนั้นเป็นที่รู้จักต่อผู้บริหารและน่าสนใจมากขึ้น และเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเป้าหมายในตำบลทะเมนชัยให้เป็นที่รู้จักและสามารถพัฒนาต่อได้ โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนเป็นหลัก

คลิปวิดีโอการปฏิบัติงาน

 

  

 

อื่นๆ

เมนู