ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีกิจกรรมการประชุมออนไลน์ 2 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีประเด็นการประชุมดังนี้

1) กำหนดการปิดโครงการในระยะแรก โดยจัดการลงพื้นที่ตั้งแต่ 22พ.ย.-7ธ.ค.64

2) การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น แบ่งงานให้แต่ละคนมีหน้าที่ ในการพัฒนา และเขียนหลักสูตรระยะสั้น โดยอาจารย์เป็นผู้แบ่งกลุ่มให้

3) การจัดทำเล่มรายงานโครงการ แบ่งทีมในการจัดทำรูปเล่มรายงาน บทที่2-4

4) การจัดแสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายงาน BRICC festival นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

5) การเยี่ยมให้คำแนะชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ 5 ธ.ค. 64 โดยอาจารย์พร้อมวิทยากร จะลงพื้นที่ให้คำแนะนำในวันที่ 5 ธ.ค. 64 และการต่อยอดผลิตภัณฑ์

ประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีประเด็นการประชุมดังนี้

1) จัดทำ TSI (การทำโปสเตอร์)มอบให้พี่ประธานมอบหมายงาน ส่งภายในวันที่ 5 ธ.ค. 64

2) กิจกรรมวันชาติ 5 ธ.ค.64 กิจกรรมตรวจเยี่ยมผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นโดยวิทยากร อ.จิรายุ – อ.ธนวรรณ มุสิกา วิทยาศาสตร์การอาหาร มรภ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมขึ้น ณ บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ โดยวิทยากรได้เยี่ยมชมตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางโครงการ U2T ตำบลทะเมนชัยได้จัดทำขึ้น พร้อมให้คำแนะนำด้านการเก็บรักษาเม็ดแป้งข้าวหมาก ให้นำเก็บไว้ในที่แห้ง เพื่อไม่ให้รสชาติเปลี่ยนแปลงไป และการต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยจัดทำเป็นไอศกรีมข้าวหมาก ส่วนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น วิทยากรได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิดยิ่งขึ้น เพื่อให้ข้าวแต๋นมีความกรอบที่นานมากขึ้น

                 

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมจัดขึ้น ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี โดยทีมปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด และล้างห้องน้ำบริเวณวัดทั้งหมด โดยกิจกรรมนี้สร้างความสามัคคีให้กับทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และผลที่ได้ ทำให้ชุมชนและวัด มีพื้นที่สะอาดใช้ประโยชน์ต่อไป

                                

กิจกรรมจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ได้รับหน้าที่ในการจัดทำรายงานบทที่ 1 บริบททั่วไปของชุมชนตำบลทะเมนชัย มีการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ต้องการเพิ่มเติม โดยได้รับผิดชอบหมู่บ้านดังนี้ บ้านหนองบัว บ้านหนองไทร บ้านหนองม่อง และบ้านน้อยพัฒนา หลังจากนั้นได้ทำหน้าที่ในการเรียบเรียงและตรวจสอบข้อมูลของทุกหมู่บ้านจากผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าด้วยกัน และนำส่งอาจารย์ผู้ดูแลตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยได้รับหน้าที่ในการประสานงานกับชุมชน บ้านน้อยพัฒนา เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ผู้คนที่สนใจอยากจะทำข้าวแต๋น เมื่อเข้ามาชมวิดีโอก็สามารถทำข้าวแต๋นได้ง่ายๆ

กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน ทางทีมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาได้มีการให้คำแนะนำการโพสต์ขายผ่านออนไลน์ ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม โดยมีการเริ่มขายผ่านทางFacebook ของตัวเองก่อน และเมื่อได้รับออเดอร์มากระจายให้กับกลุ่มข้าวแต๋นของชุมชน แรกๆทางสมาชิกยังไม่คล่องในการรับออเดอร์ แต่ก็มีการศึกษาเพิ่มเติม ทำให้ตอนนี้มีความคล่องมากขึ้นในการที่จะรับออเดอร์จำนวนมากๆได้ และจัดส่งทันเวลา

“การเดินทางก็มาถึงเดือนสุดท้ายของโครงการระยะแรก………….และเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลทะเมนชัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น”

                               

นายยศวริศ  กิเลน

ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู