รายงานผลการปฏิบัติงาน
นายสุทธิภรณ์ เพชรสังหาร : 2
พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบล ทะเมนชัย   อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์
ในเเต่ละหมู่บ้านมีอาณาเขตติดและใกล้เคียงกัน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านมีพื้นที่ป่าไม้ ทุ่งนา ในหมู่บ้าน การเดินทางสะดวก หากแต่พื้นถนนมีขรุขระบ้าง ไฟฟ้าในหมู่บ้านสว่างในบางพื้นที่ อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ คือ การเกษตร เช่น ปลูกข้าว อ้อย เเละมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อขายเเละบริโภค เช่น หมู ไก่ วัวเเละควาย ในหมู่บ้านแต่ละบ้านโดยทั่วไปจะสร้างบ้านสองชั้น และมีรั้วกันบริเวณบ้าน บ้านที่ไม่มีรั้วจะปลูกไม้ผลแทน เช่น มะม่วง มะยม เพื่อให้ร่มเงา โดยอาชีพของชาวบ้านนั้นทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
ในหมู่บ้านแต่ละบ้านจุดเด่นที่เห็นได้ชัด คือ แต่ละบ้านจะมีการปลูกผักสวนครัว ชาวบ้านจะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นทั้งอาหารเลี้ยงครอบครัว และหารายได้เข้าชุมชน คือการทำนา ปลูกข้าว ซึ่งเป็นจุดเด่นของตำบล คือ ผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เเละมีการเลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรผสมผสานในบางครัวเรือนของหมู่บ้าน
บ้านน้อยพัฒนา มีปัญหาแหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำใช้ บ้านหนองบัวมีปัญหาในเรื่องของเสียงรบกวนจากรถขนดิน อีกสองหมู่บ้าน และทุกหมู่บ้านจะมีปัญหาเหมือนกันอีกอย่าง คือ ปัญหาถนน ที่ยังทำไม่แล้วเสร็จ ปัญหาพื้นถนนขรุขระ ปัญหาไฟฟ้า ความสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ เเละปัญหาขยะตามพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน
การแก้ไขปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำในบ้านน้อยพัฒนา ควรจัดให้มีการลอกห้วย คลอง เพื่อที่จะได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาเรื่องถนนและความสว่างของไฟฟ้าให้หมู่บ้านประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาพัฒนาถนนและไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ ปัญหาเสียงรบกวนในบ้านหนองบัว หาวิธีให้เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ ให้ห่างจากบ้านของชาวบ้าน เเละอยากจะให้มีการอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานของชาวบ้าน เพราะมีเเค่บางส่วนเท่านั้นที่ใช้ หากมีการนำมาใช้ในหมู่บ้านให้มากขึ้น ก็จะสามารถต่อยอด นำความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาการทำเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

ภาพประกอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

                               

     

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564

อื่นๆ

เมนู