รายงานผลการปฏิบัติงาน

นายสุทธิภรณ์ เพชรสังหาร

พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบล ทะเมนชัย            อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

พื้นที่หมู่บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง มีอาณาเขตติดและใกล้เคียงกัน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านมีพื้นที่ป่าไม้ ทุ่งนา ในหมู่บ้าน การเดินทางสะดวก หากแต่พื้นถนนมีขรุขระบ้าง ไฟฟ้าในหมู่บ้านสว่างในบางพื้นที่ อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ คือ การเกษตร เช่น ปลูกข้าว อ้อย ในหมู่บ้านมีผู้นำที่ดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้าน ในหมู่บ้านแต่ละบ้านโดยทั่วไปจะสร้างบ้านสองชั้น และมีรั้วกันบริเวณบ้าน บ้านที่ไม่มีรั้วจะปลูกไม้ผลแทน เช่น มะม่วง มะยม เพื่อให้ร่มเงา

ในหมู่บ้านแต่ละบ้านจุดเด่นที่เห็นได้ชัด คือ แต่ละบ้านจะมีการปลูกผักสวนครัว ชาวบ้านจะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นทั้งอาหารเลี้ยงครอบครัว และหารายได้เข้าชุมชน คือการทำนา ปลูกข้าว ซึ่งเป็นจุดเด่นของตำบล คือ ผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์

บ้านน้อยพัฒนา มีปัญหาแหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำใช้ บ้านหนองบัวมีปัญหาในเรื่องของเสียงรบกวนจากรถขนดิน อีกสองหมู่บ้าน และทุกหมู่บ้านจะมีปัญหาเหมือนกันอีกอย่าง คือ ปัญหาถนน ที่ยังทำไม่แล้วเสร็จ ปัญหาพื้นถนนขรุขระ และความสว่างในหมู่บ้าน

การแก้ไขปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำในบ้านน้อยพัฒนา ควรจัดให้มีการลอกห้วย คลอง เพื่อที่จะได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาเรื่องถนนและความสว่างของไฟฟ้า ให้หมู่บ้านประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาพัฒนาถนนและไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ ปัญหาเสียงรบกวนในบ้านหนองบัว หาวิธีให้เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ ให้ห่างจากบ้านของชาวบ้าน

     

ลิ้งค์วิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู