การติดตาม ประเมินผล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวมลฑิรา แทนคำ

ทางด้านนักศึกษาได้ติดตามประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ตามกลุ่มที่รับผิดชอบคือ บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง และบ้านหนองไทร โดยได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งสี กลิ่น รสชาติ ให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น และยังได้มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อหาช่องทางจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น จากการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ แล้ว พบว่า ถุงซิปล็อค มีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะ สามารถช่วยป้องกันอากาศ ความชื้น ฝุ่นละออง ทำให้สินค้าด้านในถุงคงความสด กรอบ อร่อย ยืดอายุของสินค้าได้ยาวนานขึ้น จึงได้นำเสนอต่อสมาชิกทีมเพื่อพิจารณาร่วมกันในการพัฒนาครั้งต่อไป และมีการออกแบบ logo ผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับชุมชน

นอกจากนี้ ยังได้มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ซึ่งปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยได้แนะนำให้ชุมชนเฝ้าระวัง และแนะนำวิธีดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมีไข้ ไอและหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ ตลอดทั้งติดตาม สอบถาม ทางไลน์หรือโทรศัพท์

ในเดือนสิงหาคมนี้ ทางทีมงานได้ประชุมสมาชิกทีมผู้จ้างงาน เพื่อร่วมกันสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1 (มีนาคม-กรกฎาคม) โดยมีการสรุปข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแพลตฟอร์มรายงาน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู