พื้นที่รับผิดชอบ บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง (กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น)ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการติดตามและประเมินผล ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ทางทีมสมาชิกบ้านน้อยพัฒนาและบ้านหนองม่วง ได้มีการรวบรวมกลุ่มสมาชิกให้ใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดกลุ่มสมาชิกที่เข้มแข็ง และปรับสูตรข้าวแต๋นจนคงที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านรสชาติที่มีความหวานกำลังดีเหมาะกับทุกวัยที่รับประทาน สีที่มีความหลากหลาย และความหอมของข้าวแต๋น รวมไปถึงรูปลักษณ์ของข้าวแต๋นที่มีขนาดพอดีคำสามารถรับประทานได้ง่าย ทางชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ จึงได้เริ่มมีการพูดคุยเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่ม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในอนาคต

ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการแนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับทีมสมาชิก ซึ่งบรรจุภัณฑ์นี้ต้องสามารถใช้ได้จริงไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเสีย(ไม่กรอบ) และราคาไม่แพงจนเกินไป เป็นที่น่าสนใจของกลุ่มลูกค้า สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้ หรือวัสดุที่นำมาใช้เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น จนเกิดการหารือระหว่างทีมสมาชิกกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการจัดทำ แต่ในปัจจุบันเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทางทีมปฏิบัติงานลงพื้นที่ไปติดตามประเมินผลด้วยตัวเองได้ไม่เต็มที่ จึงเกิดการติดตามประเมินผม โดยใช้วิธีการสื่อสารผ่านทางออนไลน์ โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้ เรายังมีการแนะนำการเฝ้าระวัง และวิธีการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน พร้อมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ผ่านไลน์กลุ่มของแต่ละชุมชนอยู่เสมอ

ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเองได้มีการประชุมสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (มีนาคม-กรกฎาคม) โดยมีการสรุปข้อมูล  สังเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแพลตฟอร์มรายงานในส่วนต่างๆจนครบถ้วนสมบูรณ์ มีการประชุมสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงาน วางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ในเดือนสิงหาคม  โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอบรมนักเล่าเรื่องชุมชนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

จากการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมาจนถึงตอนนี้ ผู้ปฏิบัติได้มีการประชุมวางแผนอย่างจริงจังเพื่อคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะแก่การนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ จึงได้มีการเสนอบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากเกินไป จึงได้แนวคิดร่วมกันคือ ใช้ถุงซิปล็อคหรือถุงคราฟท์ซึ่งทำจากกระดาษ เพราะดูเรียบง่าย กันอากาศเข้า และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ซึ่งปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่าในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นมีไม่มาก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ต้องมีการป้องกันไม่ให้ข้าวแต๋นโดนอากาศภายนอกโดยตรง เพราะจะทำให้ความกรอบของข้าวแต๋นลดลง ทีมผู้ปฏิบัติงานยังได้ร่วมกันคิดออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจ และในอนาคตหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่รู้จักหรือยอมรับด้วยคุณภาพและรสชาติแล้วนั้น ก็สามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ ทั้งนี้ทีมผู้ปฏิบัติการก็ยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเข้มแข็ง เพื่อชุมชนจะได้มีรายได้และมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนให้มความยั่งยืนต่อไป

อื่นๆ

เมนู