การติดตามผลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

ข้าพเจ้า  นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสวัสดิ์  ประเภท ประชาชน  ตำบลทะเมนชัย

หลักสูตร: ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์  ได้ดำเนินการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อติดตามความคืบหน้าของการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากของชุมชน

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าได้เดินทางไปบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายบุญมี ตอรบรัมย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง ข้าพเจ้าได้ไปสอบถามรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง จึงได้ข้อมูลมาว่า พื้นที่ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ส่วนใหญ่พื้นที่จะมีลักษณะเป็นที่ราบ เป็นชุมชนที่บ้านเรือนเป็นหลังติดกันเป็นแนวยาว มีถนนเส้นทางหลวงเป็นทางผ่านกลางหมู่บ้านในชุมชน และมีร้านค้าอยู่ข้างทาง 2 ทั้ง 2 ฝั่ง  ประชากรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร เช่น การทำนา และปลูกผักสวนครัว ส่วนมากประชากรในชุมชนมีฐานะปานกลาง และรายได้ส่วนมากมาจากการทำนา ข้าพเจ้าได้เก็บภาพบรรยากาศภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ ร้านค้า และโรงเรียน เพื่อนำไปประกอบเนื้อหาในการทำรูปเล่ม ข้าพเจ้าจึงได้สอบถามข้อมูลต่างๆ ไว้ เพื่อที่จะนำไปรวบรวมกัน และนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ รอบแรก (เดือนมีนาคม-กรกฎาคม) 2564 เพื่อจัดทำรูปเล่มและนำส่งรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อจะให้ได้รูปเล่มรายงานออกมาได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5 ได้จัดทำข้าวหมากเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ดูแลได้เสนอแนะและให้คำแนะนำในการการตลาด ซึ่งอันดับแรกเป็นการสร้างตลาดภายในชุมชน และค่อยๆ ขยับขยายส่งออกไปยังต่างจังหวัด ผลตอบรับจากการขายข้าวหมากออกมาได้ดีมาก คนในชุมชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติอร่อย ข้าพเจ้าจึงได้เสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายโดยการจัดกิจกรรมการแสดงสินค้า และสาธิตวิธีการทำ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการขายข้าวหมาก เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพระธาตุเจดีย์วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง

ข้าพเจ้าได้ติดตามผลการทำข้าวหมากของชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องเป็นประจำทุกเดือน มีสมาชิกเข้าร่วมการทำกิจกรรมทั้งหมด 5 คน ได้แก่1.คุณบุญเฮียง พลตื้อ  2.คุณจำรัส ละมุล  3.คุณสำราญ สอนราศรี 4.คุณอรพิน สอนราศรี  5.คุณนารี  ชอบทอง ได้ทำข้าวหมากขายและมีรายได้ทุกวันและส่งออกไปยังต่างจังหวัด ข้าพเจ้าจึงแนะนำให้ชาวบ้านมีการจัดทำบัญชีเพื่อแสดงถึงรายรับ-รายจ่ายจากการขายข้าวหมาก พร้อมทั้งมีการพัฒนาข้าวหมากโดยใช้สีจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีเขียวจากใบเตย สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน มาปรุงแต่งให้ดมีสีสันน่ารับประทานมากขึ้นและมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาปรับใช้ให้เข้ากับการส่งออกไปยังต่างจังหวัด

การนำข้าวมาแปรรูปสามารถทำได้หลากหลาย ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องจึงเลือกที่จะทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก เพราะสามารถทำได้ง่าย วัสดุอุปกรณ์ไม่เยอะ วิธีการทำไม่ยุ่งยาก ยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นการสร้างมูลค่าให้กับอาหาร การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ข้าพเจ้าได้คิดค้นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยใช้กระปุกพลาสติกเซฟตี้ให้เหมาะกับการส่งออกไปยังต่างจังหวัด และการพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิ่น รส เป็นต้น

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปรึกษากันเรื่องการทำตลาดของกลุ่มข้าวหมากและข้าวแต๋นของตำบลทะเมนชัย สรุปได้ว่า จะทำการสร้างเพจเฟซบุคเพื่อเป็นการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้น เพราะการตลาดออนไลน์ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่กำลังมาแรง คนจะเล่นโซเชียลเยอะมากขึ้น เป็นอีก 1 ช่องทางของการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่วงแรกอาจจะทำการตลาดภายในหมู่บ้าน ในตำบล ในอำเภอ ขยายการตลาดจนไปสู่ระดับจังหวัด เป็นการสร้างตัวตนให้รู้ว่านี้แหละคือข้าวหมากบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ทะเมนชัย

การจัดทำเพจเฟซบุคของข้าวหมากและข้าวแต๋น ในปัจจุบัน Facebook เป็นสื่อโซเชียลที่มีผู้ใช้บริการมาก การเปิดเพจขายสินค้าบน Facebook จึงเป็นช่องทางธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก สามารถโพสต์ขายข้าวหมากและข้าวแต๋นได้อย่างง่ายมาก เป็นการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสร้างรายได้บนสื่อโซเชียล และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับ ต.ทะเมนชัย และยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ใช้งบประมาณน้อยเพราะเราไม่ต้องเสียค่าที่หรือหน้าร้าน

รูปภาพประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู