การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

รุจิรงค์ เรืองคง

ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านบุแปบ หมู่ 7 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ตามแบบ 01, 02 และ 06 ในภาพรวมพบว่า ประชากรในชุมชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรทำนาเป็นหลักและเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ปัญหาที่พบในชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีรายได้น้อย มีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน และยังพบปัญหาความยากจน เนื่องจากคนในชุมชนเกิดการว่างงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ทำให้เกิดการขาดรายได้ในครัวเรือน

ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมากและข้าวแต๋น โดยทำหน้าที่เป็น ผู้ประสานงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

เชิญชวนสมาชิกในชุมชนบ้านบุแปบ เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน ได้แก่

 1. นางสุภาพ ซอนรัมย์ บ้านบุแปบ หมู่ที่7
 2. นางสมปอง นาดี บ้านบุแปบ หมู่ที่7
 3. นางบุพผา แช่มรัมย์ บ้านบุแปบ หมู่ที่7
 4. นางดาวเรือง สุดสายเนตร บ้านบุแปบ หมู่ที่7
 5. นางประณี ซึมรัมย์บ้านบุแปบ หมู่ที่7

ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมากและข้าวแต๋น  ณ เทศบาลตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 29-30  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมเปิดโครงการและแนะนำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย ) โดยมีท่านอาจารย์ธาริณี วงศ์ศิริศักดิ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้

การฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมาก มีวิธีทำดังนี้ ให้ตำแป้งข้าวเจ้า กรองให้ละเอียด จากนั้นตำพริกไทยดิบ เจตมูลเพลิง และชะเอม ให้ละเอียด กรองด้วยผ้าขาวบาง โดยกะประมาณ ผสมเข้าด้วยกันกับแป้ง หมักไว้ 2 คืน จึงนำมาปั้นเป็นก้อน แล้วตากแดด

ประโยชน์จากข้าวหมาก

 1. มีแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ หรือที่เรียกกันว่า โพรไบโอติกส์ (Proviotics) แบบในนมเปรี้ยว
 2. ช่วยให้ร่างกายผลิตกรดอินทรีย์ช่วยในการขับถ่ายทำให้กระดูกและเม็ดเลือดแข็งแรง
 3. มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยกำจัดสารก่อมะเร็ง กำจัดไวรัส
 4. ลดอาการอักเสบ แก้อาการท้องเสีย
 5. ช่วยบำบัดโรคเรื้อรังต่าง ๆ อาทิ โรคกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภูมิแพ้ แผลสดเป็นต้น
 6. อุดมไปด้วยธาตุสังกะสี ช่วยบำรุงเลือด ทำให้ผิวพรรณสดใส ไม่เป็นสิวฝ้า
 7. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับเด็ก
 8. แก้ปัญหาวัยทอง ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

ได้ทำการบันทึกข้อมูลสถานที่สำคัญในตำบล โดยรับผิดชอบบ้านบุแปบ มีสถานที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้ สถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเมนชัย

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้การเข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนยากขึ้น  ทำให้งานล่าช้าแผนการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน

ภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู