1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
 4. HS08-การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เดือนมิถุนายน 2564 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

HS08-การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เดือนมิถุนายน 2564 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

นายรุจิรงค์ เรืองคง

สภาพทั่วไป

บ้านบุแปบในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนจึงมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง  ชาวบ้านในชุมชนได้เข้าสู่ฤดูกาลทำนา เช่น ไถนา หว่านข้าว ปลูกข้าว และยังมีชาวบ้านในชุมชนบางส่วนได้ออกหาสัตว์เล็กตามท้องทุ่งและหนองน้ำ เช่น กบ อึ่ง ปลา ฯลฯ เพื่อนำมาบริโภคและนำมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว

ในการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) นั้น บ้านบุแปบได้มีการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้าออกหมู่บ้านอย่างเคร่งคัด ณ ร้านค้าบุหงาแฟมิลี่มาร์ท ในด้านการค้าขายในชุมชนพบว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้เริ่มดีขึ้น เนื่องจากคนในชุมชนบางส่วนเริ่มทยอยกันไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19)

การประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) และการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนๆ

          กระบวนการการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) และการเชิญชวนให้ประชาชนได้มาลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1 ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในตำบลทะเมนชัย ที่วัดด่านทองประชาสามัคคี และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า โดยการกวาดลานที่ชาวบ้านไว้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ถูพื้นห้องที่ใช้เก็บอุปกรณ์ และเช็ดโต๊ะเก้าอี้ที่ชาวบ้านนำไปใช้ทำกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 ได้มีการบรรจุสเปรย์แอลกอฮอล์ ทำสบู่ เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชนไว้ใช้ป้องกันโรคระบาดโควิด-19(COVID-19)

ขั้นตอนที่ 3 มีการเดินรณรงค์เชิญชวนชาวบ้านในชุมชน โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ การทำวิดีโอเชิญชวน แพทย์ประจำโรงบาลสุขภาพตำบลได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนและผลดีของการฉีดวัคซีน แล้วยังมีการเข้าไปเชิญชวนชาวบ้านตามครัวเรือน

การฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

 1. การอบรมตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย

อบรมเรื่องการทำข้าวหมาก ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า มีวิทยากรเป็นกลุ่มชาวบ้านบ้านหนองตาดที่รวมกลุ่มทำข้าวหมากจำหน่าย โดยมีตัวแทนบ้านบุแปบเข้าอบรมจำนวน 2 คนได้แก่

1.นางสุภาพ ซอนรัมย์

2.นางบุพผา  แช่มรัมย์

ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรสามารถถ่ายทอดวิธีการทำและข้อควรระวังได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย  ทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย

 1. การอบรมสมาชิกลุ่มย่อย

เป็นการอบรมโดยตัวแทนที่เข้าอบรมในรอบแรกได้แก่ นางสุภาพ ซอนรัมย์และ                   นางบุพผา  แช่มรัมย์ เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการทำข้าวหมากให้กับสมาชิกในกลุ่มย่อย โดยมีการอบรมที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านบุแปบ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 3 คนได้แก่

1.นางสมปอง นาดี

2.นางดาวเรือง สุดสายเนตร

3 นางประณี ซึมรัมย์

ในการอบรมครั้งนี้เป็นเหมือนการทดลองทำข้าวหมากของสมาชิกในกลุ่มทุกคน จากการทดลองทำข้าวหมากในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ ตัวแทนสมาชิกในกลุ่มที่อบรมรอบแรกสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมมาถ่ายทอดกระบวนการทำได้สำเร็จครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอบรม ได้แก่

1.ข้าวหมาก

 • วัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวเหนียวอินทรีย์ 1 กิโลกรัม แป้งข้าวหมาก 1 ก้อน กระปุกสำหรับใส่ข้าวหมาก
 • ขั้นตอน
 1. นึ่งข้าวเหนียวแล้วพักข้าวเหนียวให้เย็น
 2. เมื่อเข้าเหนียวเย็นแล้วให้นำข้าวเหนียวไปล้างด้วยน้ำฝนจำนวน 2 ครั้ง
 3. บทแป้งข้าวหมากให้ละเอียดแล้วนำไปผสมกับข้าวเหนียวที่ล้างเสร็จแล้วให้เข้ากัน
 4. บรรจุลงในกระปุกที่ได้เตรียมไว้ แล้วรอ 2-3 วัน ถึงจะสามารถรับประทานได้

2.ข้าวแต๋น

 • วัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวเหนียวอินทรีย์ครึ่งกิโลกรัม น้ำมันพืช งาขาว น้ำตาลทราย น้ำปูนใส น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลอ้อย ผงโกโก้ มะนาวและเกลือ
 •  ขั้นตอน
 1. นำข้าวเหนียวที่หนึ่งแล้วผสมกับน้ำ 250 มิลลิลิตร ผสมน้ำตาลเล็กน้อย น้ำปูนใส 2 ช้อน เกลือ งาและน้ำมะนาวเล็กน้อย
 2. เมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อย นำมาใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วเอาไปตากแดดให้แห้งสนิท
 3. เมื่อข้าวแต๋นแห้งสนิทแล้วให้นำมาทอดด้วยไฟความร้อนระดับกลาง
 4. ทำน้ำราดหน้าข้าวแต๋น เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำ ใส่น้ำตาลอ้อย ผงโกโก้และเกลือลงไป คนให้เข้ากัน และเคี่ยวจนน้ำตาลเป็นเนื้อคาราเมล แล้วราดหน้าข้าวแต๋นที่ได้ทอดไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอาชีพ

 1. ในกระบวนการทำข้าวหมากอยากให้หาแป้งข้าวหมากที่รสชาติดีกว่านี้
 2. อยากให้ทำแป้งข้าวหมากเป็นสูตรเฉพาะของชุนชน เพื่อจะได้เป็นจุดเด่นและลดต้นทุนการผลิต
 3. อยากให้กลุ่มสมาชิกผู้ปฏิบัติงานฝึกพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุนชน

อื่นๆ

เมนู