HS08 – โครงการยกระดับแบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                              ประจำเดือน มิถุนายน  2564

                                                                 ข้าพเจ้า นายอภิวัต สำรวมรัมย์ ประเภทบัณฑิต

                                                              ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในเดือน มิถุนายนนี้ กระผมได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์วันแรกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เรื่องการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโควิด วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประชุมทีม ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เชิงรุรณรงค์การฉีดวัคซีนและพร้อมการแจกแมส เจลล้างมือและสบู่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก การประชุมออนไลน์ วันที่ 03 มิถุนายน 2564 เรื่องหาสถานที่จัดฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประชุมออนไลน์ เรื่องกบค.กลางให้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 และต่อไปนี้ผมจะกล่าวถึงรายละเอียดดังกล่าว

การประชุมออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เรื่องที่1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นัดประชุมทีม เวลา 09.30น. ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี เพื่อปรึกษาหารือกันเรื่องการลงพื้นที่การรณรงค์แจกแมสเจลล้างมือและสบู่ รวมถึงการแจกสติ๊กเกอร์และตัดต่อคลิปวีดิโอความยาวประมาณ 3 นาที เรื่องที่2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ร่วมพัฒนาคุณภาพการทำข้าวหมากและข้าวแต๋นและได้เชิญคณบดีมาเป็นประธาน หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น อาจจะแบ่งการอบรมครั้งละ 2-3 หมู่บ้าน เรื่องที่3 เรื่องการฝึกอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน กลุ่มทะเมนชัยผ่านเรียบร้อยทุกคน เรื่องที่4 การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้จดบันทึกไว้ เพื่อไม่ให้การเขียนรายงานออกมาเหมือนกัน เรื่องที่5 ประสานงานกับผู้นำชุมชนเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อขออนุญาตให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่มอบรมพัฒนาอาชีพได้

การประชุมทีม วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่องที่1 รณรงค์การฉีดวัคซีน ติดสติ๊กเกอร์ แจกแมส แจกเจลล้างมือและสบู่ (เชิงรุก) ในตำบลทะเมนชัย เรื่องที่2 ทำคลิปวิดีโอสั้นไม่เกิน 3 นาที ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

ลงพื้นที่ในตำบลทะเมนชัย วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่กับผู้นำชุมชุมในตำบลทะเมนชัยพร้อมกับ อสม ในชุมชนเพื่อมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในตำบลทะเมนชัยไปฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา โวิด-19เพื่อให้ชุมชนในตำบลทะเมนชัยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและยังจะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งและสังคมภายนอกจะดีขึ้นและทีมงาน U2T ตำบลทะเมนชัย ได้แจกแมสเจลล้างมือและสบู่ให้แก่ชาวบ้านในตำบลและยังรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  ดูวิธีการทำข้าวหมากจากข้าวเหนียวหอมมะลิ โดยมีวิทยากรในชุมชนมาสาธิตการทำข้าวหมาก  โดยมีวิธีการทำและรายละเอียดดังนี้

ส่วนประกอบและอัตราส่วน   : ข้าวเหนียวหอมมะลิ  1 กก.   แป้งข้าวหมาก 2-3  ลูก

วิธีทำ : 1.นำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วมาล้างน้ำฝน ประมาณ 3 ครั้ง ใช้มือถูเบาๆ จนข้าวหมดเมือกหรือให้น้ำใส แล้วใส่ตะแกรงผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

2.นำลูกแป้งข้าวหมากมาบดให้ละเอียด โรยแป้งข้าวหมากบนข้าวเหนียว ใช้ไม้พายคลุกเคล้าข้าวเหนียวให้ทั่ว

3.บรรจุข้าวเหนียวที่ได้ใส่ภาชนะ ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ 2-3 วัน ก็จะสามารถรับประทานได้

เคล็ดลับวิธีทำ ข้าวหมากหวาน

– ข้าวเหนียวใหม่ คือข้าวเหนียวซึ่งเพิ่งเก็บเกี่ยวในหนึ่งปี เมื่อนำไปนึ่งข้าวจะนิ่มแฉะกว่าข้าวเหนียวเก่า

– การเตรียมนึ่งข้าว ต้องให้น้ำไหลออกจากหวดจนสะเด็ดน้ำ ก่อนที่จะนำไปนึ่ง

– ห้ามล้างข้าวขณะที่ข้าวยังร้อนอยู่ ทำให้ข้าวเหนียวแฉะ ควรรอให้ข้าวคลายความร้อนก่อนล้าง หากล้างข้าวเหนียวเละ และแฉะ จะมีน้ำอยู่ในข้าวมาก ทำให้ข้าวหมากที่มีรสเปรี้ยวได้

– น้ำต้อยข้าวหมากออกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเมล็ดข้าวที่คลุกเคล้า เมล็ดข้าวที่คลุกเคล้าลูกแป้งข้าวหมากแล้ว ค่อนข้างมีเมล็ดติดกัน น้ำต้อยจะออกมามาก แต่ถ้าเมล็ดข้าวที่คลุกเคล้าลูกแป้งข้าวหมากค่อนข้างแห้งเมล็ดไม่ติดกันน้ำต้อยจะออกมาพอดี

– ลูกแป้งข้าวหมากต้องไม่เก่าเกินไป เพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในลูกแป้งอาจตายหรือมีน้อยเกินไป ทำให้ข้าวหมากไม่หวาน- เก็บข้าวหมากที่อยู่ระหว่างการหมักไว้ในพื้นที่ที่สะอาด

การประชุมออนไลน์ วันที่ 03 มิถุนายน 2564 เรื่องที่1 กลุ่มข้าวหมาก ให้ตัวแทนที่รับผิดชอบแต่ละชุมชนนัดกัชุมชน เพื่อสาธิตการทำข้าวหมาก อาจารย์มีกล่องพลาสติกสำหรับบรรจุข้าวหมากให้ ให้เก็บภาพถ่ายในการทำข้าวหมาก เช่น ใส่เสื้อกันเปื้อน ใส่ถุงมือ เป็นต้น เรื่องที่2 กลุ่มข้าวแต๋น จัดอบรมวันที่ 6 มิถุนายน 2564 จัดอบรมเวลา 09.30 – 11.00 น. เรื่องที่3 วันที่ 5 มิถุนายน 2564 จัดสถานที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านน้อยพัฒนา เวลา 09.30 น. อุปกรณ์ ให้กลุ่มน้องนักศึกษา ขอเตาแก๊สเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 1ชุดอุปกรณ์ต่างๆอาจารย์จัดเตรียมให้

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น วันที่ 06 มิถุนายน 2564  ดูวิธีการทำข้าวแต๋นจากข้าวเหนียวหอมมะลิ โดยมีวิทยากรมาจากอำเภอประโคนชัย มาสาธิตการทำข้าวแต๋น  โดยมีวิธีการทำและรายละเอียดดังนี้

ส่วนผสม

ข้าวสารเหนียว   1 กิโล

ใบเตย             280 ml

น้ำปูนใส           4 ช้อนโต๊ะ

เกลือป่น           1 ช้อนชา

น้ำตาล             2 ช้อนโต๊ะ

มะนาว             1 ช้อนโต๊ะ

น้ำมันพืช           1 ขวด

อุปกรณ์ แบบพิมพ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว สูง 1 เซนติเมตร

1.นำ ใบเตย 1 กอ มาคั้นเอาแต่น้ำ แล้วนำไปผสมน้ำเปล่าให้ได้ 4 แก้ว ใส่เกลือ น้ำอ้อยผง งาขาว คนให้เข้ากัน เก็บใส่ภาชนะ

2.นำข้าวสาร (ข้าวเหนียว) มาแช่น้ำ 1 คืน นึ่งให้สุก พักไว้ให้เย็น แล้วนำมาคลุกกับ น้ำใบเตยที่เตรียมไว้แล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที

3.น้ำไปกดลงในพิมพ์ ไห้แน่นพอสมควร

4.นำข้าวออกจากพิมพ์ วางบนตะแกรง แล้วนำไปตากแดด ประมาณ 1 วันครึ่ง เมื่อแห้งแล้ว เก็บใส่ถึง มัดปากถุงให้แน่น

5.ใส่น้ำมันให้เต็มกระทะ ตั้งไฟให้ร้อนจัด เอาข้าวที่จากแห้งแล้วลงทอด ประมาณ 40 วินาที ข้าวแต๋นจะลอยขึ้น ให้ตัดออก นำมาวางบนตะแกรง เพื่อสะเด็ดน้ำมัน และพักไว้ให้เย็น

6.นำน้ำตาลปี๊บ เคียวไฟให้ตกทราย พักไว้ให้เย็นพอประมาณ แล้วนำมาหยดลงบนข้าว

7.ใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร ขนาดที่ต้องการบรรจุขาย ถ้าจะให้ดี ปิดปากถุงให้มิดชิด กันลมเข้า วิธีง่ายๆ ไล่ลมออกจากถุง แล้วใช้เครื่องรีดปากถุง

การประชุมออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่องที่1 กบค.กลางให้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการป้องกันโควิด 19 และการพัฒนาอาชีพในชุมชน เรื่องที่2 การเก็บข้อมูล 01 02 และ 06 เรื่องที่3 การลงเวลา หากท่านใดลืมลงเวลาให้ส่งใบลาภายในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 เรื่องที่4 การเขียนบทความ อาจารย์จะเขียนแนวทางการเขียนให้ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่องที่5 การทำคลิปวิดีโอ ให้รวบรวบภาพ+วิดีโอให้กับแอดมินเพื่อตัดต่อคลิปวิดีโอ เรื่องที่6 การรายงานผลการปฏิบัติงาน อาจารย์จะเขียนแนวทางให้ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่องที่7 การลงพื้นที่การฝึกอบรมข้าวหมาก+ข้าวแต๋น จะมีการคัดทีมผู้ฝึกอบรม เรื่องที่8 เตรียมสรุปรายงานรอบแรกประจำเดือนกรกฎาคมเป็นรูปเล่ม+วิดีโอความยาวประมาน 5-10 นาที

อื่นๆ

เมนู