1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS08 – การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านหนองไทร บ้านหนองม่วงใต้ และบ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

HS08 – การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านหนองไทร บ้านหนองม่วงใต้ และบ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

1.สภาพทั่วไป

สภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ คือ ช่วงนี้อยู่ในช่วงการเพาะปลูกข้าว ชาวบ้านส่วนใหญ่จะออกไปทำนา หว่านข้าว ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ในแต่ละชุมชนจะมีร้านค้าเล็ก ๆ 2-3 ร้าน สำหรับทำการซื้อขายในชุมชน ในเรื่องของการป้องกันโรค ทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือทุกครั้ง ทุก ๆ หมู่บ้านจะมีจุดตรวจ และคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

 

2.การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด และการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทะเมนชัย ได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ไม่ว่าจะเป็นวัด ชุมชน เทศบาล โดยมีการมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และสบู่ ให้กับชาวบ้าน ทั้งยังเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีนป้องกันโควิดอีกด้วย

 

3.การฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ได้ทำการอบรมกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ (ข้าวแต๋น) ในการอบรมครั้งนี้ ได้ทำการอบรมที่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 16 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ วิทยากรในการอบรมคือ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนประโคนชัย

ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านใหม่อัมพวัน บ้านทะเมนชัยหมู่ 2 บ้านบุตาริด บ้านหนองไทร บ้านหนองม่วง และบ้านน้อยพัฒนา

ในส่วนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 15 คน ได้แก่

บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4

1.นาง ทองพูน บุญอินทร์

2.นาง หนูก่อ ธรรมสาร

3.นาง คนอง พิศเพ็ง

4.นาง รำไพ ชัยชนะ

5.นาง สาคร หอมหวาน

บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16

1.นางสุพรรษา ชัยโคตร

2.นางแพงศรี มีศรี

3.นาง รุ่งทิวา ฦาชา

4.นาง สำเร็จ อินท์แสน

5.นาง รำไพ จะยันรัมย์

บ้านหนองไทร หมู่ที่ 8

1.นางทองเพียน พรมชาติ

2.นางอรษา ศรีชัย

3.นางแสน พวงทอง

4.นางสำฤทธิ์ สะเทิงรัมย์

5.นางม้วย วงษ์แสนสุข

ผลการอบรมในครั้งนี้ คือ ชาวบ้านได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการแปรรูปข้าวอินทรีย์ (ข้าวแต๋น) จากการรับฟังจากวิทยากร และการลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในชุมชน พื้นที่ใกล้เคียงและ ขายออนไลน์ได้

 

4.การทำข้าวแต๋น

วิธีทำ

1.เตรียมน้ำใบเตย น้ำอัญชัน หรืออาจเป็นน้ำผลไม้ชนิดอื่นก็ได้ เช่น มะม่วง หรือผลไม้ตามฤดูกาล

2.นำข้าวสาร (ข้าวเหนียว) มาแช่น้ำ 1 คืน นึ่งให้สุก พักไว้ให้เย็น แล้วนำมาคลุกกับ น้ำที่เตรียมไว้แล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที

3.น้ำไปกดลงในพิมพ์ ให้แน่นพอสมควร

4.นำข้าวออกจากพิมพ์ วางบนตะแกรง แล้วนำไปตากแดด ประมาณ 1 วันครึ่ง เมื่อแห้งแล้ว เก็บใส่ถึง มัดปากถุงให้แน่น

5.ใส่น้ำมันให้เต็มกระทะ ตั้งไฟให้ร้อนจัด เอาข้าวที่จากแห้งแล้วลงทอด ประมาณ 40 วินาที ข้าวแต๋นจะลอยชึ้น ให้ตัดออก นำมาวางบนตะแกรง เพื่อสะเด็ดน้ำมัน และพักไว้ให้เย็น

6.นำน้ำตาลปี๊บ เคี่ยวไฟให้ตกทราย พักไว้ให้เย็นพอประมาณ แล้วนำมาหยดลงบนข้าว

7.ใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร ขนาดที่ต้องการบรรจุขาย ปิดปากถุงให้มิดชิด กันลมเข้า ไล่ลมออกจากถุง แล้วใช้เครื่องรีดปากถุง

 

5.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอาชีพ

อยากให้ข้าวแต๋นที่ชาวบ้านช่วยกันแปรรูป มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีรสชาติที่แปลกใหม่ มีบรรจุภัณฑ์ที่โดด สามารถใช้เป็นของที่ระลึก ของฝากในเทศการต่าง ๆ ได้

 

         

         

         

         

 

 

อื่นๆ

เมนู