1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS08 – การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านหนองไทร บ้านหนองม่วงใต้ และบ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

HS08 – การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านหนองไทร บ้านหนองม่วงใต้ และบ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          สภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ คือ ช่วงนี้อยู่ในช่วงการเพาะปลูกข้าว ชาวบ้านส่วนใหญ่จะออกไปทำนา/หว่านข้าว ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน จุดเด่นที่พบของแต่ละหมู่บ้านคือ การทำนา การทำสวน/ทำไร่ การเลี้ยงสัตว์และทุก ๆ หลังคาเรือนจะปลูกผักไว้รับประทาน ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้และยังปลอดสารพิษอีกด้วย

จากการฝึกอบรมการพัฒนาข้าวแต๋นโดยภาพรวมของทั้ง 4 หมู่บ้าน พบว่า ชาวบ้านให้การสนับสนุนและสนใจเป็นอย่างมาก กลุ่มเป้าหมายมีการฝึกทำผลิตภัณฑ์ และมีการขายภายในชุมชน ในส่วนของพื้นที่กลุ่มนักศึกษารับผิดชอบ คือบ้านน้อยพัฒนา และบ้านหนองม่วง ในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้มีการมอบค่าวัสดุฝึกอบรม เพื่อที่กลุ่มเป้าหมายจะได้นำไปจัดหาวัสดุมาฝึกทำ และทั้งนี้ยังมีการซื้อขายในชุมชนด้วย ซึ่งบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนั้นเห็นควรว่าจะทำเป็นถุงซิปล็อค เพราะช่วยป้องกันอากาศ ความชื้น ฝุ่นละออง ทำให้สินค้าด้านในถุงคงความสด กรอบ อร่อย ยืดอายุของสินค้าได้ยาวนานขึ้น

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การตากข้าวแต๋นต้องใช้ระยะเวลานาน 6-8 ชั่วโมง ช่วงหน้าฝน ทำให้ไม่สามารถตากข้าวแต๋นได้ บางครั้งต้องหยุดพักนาน 2-3 เดือน ทำให้ชาวบ้านเสียรายได้การแก้ปัญหาก็คือ การสร้างโรงอบแสงอาทิตย์เพื่อที่จะสามารถ ทำข้าวแต๋นได้ตลอดทั้งปี

          ในอนาคตทางทีมงานและชาวบ้านคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาการทำข้าวแต๋นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้และจะยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่ชาวบ้านช่วยกันแปรรูป ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีรสชาติที่แปลกใหม่ มีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น สามารถใช้เป็นของที่ระลึก ของฝากในเทศกาลต่าง ๆ ได้

     

     

 

 

อื่นๆ

เมนู