รายงานผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ) ประจำเดือนพฤศจิกายน

 

หลักสูตร : HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวณัฎฐ์กิติมา มะกา กลุ่มประเภท นักศึกษา

​1. ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ได้มีการอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้เข้าร่วมอบรมการเรียนทำตลาดออนไลน์กับวิทยากรชื่อนายปัณณทัต สระอุบล โค้ชเอส เรื่องการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดโลกออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Shopee Lazada เป็นต้น

​ทั้งนี้วิทยากรได้สอนการสร้างเพจขายของในFacebook เพื่อช่วยให้คนสนใจสินค้า และให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมแข่งกันสร้างเพจและออกแบบโลโก้ของแต่ละเพจ และมีรางวัลอยู่ 3 รางวัล

ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ300รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 200บาทและรางวัลชมเชยได้100บาทโดย ดิฉันได้สร้างเพจร่วมกันกับทีมผู้ปฏิบัติอีก 2 ท่าน และสร้างเพจชื่อว่า ข้าวแต๋นเลิศรส ตำบลทะเมนชัย ซึ่งดิฉันกับผู้ปฏิบัติงานได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 300 บาทอีกด้วย

รูปภาพกิจกรรมการเข้าอบรมการตลาดออนไลน์ที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2.ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามกิจกรรมการทำข้าวแต๋นที่หมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่16 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทางชุมชนได้มีการพัฒนาทำสูตรใหม่ขึ้นมาคือข้าวแต๋นรสพริกเผา ทั้งนี้ในส่วนของรสชาติจะมีกลิ่นหอมพริกเผาที่เป็นจุดเด่นและมีรสชาติที่อร่อย

รูปภาพการลงพื้นที่ติดตามผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่บ้านน้อยพัฒนาหมู่16

3.ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประชุมเรื่องการกรอกข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมายคือ

​       1.การจัดเก็บข้อมูล 01,02 ,06 ให้ครบ 1000 รายการขึ้นไป คีย์ลงระบบให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 12/11/64

​2. การจัดทำ ppt เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูล เลือก3 หัวข้อเลือกจากข้อมูลสำคัญรายตำบลฝากนัดวันประชุมเพื่อสังเคราะห์ ข้อมูลลงโชว์ในppt ลงภายในวันที่ 12/11/64

4. ดิฉันได้มีการกรอกข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (BCG : community Big Data ) หมู่บ้านที่ดิฉันได้ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบ คือหมู่บ้านหนองม่วง หมู่4 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน25 ชุด และได้วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำภาพกราฟฟิกของตำบลทะเมนชัย

5.ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประชุมเรื่

องกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว

​-บันทึกภาพ

​-บันทึกวิดีโอ

​-บริการเครื่องดื่ม/อาหารว่าง

​-ลงทะเบียน

​-ทำ content การลงแขกเกี่ยวข้าวและข้าวอินทรีย์

​-การแต่งกาย

​-อุปกรณ์

​-เตรียมเคียวให้คณบดี รองคณบดี หัวหน้าโครงการ

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนี้เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ที่มีการช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่บ้านได้อีกด้วย นอกจากนี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมและการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ ผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีที่เจ้าของนาจะบอกเพื่อนบ้านให่รู้ว่าจะเกี่ยวข้าวเมื่อใด และเมื่อถึงวันที่กำหนดเจ้าของนาก็จะต้องปักธงที่ที่นาของตนเพื่อให้เพื่อน บ้านหรือแขกที่รู้จะได้มาช่วยเกี่ยวได้ถูกต้องทั้งนี้เจ้าของนาจะต้องจัด เตรียมอาหาร คาวหวาน สุรา บุหรี่ น้ำดื่ม ไว้รองรับด้วย

และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวทะเมนชัยได้มีการบันทึกภาพ บันทึกวิดีโอ ทำ content การลงแขกเกี่ยวข้าว และได้มีการเตรียมเคียวในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ดิฉันมีหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบคือการบริการอาหารเครื่องดื่ม ในเวลาพักเบรก

รูปภาพกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวที่วัดด่านทองประชาสามัคคี

6. ได้มีการโหวตชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก,ข้าวแต๋นเพื่อติดบรรจุภัณฑ์มีชื่อดังนี้

ข้าวหมาก

1.ข้าวหมากดีศรีทะเมนชัย

2.ข้าวหมากอินทรีย์ที่นี่ทะเมนชัย

3.ข้าวหมากบ้านฉันที่นี่ทะเมนชัย

4.ข้าวหมากดีที่ทะเมนชัย

5.ข้าวหมากหวานชยันตี (เพราะทะเมนชัยแปลว่าชัยชนะ แต่ชัยชนะในภาษาบาลีคือคำว่าชยันตี)

6.ข้าวหมากอินทรีย์ของดีทะเมนชั

7.ข้าวหวาน(ข้าวหมากอินทรีย์ของดีทะเมนชัย)

8.ข้าวหมากหลากสีของดีทะเมนชัย

9.ข้าวหมากหวานรสเด็ดทะเมนชัย​

10.ข้าวหมาก ชุมชนชาวทะเมนชัย

11.ข้าวหมากหวานออแกนิค ของฝากจากทะเมนชัย

ข้าวแต๋น

1.ข้าวแต๋นคำโต

2.ข้าวแต๋นเลิศรส

3.ข้าวแต๋นคำเดียว (แบบชิ้นเล็ก)

4.ข้าวแต๋นอินทรีย์ศรีทะเมนชัย

5.ข้าวแต๋นกรอบเลิศรสดีทะเมนชัย

6.ข้าวแต๋นของดีทะเมนชัย

อื่นๆ

เมนู