1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
  4. รายงานการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ “การฝึกอบรมการทำข้าวหมากและข้าวแต๋น”

รายงานการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ “การฝึกอบรมการทำข้าวหมากและข้าวแต๋น”

รายงานการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

“การฝึกอบรมการทำข้าวหมากและข้าวแต๋น”

นางสาวรัชฎาภรณ์ ทุมประสิทธิ์  กลุ่มประชาชน

ชุมชนบ้านบริหารชนบท ช่วงนี้ได้มีการทำนาและกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน พร้อมทั้งยังเฝ้าระวังโรคไวรัสโควิด 19 ภายในชุมชนได้จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันสำหรับบุคคลเดินทางเข้า-ออก ในชุมชน และผู้นำชุมชนได้รณรงค์ให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและสังคม

 

 

 

 

ดิฉันและทีมงานร่วมกับคณะอาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน นำทีมโดยผู้นำชุมชนและกลุ่ม อสม.ร่วมสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีน เพื่อให้ชาวบ้านเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการทำความสะอาดในพื้นที่ศูนย์ข้าวบ้านบุลิ้นฟ้าและศาลาหมู่บ้านหนองม่วงซึ่งเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นจำนวนมาก จึงได้ทำการปัด กวาด เช็ด ถู สถานที่ให้ดูสะอาดขึ้น รวมถึงการวัดอุณหภูมิและใช้เจลล้างมือทำความสะอาดก่อนทำกิจกรรม และได้ปิดป้ายประกาศเพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จากนั้นจึงพากันจัดเตรียมวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นสบู่ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ แมส และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนได้ใช้ในยามเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามสถานที่วัด ศาลาหมู่บ้าน และสถานที่ต่างๆ ที่มีประชาชนจำนวนมากเข้าใช้สถานที่ จึงทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าคณะทีมงานได้ให้ความสำคัญของเรื่องโรคระบาดเป็นอย่างมาก รวมถึงการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้ต่อไปในระยะยาว

 

 

 

 

การฝึกอบรมตัวแทนกลุ่มเป้าหมายชุมชนบ้านบริหารชนบท ม.6 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้ฝึกอบรมวิธีการทำข้าวหมาก ณ ศูนย์ข้าวบ้านบุลิ้นฟ้า โดยมีวิทยากรจากบ้านหนองตาดมาให้เทคนิคและความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างข้าวต้องล้างด้วยน้ำฝน การปล่อยข้าวให้เย็นโดยห้ามใช้พัดลมในการเป่า การใช้แป้งต่อข้าวกี่กิโลกรัม และการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งตัวแทนกลุ่มชุมชนบ้านบริหารชนบทเข้าร่วมฝึกอบรมอยู่ 2 ท่าน ได้แก่ 1.นางอุทัย ทองทา 2.นางกัณหา กุตาวัน ทั้ง 2 ท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการเข้าฝึกอบรมเพื่อนำไปสานต่อให้กับชุมชนของตนเองและเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด

การฝึกอบรมสำหรับสมาชิกกลุ่มย่อย จากกลุ่มเป้าหมายของชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมข้าวหมากเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกกลุ่มย่อย ณ ศาลากลางบ้านทะเมนชัย ได้สอนวิธีการทำข้าวหมากตามขั้นตอนที่อบรมมา โดยตัวแทนชุมชนบ้านทะเมนชัยและบ้านบริหารชนบท ได้สอนเทคนิคการทำข้าวหมากพร้อมสาธิตวิธีการทำตามขั้นตอนที่ได้ฝึกอบรมมาให้กลับสมาชิกกลุ่มย่อยจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นางสังวาล คุชิตา 2.นางฉัตรทอง สมบัติ 3.นางทองใบ สงฆรินทร์ 4.นางดวงเพ็ญ ละมุล ชาวบ้านทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน สร้างความสัมพันธ์กันจนเกิดความสนิทสนม การฝึกอบรมจึงเป็นไปอย่างสนุกสนาน เมื่อข้าวหมากเป็นแล้วจึงได้ลองชิมรสชาติพบว่าข้าวหมากมีรสหวาน ไม่เปรี้ยวมาก น่ารับประทาน

 

 

 

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ข้าวบ้านบุลิ้นฟ้า ได้มีการจัดฝึกอบรมการทำข้าวหมาก โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการ ก่อนที่จะเริ่มทำการฝึกอบรม และวิทยากรจากชุมชนบ้านหนองตาด ได้มาสาธิตและเผยแพร่วิธีการทำข้าวหมาก พร้อมทั้งนำแป้งข้าวหมากแจกจ่ายให้กับตัวแทนของชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมได้นำไปฝึกทำด้วยตนเองที่บ้าน รสชาติข้าวหมากที่อร่อยจะมีรสชาติหวาน

วันที่ 06 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบ้านน้อยพัฒนา มีการจัดฝึกอบรมการทำข้าวแต๋น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช ประเสริฐศรี มากล่าวเปิดอบรบโครงการ และวิทยากรชื่ออาจารย์ธารินี วงศ์ศิริศักดิ์ จากโรงเรียนประโคนชัย ได้มาให้ความรู้และสอนวิธีการทำข้าวแต๋นทีละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการตากข้าว การเชื่อมน้ำตาล การบรรจุภัณฑ์ การผสมจากสีธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ผู้ฝึกอบรมลงมือปฏิบัติจริง เพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้น ข้าวแต๋นยังสามารถทำจากน้ำแตงโม น้ำใบเตย น้ำดอกอัญชัน โดยน้ำมาแช่กับข้าวเหนียวเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานมากขึ้น ส่วนน้ำเชื่อมสามารถนำผงโกโก้หรือผงกาแฟมาเชื่อมกับน้ำตาลก็จะได้รสชาติที่แตกต่างออกไป

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ยังไม่ดีขึ้นจึงทำให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปได้ค่อนข้างลำบากไม่สามารถนำทีมผู้ฝึกอบรมมาครบทีมได้ เพราะต้องทำตามคำสั่งของรัฐบาล ฉะนั้นจึงส่งตัวแทนมาฝึกอบรมก่อนแล้วให้นำไปถ่ายทอดกับบุคคลในชุมชนของตนเองอีกครั้ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็สำเร็จไปได้ด้วยดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู