การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการแปรรูผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ข้าวหมาก                  บ้านหนองหญ้าปล้องตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์                                               ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 

ข้าพเจ้า  นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสวัสดิ์  ประเภท ประชาชน  ตำบลทะเมนชัยหลักสูตร: ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ดิฉันและทีมงานพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดอบรมการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ เพิ่มเติมหลักสูตร เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ชาวบ้านจากการนำพืชสมุนไพรมาทำ        สเปรย์และเจลกันยุง

 

 

 

ดิฉันและทีมงานได้เข้าฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพในชุมชนในเดือนที่ผ่านมา ที่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5  ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  จากการฝึกอบรมการทำข้าวหมากโดยตัวแทนของชุมชน  โดยตัวแทนชุมชนได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับชุมชน และได้ฝึกการทำข้าวหมากและใช้วัสดุจากใบตองกล้วยมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ จนมีความเข้าใจและมี  ความชำนาญในการทำข้าวหมาก

     

ต่อมาได้มีการปรับปรุงรสชาติให้มีความหวานที่ไม่ผิดเพี้ยน และเพิ่มสีสันจากธรรมชาติ เช่น การนำใบเตยและ  ดอกอัญชัญมาทำสีข้าวหมาก  นอกจากนี้ยังมีการนำข้าวเหนียวดำที่มีความหอมมาทดลองทำข้าวหมาก จนสามารถนำข้าวหมากมาจำหน่ายขายได้จริงในชุมชน  นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากใบตองกล้วยมาเป็นกระปุกพลาสติกใส เพื่อลดการแตกของใบตอง ได้ง่ายต่อการจำหน่าย

ในการปฏิบัติงานของทีมงานและตัวแทนของชุมได้มีปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ค่ะ

ปัญหาก่อนดำเนินกิจกรรม:  เนื่องจากช่วงนี้มีโรคโควิด19 ระบาดทำให้การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปค่อนข้างยากในการรวมกลุ่มใหญ่ จึงมีการส่งตัวแทนกลุ่มเข้ามารับการอบรม

แนวทางแก้ปัญหา : คือ การตรวจวัดไข้และการสแกนไข้ก่อนเข้าร่วมอบรม

          – ปัญหาระหว่างดำเนินกิจกรรม  ในการจัดกิจกรรมอบรอมให้ความรู้อาจใช้เวลาที่รวบรัดและใช้เวลาไม่นาน จึงทำให้ชาวบ้านได้รับความรู้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ เพราะมีการจำกัดเวลา

แนวทางแก้ปัญหา :  โดยมีการจัดให้ตัวแทนที่ได้รับการอบรม ทดลองทำและปฏิบัติจริง

       –  ปัญหาหลังจากการดำเนินกิจกรรม  ในการทดลองทำข้าวหมากแรกๆ จะเห็นว่าข้าวหมากนั้นมีรสชาติเพี้ยนไม่คงที่ และที่ไม่ค่อยหวาน

แนวทางแก้ปัญหา :  คือมีการปรับปรุงสูตรการทำข้าวหมากจนได้รสชาติที่หวานคงที่

จากปัญหาที่พบและได้มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว ทางดิฉันจึงเสนอการพัฒนากลุ่มในชุมชนโดยให้ตัวแทนที่ได้รับความรู้เป็นจุดศูนย์กลางในการให้ความรู้ของชาวบ้านในชุมชนเพื่อขยายเครือข่าย และจัดตั้งชาวบ้านในชุมชนที่มีความรู้ในการนำนวัฒกรรมทางเทคโนโลยี มาช่วยเป็นแนวทางในยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก

อื่นๆ

เมนู