นายธนาธิป เสาวพันธุ์ กลุ่มประชาชน

จากการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหมากของตำบลทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวหมากจากชุมชนต้นแบบบ้านหนองตราด ม.3 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้มาสาธิตกระบวนการทำข้าวหมากให้กับตัวแทนของชุมชน พร้อมทั้งแจกคู่มือวิธีการทำข้าวหมากและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผลจากการฝึกอบรมการทำข้าวหมากของชุมชนตำบลทะเมนชัยพบว่า สามารถนำไปต่อยอดทดลองการทำข้าวหมากหลากสีโดยใช้สีจากธรรมชาติ เช่น สีเขียวจากใบเตย สีม่วงจากดอกอัญชันและ มีการนำข้าวเหนียวดำมาทำข้าวหมากโดยผสมกับข้าวเหนียว มีการแสดงให้เห็นถึงรายได้จากการขายข้าวหมากโดยการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายรายได้ก่อนและหลังการฝึกอบรมการทำข้าวหมาก ชาวบ้านมีการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ เช่น LINE FACEBOOK อีกทั้ง ยังมีบริการขนส่งเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ไปยังต่างจังหวัด เช่น รถไฟและบริษัทขนส่งเอกชน

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางบ้านหนองหญ้าปล้อง เวลา 09.00 น. ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการทำสเปรย์และโลชั่นไล่ยุง โดยมีวิทยากร ครูอี๊ด ภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด ได้มาให้ความรู้และสาธิตกระบวนการทำไปพร้อมกับชาวบ้าน มีการถาม-ตอบถึงข้อสงสัยจากการฝึกอบรม ต่อมากระผมและทีมงานได้รับมอบหมายให้คิดค้นเรื่องบรรจุภัณฑ์ข้าวหมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านตำบลทะเมนชัยจะใช้กระปุกพลาสติกใสและใบตองกล้วยในการบรรจุข้าวหมาก การบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 รูปแบบ ยังพบปัญหาการรั่วซึมของน้ำข้าวหมาก ทางทีมงานจึงพยายามศึกษาถึงปัญหา โดยคิดว่าการนำกระบอกไม้ไผ่มาบรรจุข้าวหมากจะช่วยลดโลกร้อน ลดการใช้พลาสติกและการรั่วซึมของน้ำข้าวหมาก จึงได้ทำการศึกษาทดลองต่อไปในอนาคต

ตำบลทะเมนชัยมีหมู่บ้านนำร่องในการทำข้าวหมากอยู่ 2 หมู่บ้านคือ บ้านหนองตาด ม.3 และบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5 ทั้ง 2 หมู่บ้านสามารถเป็นวิทยากรสาธิตวิธีการทำข้าวหมากและให้ความรู้ พร้อมเทคนิคต่างๆ ให้กับคนในชุมชนและชุมชนอื่นได้ และไม่เพียงแต่ขายในเขตชุมชนเท่านั้น ยังมีการสั่งซื้อผ่าน Line และ Facebook เพื่อส่งออกไปยังต่างจังหวัด มีการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพให้กับข้าวหมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำข้าวหมากหลากสี การนำข้าวเหนียวดำมาทำข้าวหมาก และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในอนาคตมีความคิดเห็นว่าจะนำข้าวหมากมาทำเป็นเป็นไอศกรีมข้าวหมาก เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ที่ไม่เคยรับประทานข้าวหมากให้มาลองไอศกรีมข้าวหมากในอนาคต

ร่วมพัฒนากิจกรรมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม Hackatron โดยทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนโครงเรื่องเรื่องราวของคลิปวีดีโอ และทำหน้าที่ถ่ายทำตัดต่อคลิปวีดีโอ โดยทีมทะเมนชัยได้ผ่านเข้าสู่รอบ40ทีมสุดท้ายของภาคอิสานตอนล่าง

 

อื่นๆ

เมนู