1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS08 – กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำโดยวิทยากร (ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น) และกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ

HS08 – กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำโดยวิทยากร (ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น) และกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ข้าวหมากแล้วข้าวแต๋น ประจำเดือน ธันวาคม

                                                                                                                                     นายวีระชน จันทะนาม

          ข้าวพระเจ้านายวีระชน จันทะนาม กลุ่มประชาชน (HS08) รับผิดชอบมอบหมาย ดำเนินงาน เขตพื้นของตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พื้นที่ติดตามผลการทำข้าวแต๋น ของชุมชนบ้านบุตาริดเพื้อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นให้แก่ชุมชน

-กิจกรรมประชุมออนไลน์และออนไซค์

-ประชุมออนไลน์ 20/11/2564

1 เพิ่มเติมในหัวข้อปัญหาผลิตภัทฑ์ “ข้าวแต๋น” รถชาติยังไม่มีความหลากหลาย เพิ่มเติมสีสันโดยเน้นจุดธรรมชาติ โดยการทำพริกเผามาราดบนหน้าข้าวแต๋นใส่ผงโกโก้เป็นต้น

-พบว่าบางชุมชนยังไม่มีการจัดทำบันทึกรายรับรายจ่ายที่ชดเจนและถูกต้อง

-การปั้นข้าวแต๋นในแม่พิมพ์แน่นหรือบางเกินไปเวลานำไปทอดแผ่นที่บางจะแตก แผ่นที่หนาจะไม่กรอบ

-บางชุมชนไม่มีเวลารวมกลุ่มอย่างเต็มที่ และเต็มเวลาแพราะสมาชิกส่วนมากมีอาชีพหลักของตนเองคือเกษรตกร

-บรรจุผลิตภัทฑ์ที่ใช้ปัจจุบันยังไม่ได้มีความรัดกุมเกิดความชื่นเข้าไป ส่งผลให้ผลิตภัทฑ์ไม่กรอบ

-ปัญหาในการใช้น้ำมันทอดข้าวแต๋น

2 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการ พัฒนาผลิตภัทฑ์ ข้าวแต๋น คือแปรรูป เป็นขนม รับประทานเล่น อาหารว่าง เพื่อให้เพิ่มมูลค่า  ข้าวอินทรี เกิดการรวมกลุ่มและเพิ่มรายได้ให้กัประชากรในชุมชน

  • ประชุมออนไลน์ 21/11/64

1 กำหนดให้เครียร์งานให้เสร็จในวันที่9/12/64

2 จัดทำหลักสูตรระยะสั้นให้แล้วเสร็จในวันที่9/12/64

3การจัดทำเล่มรายงานโครงการภายใน 9/12/64โดยมีการแบ่งหน้าที่กัยดำเนินงานต่อไป

4 การจัดแสดงสินค้าผลิตภัทฑ์จำหน่ายภายในงาน BRICE.festival จัดขึ้นในวันที่13,14,15/12/64

5การลงพื้นที่ให้คำแนะนำชุมชนต้นแบบผลิตภัทฑ์5/12/64

1 สรุปรายงานผลการปฎิบัติงาน แบ่งกันทำโดยให้ผู้ปฎิบัติงานเดิมทำบทที่2 ในแต่ละบทใส่ภาพประกอบ

บทที่3ส่งเสริมเรื่องการตลาดให้จัดทำหน้าที่เพจลงรีวิวการจำหน่ายสินค้า บทที่4การประเมินผลการยอมรับของข้าวแต๋น นั่นเป็นอย่างไรบ้าง การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยให้แบ่งทีมงานเดิมออกเป็น3กลุ่มบทที่2,3,4 ส่วนบทที่5 อาจารย์จะเป็นผู้สรุป เรื่องที่2การทำหลักสูตรระยะสั้นให้ทีมผู้ปฎิบัติงานใหม่ทำตามแบบฟอร์มต้องมีวิดีโอแสดงวิธีทำทุกประเด็ดงานต้องเสร็จภายในวันที่ 9/11/64

-ประชุมออนไลน์ 29/11/64 เรื่องข้อมูล isi ให้เสร็จในวันที่ 5/12/64 การทำกิจกรรมในวันที่5/12/64 มีกิจกรรมลงตรวจเยี่ยมผลิตภัณฑ์ในโครงการคือจะมีวิทยากรเข้าให้ แนะนำและการพัฒนาข้าวหมากข้าวแต๋นให้ชุมชนที่เป็น            กลุ่มสมาชิกเตรียมผลิตภัณฑ์ข้าวหมากข้าวแต๋น ที่ทำแล้วเสร็จเพื่อนำมาเสนอโดยจัดกิจกรรมที่ บ้านแม่สำรวยบ้านหนองตาดตำบลทะเมนชัยและกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติ

5ธันวาคม2564 ณ วัดด่านทองประชาสามัคคีบ้านหนองตาดตำบลทะเมนชัยโดยมีการจัดทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ทำความสะอาดบริเวณภายในวัด เก็บขยะ ตัดหญ้าหรือจะแจกสบู่ล้างมือสเปรย์กันยุงให้กับชาวบ้าน

-ประชุมออนไซค์ 5/12/64เรื่องการแบ่งงานทำกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ 3 ธันวาคม 2564 จัดให้มี 2 กิจกรรมคือ 1 กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2 ล้างทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขาและเรื่อง แนวทางการ เรียนบทความประจำเดือนธันวาคม

กิจกรรมให้ที่ปรึกษาและแนะนำโดยวิทยากรผลิตภัณฑ์ข้าวหมากข้าวแต๋นเป็นการ กิจกรรมเพื่อให้ที่ปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากข้าวแต๋น ได้ดำเนินการจัดทำตลอดในโครงการที่ผ่านมาโดยครั้งนี้ได้มีวิทยากร 2 ท่านได้แก่ อาจารย์จิรายุ มุสิกา อาจารย์ ธนวรรณ มุสิกา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ให้ความอนุเคราะห์ให้คำแนะนำดังนี้

-ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของชาวบ้านน้อยพัฒนาพัฒนาให้ใช้สีจากธรรมชาติร่วมกับสีผสมอาหารให้ ได้หลายสี

-ให้เพิ่มหน้าข้าวแต๋นทำหน้าหมูหยองพริกเผาเพิ่มความหลากหลายให้มีทางเลือกให้กับผู้บริโภคอาจจะมีการต่อยอดโครงการผยอยผลิตไวน์โกโก้

-สอบถามถึงยอดการจำหน่ายขายผลิตภัณฑ์

-แนะนำช่องทางการตลาดให้ทำหน้าแปลกๆใหม่ด้านเทคนิคการทอดทำได้ดีแล้วแต่ต้องเพิ่มในส่วนของเรื่องรสชาติให้มีรสชาติที่หลากหลายเป็นทางเลือกให้กลุ่มผู้บริโภค

-การออกแบบโลโก้ต้องให้ชัดเจนมีที่มาบ่งบอก เอกลักษณ์ของตนเอง

-ใบรับรองสินค้ามีใบรับรองข้าวอินทรีย์ปลอดสาร
-แนะนำให้เมากัญชาผสมกับข้าวแต๋น

-การทําไอศกรีม น้ำดื่ม ต้องพาสเจอร์ไรซ์ก่อน

-เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพลองศึกษาหาสูตรไอศครีมเข้ามาเช่นน้ำนมข้าวนมถั่วเหลืองต้องมีเครื่องทำไอศครีม

-แนะนำการทำบัญชีครัวเรือนลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการค้นหา

-แป้งข้าวหมากเปรี้ยวจะค้นหาสูตรวิธีทำแป้งให้

-ดูแพ็คเกจวิเคราะห์ผลต่อได้
-การทำตลาดให้ได้หลายระดับ

-พัฒนาต่อยอดแพ็คเกจบรรจุผลิตภัณฑ์แบบไม้ไผ่เพื่อเป็นของฝาก

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 พระเจ้าพร้อมทั้งอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่วัดด่านทองประชาสามัคคีตำบลทะเมนชัยอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ทำความดีด้วยหัวใจถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 1 ปลูกต้นไม้ 2 ทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขา กิจกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าได้สูงจัดในกลุ่มที่ 1 คือกิจกรรมปลูกต้นไม้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ผ่านไปได้ด้วยดีโดยกิจกรรมได้รับงบประมาณ สนับสนุนค่าต้นไม้น้ำยาทำความจากโครงการ U2T ม. ราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

กิจกรรมทำรายงานดำเนินงานโครงการU2Tข้าพเจ้าได้รับผิดชอบบทที่ 2 คือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานร่วม การระดมความคิดวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในตำบลทะเมนชัย โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ในสถานการณ์(SWOT Analysis)และได้พบว่าตำบลทะเมนชัยมีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคส่งผลต่อการพัฒนาในชุมชนมีดังต่อไปนี้

 

  -จุดแข็ง (Strength) ส่วนล่างของฟอร์ม

1 มีวันประจำหมู่บ้านเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน

2 ประชาชนมีความรักความสามัคคี

3 มีผู้นำที่เข้มแข็งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชน

4 มีกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งทุนให้กับกลุ่มหาอาชีพภายในชุมชน

5 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง

6ภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์สมุนไพรผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีงานฝีมือเช่นทอผ้าจัดสาร

จุดอ่อน (Weness)

1ขาดสถานที่ศึกษาฝึกอาชีพขาดแรงรองรับแรงงานว่างงาน

2 การส่งเสริมการฝึกหัดอาชีพ ไม่เอื้อเฟื้อ

3 ไม่ค่อยกล้าแสดงออกความคิดเห็นในที่ประชุม

4 ไม่ค่อยกล้าแสดงออกความคิดเห็นในที่ประชุม รวมกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง

5 เยาวชนยังไม่ค่อยเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกับชุมชน

6 ขาดความรู้ด้านการตลาดออนไลน์(marketing online)

โอกาส(opportunit)

1 นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหา

2 โครงการพัฒนาชุมชนต่างๆโดยรัฐและประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรม

3สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านภายในชุมชน

4 สร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

5มีแหล่งเพาะปลูกข้าวอินทรีย์และป่าในชุมชน

6 มีโครงการพัฒนา เศรษฐกิจรายได้ ตำบล(U2T)

7 มีแหล่งขายจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ที่อยู่ในพื้นที่

อุปสรรค (Threat)  

1ภาคีการพัฒนาที่เข้าไปในพื้นที่ ขาด การประสานงานหรือการบูรณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงาน

2 เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามายังไม่ทั่วถึง

3 ราคาผลผลิตเกษตร ที่มีราคาตกต่ำ

4 มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่น น้ำท่วมภัยแล้ง

5 ภัยธรรมชาติเช่นวาตภัยอากาศร้อน ผลผลิตจึงได้น้อยขาดทุนไม่มีกำไร

6 โรคระบาด (โควิด 19)

7ประชาชน พื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันและพื้นที่ของสังคมที่แตกต่างกัน

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

ข้าวหมาข้าวแต๋น ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้เข้าไปถ่ายคลิปวีดีโอเพื่อจัดทำวีดีโอประกอบการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นณบ้านน้อยพัฒนา หมู่ 16 ตำบลทะเมนชัยอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากบ้าน น้อยพัฒนามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งจึงยกให้เป็นชุมชนต้นแบบของการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิธีทําข้าวแต๋นสูตรน้ำแตงโมจากสมาชิกกลุ่มชาวบ้านน้อยพัฒนาซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้ตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้ตำบลแบบบูรณาการ

สูตรข้าวแต๋นน้ำแตงโมสำหรับข้าว 1 กิโลกรัม ส่วนล่างของฟอร์ม

1 น้ำแตงโม 400 มิลลิตร

2 ข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม

3 น้ำตาล 3 ช้อนโต๊ะ

4 น้ำมัน

5 งา

6 เกลือ 1 ช้อนชา

7 น้ำปูนใส 3 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

1 แช่เหนียวในน้ำเปล่ามา 1 คืนแล้วนำข้าวมานึ่ง

2 นึ่งข้าวเสร็จแล้วพึ่งไว้ให้ข้าวคลายร้อนแล้วนำส่วนผสมมาคลุกกับข้าวเหนียวแลวทิ้งให้ข้าวเหนียวซึมซับ

ส่วนผสม

น้ําราดข้าวแต๋น

1น้ำตาลมะพร้าว

2 งา

3 น้ำเปล่า

วิธีทำ

1 น้ำตาลมะพร้าวละลายใน หม้อด้วยไฟอ่อนเติมน้ำเปล่าเล็กน้อย เพื่อลดความหนืดของน้ำตาลต้มจนเดือดให้มีฟองขนานใจต้มจนน้ำตาลมีฟองขนาดเล็กรอให้น้ำตาลใครร้อนจัดนำมาราดข้าวแต๋นและโรยงา

ปัจจุบันบ้านน้อยพัฒนามีราดข้าวแต๋น 2 รสชาติได้แก่รสน้ำตาลและรพริกเผา
ปัญหาการพัฒนาด้านการบรรจุภัณฑ์ช่วงแรกยังใช้ยางรัดถุงข้าวแต๋นทำให้ระยะเวลาในการจัดเก็บไว้ไม่ได้นาน

 

กิจกรรมทำสรุป TSl เป็นอินโฟกราฟฟิก รายงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน 2477 หลังคาเรือน เขตการปกครองมี 2 เขตได้แก่เทศบาลตำบล 7 หมู่บ้าน อบต 10 หมู่บ้าน สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบลุ่มและโล่งกว้างเหมาะแก่การประกอบอาชีพวัฒนธรรมเจดีย์คู่เมืองศาลเจ้าพ่อหรือเรื่องคันคูเมืองโบราณถิ่นฐานวัฒนธรรม

อาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้าวอินทรีย์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่การส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การตลาดออนไลน์เกิดจากการทำข้อมูลขนาดใหญ่ Community big data ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้ตำบลแบบบูรณาการ

ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ภายในชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์รายได้ที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มผลผลิต

เชิงสังคมมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี ไม่มาบูรณาการกับการผลิตชาวบ้านสามารถใช้เวลาว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยวพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมได้ทำให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคีช่วยเหลือแบ่งปันพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองได้

กิจกรรมทำการตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน

      ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันสร้างเพจ ของตำบลและเพจ ของแต่ละชุมชนเพื่อใช้ในการโปโมทและเป็นช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยมีเพจหลักชื่อU2T เป็นอะไรสู้ตำบลตำบลทะเมนชัยทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นได้ง่ายขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่พอใจอย่างมากเนื่องจากมีการสั่งซื้อสินค้าได้จริงผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศโดยผ่านระบบขนส่งเอกชนเพราะปัจจุบันการขายในออนไลน์มี สำคัญอย่างมาก มีการ ขายที่ รวดเร็วและในตำบลทะเมนชัยมีระบบขนส่งทางรถไฟทำให้การขนส่งได้จำนวนมากและราคาประหยัดสะดวกปลอดภัยที่สุด

วิดิโอประกอบ

อื่นๆ

เมนู