สวัสดีคะ ดิฉันนางสาววีรนุช  พาปาน ประเภทบัณทิตจบใหม่  ต.พระครู
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับทีมงาน  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564
ณ  สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์  ต.อิสาน  อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์

          ดิฉันและทีมงานในตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายงานให้ลงปฏิบัติงาน
ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งมีทีมงานในตำแหน่ง กพร.
ทั้งหมด 8 คน  ซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30

          ดิฉันได้เข้าไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564
ในวันแรกของการทำงานได้มีการรายงานตัวและพูดคุยวัตถุประสงค์  เป้าหมายในการทำงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน  และการเยี่ยมชมสำนักงานก่อนการปฏิบัติงาน
ซึ่งแนะนำโดย  คุณดรัณภัทร อนณวิชญ์  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
และจะเป็นผู้ดูแล  ควบคุมการทำงาน  ทีมงาน กพร. ที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานประกันสังคม
จ.บุรีรัมย์  งานที่ทีมเราได้รับมอบหมายหลัก ๆ  คือ  การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชน
ในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40  เพื่อสร้างหลักประกัน
ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่
ณ  ต.บ้านไทร  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์  และ  ต.สามแวง  อ.ห้วยราช  จ.บุรีรัมย์
ซึ่งจะออกพื้นที่ทุกสัปดาห์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี  หากวันใดไม่ได้ออกพื้นที่
ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ  ให้คำแนะนำ
ผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน  และงานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย

ในการปฎิบัติงานภานในสำนักงานนี้เป็นไปอย่างราบลื่น  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน
ที่ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฎิบัติงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู