กระผมนายสุทัชชัย ศรีสะวัน ในวันที่12 พฤษภาคม กระผมได้เข้าอบรม ในงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน”

เนื่องจากสถานะการในตอนนี้โรคระบาดโควิด19 ได้แพร่กระจายอย่างแพร่หลายในพื้นที่ของตำบลพระครู และในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา กิจกรรมต่างๆจึงจัดเป็นแบบออนไลน์ แล้วกระผมก็ได้เข้าอบรมทักษะต่างๆตามที่หัวหน้ากลุ่มงานได้มอบหมายมาและอีกหลากหลายการอบรม อย่างการอบรมงานผ้าป่า-ปาฐกถาชุชนออนไลน์และอีกหลากหลายการอบรม

 

 

อื่นๆ

เมนู