นางสาวธิติมา ชิงภักดี กลุ่มงานประเภทนักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร HS09 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายนพ.ศ. 2564 ทางทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการผลิตผ้าใหม่มัดหมี่และอัตลักษณ์ ณ บ้านหนองมะค่าแต้. อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางอาจารย์ประจำสาขาก็ได้ให้ส่งตัวแทนไปจัดกิจกรรมร่วมกับทางคณะ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโคโรนา 19 ที่อย่างระบาดหนักในตอนนี้ ทางทีมงานของเราก็ขอขอบคุณไปยังวิทยากรที่ได้นำวิชาต่างๆที่ตนเองมีมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านและคณะทีมงานของเรา

 

อื่นๆ

เมนู