1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ้HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณราการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ)

้HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณราการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ)

ดิฉัน นางสาว สุกัญญา เชยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูล ในเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

 สอบถามในข้อมูลเกี่ยวกับ แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19

 

 

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.ได้มีการเข้าร่วมประชุมร่วมกับ นายวินัย นุรักษ์รัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ที่อบต.พระครู ประชุมพูดคุยเพื่อถามเกี่ยวกับปัญหาในการลงพื้นที่ในครั้งก่อนของเดือนกุมภาพันธ์ว่ามีปัญหาอะไรที่พบเจอบ้าง

 

ในการปฏิบัติงานใน วันเสาร์ ที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ได้มีการสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่6 บ้านหนองกก หมู่7 บ้านหนองขาง หมู่ 4 บ้านหนองยาง หมู่11 บ้านศรีปทุม การลงพื้นที่ปฏิบัติดิฉันและทีมงานได้ประสานงานแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านผู้ใหญ่ได้ทราบ เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวบ้านได้ทราบอีกครั้งว่าจะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

 

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ 4 หมู่บ้าน  หมู่6 บ้านหนองกก หมู่7 บ้านหนองขาง หมู่ 4 บ้านหนองยาง หมู่11 บ้านศรีปทุม ทำให้ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติม แต่ปัญหาของชาวบ้านที่พบเจอจะเป็นในเรื่องของน้ำส่วนใหญ่ น้ำไม่พอใช้อุปโภค/บริโภค น้ำไม่สะอาด และปัญหาความยากจน และความต้องการในเรื่องของการอยากให้มีการสร้างอาชีพให้มีรายได้ในชุมชม ชาวบ้านก็ได้ให้ความร่วมมือในการสำรวจสอบถามในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู