ข้าพเจ้า นางสาวมณฑิตา ศิรินภาพร ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำกลุ่มตำบลพระครู ได้แก่ อาจารย์ ยุพาวดี อาจหาญ และ อาจารย์ ทิพวัลย์ เหมรา ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การย้อมเครือสีผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ออกแบบผ้าไหมโดย นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีหมู่บ้านที่เข้าร่วม ทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และ  หมู่ที่ 13  บ้านชุมทองพัฒนา

การย้อมสีเส้นไหมในครั้งนี้ สานต่อมาจากครั้งก่อนของ วันที่ 18  กรกฎาคม  2564  การย้อมสีเส้นไหม คือ กรรมวิธีทำให้ผ้าไหมมีสีต่างๆ โดยนำปอยหมี่ที่มัดหมี่เรียบร้อยแล้วไปย้อมสีในน้ำต้ม โดยสีย้อมไหมที่มีคุณภาพดี ถ้าหากต้องการให้ผ้าไหมมีหลายๆสี เพิ่มขึ้น เมื่อย้อมหมี่ด้วยสีย้อมไหมเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำไป โอบหมี่ คือ การใช้เชือกฟากเล็กๆ พันลำหมี่ตรงส่วนที่ยังไม่ถูกมัดหมี่ ตามแบบลายมัดหมี่  การโอบ (พัน) ต้องโอบ (พัน) ให้เชือกฟากแน่นที่สุดและหลายๆรอบ นำหมี่ที่โอบหมี่เรียบร้อย แล้วไปล้างสีออกในน้ำเดือด (ล้างออกเฉพาะบริเวณที่ไม่ถูกมัดหรือโอบเท่านั้น)การมัดหมี่ย้อมสีสังเคราะห์หรือ สีเคมี

ขั้นตอนการย้อมสีสังเคราะห์หรือสีเคมี ของทั้ง 3 หมู่บ้าน

  1. หมู่ที่7 บ้านหนองขวางน้อย

ขั้นตอนที่1 เอาเครือไหมสีขาวมาย้อมสีด้วยสีที่ต้องการ ซึ่งสีที่ใช้ ได้แก่ สีเม็ดมะขาม 7 ซอง+ สีกรมท่า 5 ซอง  และก่อนที่จะเอาเครือไหมสีขาวมาย้อมสีที่เตรียมไว้นั้น เราจะต้องเอาเครือไหมสีขาวมาแช่ในน้ำเย็นทิ้งไว้ก่อนเป็นเวลาประมาณ 15 – 20 นาที

ขั้นตอนที่ 2  ไหมที่ได้ขึ้นโครงสีแดง เอาไว้นั้นวิทยากรได้ให้เอามาลงย้อมสีน้ำทะเลแต่ก่อนที่จะเอามาย้อมสีน้ำทะเลที่ผสมกับน้ำร้อนไว้นั้น เราจะต้องเอามาแช่ในน้ำเย็นไว้ก่อนประมาณ 15 – 20 นาที ถึงจะได้เอามาย้อมลงในน้ำร้อนที่ได้ผสมสีน้ำทะเลที่ตั้งเอาไว้และให้แช่ไว้ประมาณ 45 นาที หลังจากนั้นเอามาล้างด้วยน้ำเย็นล้างให้สีที่ตกให้ออกให้หมดและล้างให้น้ำมันใสขึ้นและทำการหยดน้ำส้มสายชู 3 ฝา ลงไปเพื่อกันไม่ให้สีตก

(ตอนที่เราเอาไหมสีแดงลงย้อมสีน้ำทะเลให้หยดน้ำยาซันไลต์ลงไป 2 หยด และ น้ำยาเขาค้อ 4 ฝา ลงไป ย้อมในน้ำร้อน  )

  1. หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้

ขั้นตอนที่ 1 ไหมขึ้นโครงที่ย้อมสีแดงเอาไว้ครั้งก่อนวิทยากรให้ทำการย้อมสีโดยลงสีน้ำทะเล 10 ซอง ก่อนจะทำการย้อมสีน้ำทะเลที่ได้ผสมกับน้ำร้อนไว้เราต้องเอาไหมมาแช่ในน้ำเย็นไว้ประมาณ 15 – 20 นาที แช่น้ำเย็นตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว เอาไหมมาย้อมกับน้ำร้อนที่ผสมกับสีน้ำทะเลไว้ได้เลย แล้วก็หยดนำซันไลต์ลงไป 2 หยด และน้ำยาเขาค้อ 4 ฝา ลงไปแช่ทิ้งไว้ 45 นาที และนำมาล้างให้สีตกให้หมดและจนกว่าน้ำจะใส และสุดท้ายนำไปตากแดดให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 2 เครือไหมสีขาวเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ 15 – 20 นาที จากนั้นเอามาลงสี ทำการย้อมสี ซึ่งสีที่ย้อมนั้นได้แก่ สีม่วงดอกรัก + สีกรมท่า อย่างละ 7 ซอง  และใส่น้ำยาเขาค้อ 4 ฝา  ลงไปกับการแช่เครือไหมที่ต้มอยู่ในหม้อน้ำร้อน จากนั้นแช่ทิ้งไว้  45 นาที และเอาลงมาล้างออกด้วยน้ำเย็นประมาณ  15 – 20 นาที ใส่น้ำส้มสายชู 3 ฝา  กันสีตก และล้างจนน้ำใส แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

  1. หมู่ที่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1   ไหมที่ขึ้นโครงไว้สีเหลืองเอามาแช่น้ำเย็นประมาณ 15 – 20 นาที

ขั้นตอนที่ 2 เอาไหมลงย้อมสี ซึ่งสีที่ใช้ได้แก่ สีแดงครั่งแก่ 5 ซอง และ  สีแดง 7 ซอง  ในส่วนเครือไหมสีขาวเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ 15 – 20 นาที แล้วเอาลงมาย้อมด้วยสีแดงเม็ดมะขาม + สีม่วงดอกรัก อย่างละ 7 ซอง และนำมาใส่น้ำยาเขาค้อ 4 ฝา  ลงไปกับการแช่เครือไหมที่ต้มอยู่ในหม้อน้ำร้อน จากนั้นแช่ทิ้งไว้  45 นาที และเอาลงมาล้างออกด้วยน้ำเย็นประมาณ  15 – 20 นาที ใส่น้ำส้มสายชู 3 ฝา  กันสีตก และล้างจนน้ำใส แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

และเมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจ Covid 19 ประจำเดือน กันยายน ตามแบบสำรวจที่มีมาให้ จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่

  1.   ที่พักอาศัย
  2.   ตลาด
  3.   ศาสนสถาน
  4.   โรงเรียน

ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบมีทั้งสิ้นที่ 4 คน ได้รับผิดชอบในส่วนของ 3 หมู่บ้าน อันได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านโบย หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และ หมู่ที่ 10 บ้านแก่นเจริญ  โดยเป็นการลงสอบถามเก็บแบบสำรวจได้สอบถามถึงมาตรการควบคุมในการป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ผ่านแอพพลิเคชั่น โดยสอบถามถึงวิธีการป้องกันในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  ว่าได้มีการป้องกันอย่างไรบ้าง และได้มีการตรวจสอบการเข้า – ออกของคนในหมู่บ้านหรือไม่ และได้มีการสังเกตอาการของคนในครัวเรือนหรือไม่ เป็นต้น

และในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่นายกประจำตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมขึ้น คือ ท่านนายกวินัย นุรักษ์รัมย์ โดยเป็นกิจกรรมอาสาร่วมทำบุญ ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเสื้อ เพื่อนำเงินบริจาคไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการกักตัว มอบให้แก่ศูนย์กักตัว LQ ประจำตำบลพระครู โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณตลาดพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู