ข้าพเจ้านายสมพร  สมนึก  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  กลุ่มประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่  29  สิงหาคม  2564  ข้าพเจ้าและกลุ่มปฏิบัติงาน  ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  จำนวน  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านม่วงเหนือ  หมู่ที่ 5  บ้านม่วงใต้  หมู่ที่ 8  และบ้านชุมทองพัฒนา  หมู่ที่ 13  จากการสำรวจพบว่าแต่งละหมู่บ้านมีมาตรการของการคัดกรองตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  เช่นการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน  การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  การรักษาระยะห่างทางสังคม  และได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชนชนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ฉีดวัคซีนครบ  2  เข็ม  แล้ว  เหลืออีกแค่บางส่วนที่ยังไม่ฉีด  สาเหตุเพราะ กลัวตาย  รอวัคฉีดที่ต้องการจะฉีด  มีโรคประจำตัว  และมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางมากจากพื้นที่สีแดง  และกลุ่มเสี่ยง  จะแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องกักตัวอยู่ที่ศาลาประชาคมบ้านม่วงใต้  ซึ่งขณะนี้เหลือผู้กักตัวจำนวน  2  คน  และกลุ่มผู้ที่มีความเสียงต่ำจะต้องกักตัวที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม  พบว่าขณะนี้มีกลุ่มผู้เสียงต่ำประมาณ  30  คน

วันที่  11  กันยายน  2564  ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่  ลายอัตลักษณ์  ของชุมชนตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  (ครั้งที่ 5 )  ณ  บ้านหนองมะค่าแต้  หมู่ที่ 9  สืบเนื่องจากการอบรมครั้งที่ 4  ที่แต่ละหมู่บ้านได้ลายอัตลักษณ์ ของที่ละหมู่บ้าน  บ้านหนองมะค่าแต้   ลายช่อดอกแต้   บ้านหนองขวางน้อย  ลายนาคล้อมตะวัน  และบ้านชุมทองพัฒนา  ลายชุมทองระย้า  ซึ่งได้ลวดลายของแต่ละหมู่บ้านแล้ว  และได้การมัดหมี่  ให้ได้ลวดลายตามที่ออกแบบแต่ละหมู่บ้านแล้วนั้น   และได้ย้อมไหมครั้งแรกแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการย้อมสีผ้าไหมมัดหมี่ครั้งที่ 2  และได้รับเกียรติจาก  นายกฤษกร  แก้วโบราณ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ  จังหวัดขอนแก่น  มาเป็นวิทยากร   การย้อมสี  หลังจากผ้าไหมสีขาวผ่านการขัดสีแล้ว  ก็เข้าสู่ขั้นตอนการย้อม  การย้อมเป็นกระบวนการของการทำปฏิกิริยาทางเคมี  ของสีย้อมกับเส้นไหม  เพื่อให้สามารถย้อมเส้นไหมด้วยสีต่างๆ  เนื่องจากไหมเป็นเส้นใยโปรตีน  จึงไม่ทนต่อด่าง  ดังนั้นจึงควรย้อมสีในสารละลายที่เป็นกรด  หรือใกล้เคียงกับสารละลายย้อมสีที่เป็นกลาง

ขั้นตอนในการย้อมผ้าไหมมัดหมี่

  1. ต้มน้ำในกะละมังให้เดือดประมาณ 5 นาที ผสมสีเคมีตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ของแต่ละประเภท คนสีเคมีให้ละลายเข้ากับน้ำเดือดที่ต้ม
  2. นำเส้นไหมมัดหมี่สีขาวที่มัดเชือกฟางเสร็จแล้วมาแช่ในน้ำเปล่าธรรมดา ทิ้งไว้ประมาณ 15 – 20  นาที  เพื่อเส้นไหมอิ่มตัว  เพื่อเวลาย้อมเส้นไหม  สีจะได้ซึมเข้าไปในเส้นไหมทั้งด้านใน  และนอก  เสมอกันทั้งเส้น
  3. นำไหมมัดหมี่ที่ทำการมัดลายที่ต้องการย้อมแต่ละสีที่ต้องการใส่ในการะมังที่ผสมสีเคมีไว้แล้ว เพื่อทำการย้อม ระหว่างย้อมให้ใช้ไม้คนไหมมัดหมี่กลับไป – กลับมาตลอดเวลา  เพื่อให้สีที่ต้องการย้อมซึมเข้าเส้นไหมเสมอกันทุกเส้นไม่กระดำกระด่าง  ทิ้งไว้ประมาณ  45  นาที  จึงนำไหมขึ้นล้างด้วยน้ำเย็น ล้างให้สีที่ตกให้หมด  และหยดน้ำส้มสายชูเพื่อป้องกันสีตก  นำไปตากให้แห้ง
  4. นำไหมที่ย้อมเสร็จแล้วไปตากแดดผึ่งให้แห้งสนิท นำมาแกะเชือกฟางออกเพื่อนำมามัดลายเพื่อย้อมสีอื่นที่ต้องการอีกต่อไป ทำอย่างนี้จนครบจำนวนสีที่ต้องการ

อื่นๆ

เมนู