1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเเละสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2564

HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเเละสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวน้ำทิพย์ หล่อประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HSO9 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2564

ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น ข้าพเจ้าพร้อมคณะ ฯ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม โดยในกลุ่มของนักศึกษานั้น ได้รับมอบหมายในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจจำนวน 3 แบบฟอร์มตามข้อมูลของหัวข้อที่

2 ลูกจ้างโครงการ ได้แก่ นักศึกษา, บัณฑิต, และประชาชน

4 ชุมชนภายใน ได้แก่ ชุมชน, วัด, แหล่งการเกษตร, และร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

และ 9 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล พัฒนาชุมชน รพ.สต.

 

อื่นๆ

เมนู