1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

HS09 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวเกศรินทร์ อินทร์คงงาม กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้า อาจารย์ และทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลพระครู ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหมของทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองมะค้าแต้  หมู่ 7  บ้านชุมทองพัฒนา  หมู่ 13  และบ้านหนองขวาง หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลงพื้นที่ไปแต่ละหมู่บ้านเพื่อสอบถาม และดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหม สำหรับความคืบหน้าของแต่ละหมู่บ้านมีดังนี้ บ้านหนองมะค่าแต้ ได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ (ช่อดอกแต้) ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทั้งหมด 5 ผืน  บ้านชุมทองพัฒนาได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ (ชุมทองระย้า) ใกล้เสร็จเครือแล้ว และบ้านหนองขวางน้อย กำลังเริ่มการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์(นาคล้อมตะวัน)

 

บ้านหนองมะค้าแต้  หมู่ 7 

 

บ้านหนองขวาง หมู่ 9

 

บ้านชุมทองพัฒนา  หมู่ 13

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้า และทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลพระครู ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมัดหมี่ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ วัดบ้านหนองมะค่าแต้ ต.พระครู โดยในช่วงเช้า นาย ปัณณทัต สระอุบล (โค้ชเอส) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวการตลาดคือ 4P หรือ Marketing Mix หรือรู้จักกันในภาษาไทยว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีที่ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานที่สุด โดยแบ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Product (ผลิตภัณฑ์)

Price (ราคา)

Place (ช่องทางจัดจำหน่าย)

Promotion (การส่งเสริมการขาย)

โดยเน้นไปที่การตลาดออนไลน์เป็นหลัก เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Line, Shopee หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

   ในช่วงบ่าย  นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ได้มาพูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหม ปัญหาเกี่ยวกับสีจางบนผ้าไหมของบ้านหนองมะค้าแต้ และได้มอบไหม สีย้อมต่างๆ ให้แก่3 หมู่บ้าน เพิ่มเติม นายกฤษกร แก้วโบราณ ยังได้เสนอไอเดียการแปลรูปผ้าไหมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และให้ผ้าไหมน่าดึงดูดและน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น แปลรูปสินค้าให้เป็น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ หรือชุดแต่งกาย เป็นต้น  

เดือนตุลาคม-พฤษจิกายน 2564 ข้าพเจ้าเเละทีมงานผู้ปฏบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแอพ CBD ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่

 1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด           6.เกษตรในท้องถิ่น                                      

2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว                                                         7.พืชในท้องถิ่น

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม                                                            8.สัตว์ในท้องถิ่น

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น                                                           9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น                                        10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น 

 ซึ่งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพวกเราได้ลงพื้นที่ของตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนทำการลงพื้นที่ เราได้มีการติดต่อประสานงานขออนุญาติกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านก่อนที่จะลงพื้นที่ เพื่อความสะดวก และชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู