1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

HS09 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้า นายกลวัชร  ศรีหาบุญทัน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ (ก.พ.ร.) ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูล CBD ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอาจารย์เพิ่มเติมจากครั้งก่อน เพื่อเพิ่มข้อมูลของท้องถิ่น

โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลมีทั้งหมด 10 หัวข้อดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ covid-19   2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว    3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรมร้าน    4.อาหารในท้องถิ่น     5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น     6.เกษตรกรในท้องถิ่น   7.ข้อมูลพืชในท้องถิ่น     8.ข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น     9.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น     10.ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น

ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าหลักๆจะลงไปในเชิงหัวข้อของพืชที่อยู่ในท้องถิ่นซะเป็นส่วนใหญ่ เห็นได้ว่า มีพืชหลากหลายชนิด มีทั้งพืชไร่ พืชสวน ไม่ประดับต่างๆ พืชเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากพืช อีกทั้งยังได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การสร้างเสริมรายได้ จากชาวบ้านในท้องถิ่น และเจ้าของสวนอีกด้วย

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีมปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ติดตามการทอผ้าไหมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน
1. บ้านหนองขวาง
2. บ้านหนองมะค่าแต้
3. บ้านชุมแสงพัฒนา
ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งความคืบหน้าของแต่ละหมู่บ้านมีดังนี้ บ้านหนองมะค่าแต้ ได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ ช่อดอกแต้ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บ้านชุมทองพัฒนาได้ทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ ชุมมทองระย้า ใกล้เสร็จเครือแล้ว และบ้านหนองขวางน้อย กำลังเริ่มการทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ นาคล้อมตะวัน ทั้งนี้ ก็มีอุปสรรคคือสีที่ได้มาจากการย้อมนั้น เมื่อนำมาทอเป็นผ้าไหมแล้วทำให้ลายผ้าไหมเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่นัก จึงยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่าน Zoom Meeting  ซึ่งได้รับความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์มากมายต่อการพัฒนาของมนุษย์ในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนโลกดิจิทัล สู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น
แนวคิด การศึกษาที่เท่าเทียมของคน การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 มิติ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบทั้งสามนี้จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และพูดถึง การทำวิจัยคู่กับชุมชน เรียนรู้จากชุมชน หรือก็คือ เปรียบเสมือนชุมชนคือฐานความรู้นั่นเอง ต้องคิดว่าเราไปเรียนรู้กับชุมชน ไม่ใช่การไปสอนชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆ
แนวคิด smart city การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมือง เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน เปลื่ยนแปลงให้ทันโลก ความสำคัญของปริญญา การเปลื่ยนแปลงทางโลก รู้ทันคน ทันโลก ทันสถานะการณ์ และได้พูดถึงหลักการ 3H คือ HEART : ทำงานด้วยใจด้วยรัก     HEAD : การทำงานด้วยสมอง     HAND : การลงมือทำ การผสมผสานแนวคิดมาปรับใช้เข้าการทำงานร่วมกับชุมชน

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองมะค่าแต้ หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องการตลาดและการตลาดสมัยใหม่ โดยมีวิทยากรคือ โค๊ชเอส หรือ นายปัณณทัต สระอุบล ซึ่งเป็นนักการตลาดออนไลน์ บรรยายเกี่ยวกับหลักการตลาดคือ 4P เป็นหลักการตลาดที่เรียกว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่นำมาใช้เป็นหลัก เครื่องมือ หรือกลยุทธ์ เพื่อการวางแผนการตลาดโดยมีอยู่ทั้งหมด 4 อย่าง หรือที่เรารู้จักกันว่า 4P โดยเป็นการวางแผนหลักการทั้ง 4 อย่างเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและเกิดความลงตัวมากที่สุด โดยองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่

1. Product หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือสินค้าหรือบริการที่จะมอบให้แก่ลูกค้า โดยต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและชัดเจน เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเลือกซื้อสินค้า

2. Price หรือราคา เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสินค้าและบริการในแง่การตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งการตั้งราคานั้นต้องตั้งให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ และที่สำคัญอย่าลืมคำนวณเรื่องราคาต้นทุนกับกำไรด้วยว่าคุ้มค่าหรือไม่

3. Place หรือสถานที่ ทำเล หรือช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า หลักๆ เลยก็คือต้องมีความถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว และต้องกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

4. Promotion หรือการส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าหรือบริการของเราเป็นที่รู้จักและสนใจ เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดเลยก็ว่าได้ อาจจะเป็นการ ลดราคาตามช่วงเทศกาลต่างๆ ชัดโปรซื้อลดแถม เป็นต้น  ทั้งนี้ ก็เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจและอยากเข้ามาเลือกชมสินค้าหรือบริการของเรามากที่สุด

 

สุดท้าย คุณกฤษกร แก้วโบราณ วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มเติม ได้มีการเสนอไอเดียการแปลรูปผ้าไหมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และได้ทำการส่งมอบไหมแก่ชาวบ้านเพื่อนำไปต่อยอดต่อไป การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มทอผ้าไหมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้เป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู