ข้าพเจ้า นางสาวมัลลิกา  แจ่มใส ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้า นางสาวมัลลิกา  เเจ่มใส ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้รับมอบหมายจากคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม CBD โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามนี้ มีหัวข้อทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่ 1 ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2 แหล่งท่องเที่ยว 3 ที่พัก โรงแรม 4 ร้านอาหารในท้องถิ่น 5 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6 เกษตรกรในท้องถิ่น 7 พืชในท้องถิ่น 8 สัตว์ในท้องถิ่น 9 ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 10 แหล่งน้ำในท้องถิ่น

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ลงพื้นที่ในวันที่ 30 ตุลาคม เพื่อไปร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมัดหมี่โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ วัดบ้านหนองมะค่าเเต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู