กระผมนายสุทัชชัย ศรีสะวัน (ประเภทนักศึกษา)

เมื่อวันที่ 24 ถึง 25 ตุลาคมพ.ศ. 2564 กระผมและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจ CBD (U2T) มีอยู่ทั้งหมด 10 หัวข้อได้แก่ 

ข้อที่1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

ข้อที่2.    แหล่งท่องเที่ยว

ข้อที่3.    ที่พัก/โรงแรม

ข้อที่4.    ร้านอาหารในท้องถิ่น

ข้อที่5.    อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

ข้อที่6.    เกษตรกรในท้องถิ่น

ข้อที่7.    พืชในท้องถิ่น

ข้อที่8.     สัตว์ในท้องถิ่น

ข้อที่9.     ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อที่10.    แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้รับผิดชอบทั้งสามหมู่บ้านในตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่  บ้านพระครูใหญ่หมู่1  บ้านโพธิ์ทองหมู่12  บ้านสาเกตุ3 ทั้งทั้ง 10 หัวข้อนี้กลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจได้ว่าส่วนใหญ่ในชุมชนตำบลพระครูเป็นเกษตรกรปลูกพืชต่างๆมากมาย  เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ผัก และมีร้านอาหารในท้องถิ่นที่มีขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง และมีแหล่งน้ำที่ใกล้กับวัดมีชื่อว่าสระน้ำกลางพระครู สัตว์ในท้องถิ่นก็จะมีเป็น วัว ควาย สุนัข ไก่ เป็ด เป็นต้น

และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมพ.ศ. 2564 กระผมได้เข้าร่วมการจัดอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ Quadruple Helix : จตุรภาคีสี่ประสานสู่ความสัมพันธ์พัฒนาชุมชนอย่างยังยืนโดยท่านรองศาสตราจารย์มาลินี. จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ที่เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมและมีท่าน อาจารย์ชมพูอิสรยาวัฒน์ รอคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มาเป็นผู้ดำเนินการในการอบรมครั้งนี้พร้อมทั้งวิทยากรผู้ร่วมให้ความรู้อีกห้าท่านที่ร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้ในการอบรมครั้งนี้กระทบได้ความรู้และแนวคิดที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วย

และเมื่อวันที่30 ตุลาคม 2564 กระผมได้เข้าไปจัดเตรียมสถานที่ในวัดหนองมะค่าแต้ เพื่อการอบรมของชาวบ้านและชาวคณะผู้ทำงานเพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีมาตรฐานสู่การเพิ่มมูลค่าให้ผ้าใหม่มัดหมี่  ณ  วัดหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครูอำเภอ เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในหัวข้อการทำการตลาดออนไลน์ โดยคุณปัณณทัต สระอุบลวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ที่มาให้คำแนะนำต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านในตำบลพระครูครั้งนี้ด้วย เพื่อให้สินค้าที่เรานั้นได้ลงมือทำกันในชุมชนสามารถส่งออกต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้อย่างไร  วิธีการในการขาย ไม่ว่าจะในแอปขายของหรือในเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นการขายของในโลกของออนไลน์                                                                                                 

  

อื่นๆ

เมนู