นาย ไกรวิชญ์ แสนปัญญา กล่มประชาน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์  ณ บ้านแม่ลำดวน  แสนสมบัติ บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี คุณกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น วิทยากรประจำการอบรมผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชนตำบลพระครู เป็นผู้ออกแบบลายผ้าคลุมไหล่ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองมะค่าแต้ บ้านหนองขวางน้อย และบ้านชุมทองพัฒนา

วันที่2 ธันวาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานการทอผ้าไหมของหมู่บ้านหนองมะค่าแต้ เกี่ยวกับขั้นตอนการทอผ้าไหม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกต้นหม่อน การเลี้ยงหม่อน ตลอดจนถึงขั้นตอนการทอผ้าไหม ทุกขั้นตอนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งได้สอบถามข้อมูลต่างๆของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมะค่าแต้ โดยมี นาง ลำดวน แสนสมบัติ ประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มทอผ้าไหม ให้ข้อมูล ซึ่งการให้ข้อมูลครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากปฏิบัติของกลุ่มจริงๆซึ่งอาจแตกต่างจากข้อมูลเชิงวิชาการอยู่บ้าง แต่สิ่งที่ชาวบ้านในกลุ่มทอผ้าไหมได้ปฏิบัติมาแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย โดยมีหัวข้อดังนี้

ขั้นตอนการเลี้ยงไหม

ขั้นตอนการสาวไหม

ขั้นตอนการเตรียมเส้นไหม

ขั้นตอนการมัดหมี่

ขั้นตอนการย้อมสี

ขั้นตอนการแก้หมี่

ขั้นตอนการทอผ้า

ลายผ้ามัดหมี่ “บ้านหนองมะค่าแต้

อื่นๆ

เมนู