ข้าพเจ้า นางสาวมัลลิกา  แจ่มใส ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ ณ บ้านแม่ลำดวน แสนสมบัติ หมู่ 9 บ้านมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติขั้นตอนการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคลุมไหล่และผ้าพันคอมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ทางคณะอาจารย์ได้เชิญ คุณกฤษกร แก้วโบราณ วิทยากรประจำศูนร์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาถ่ายทอดให้แก่แม่ๆผู้ผลิดผ้าและให้แม่กลุ่มทอผ้าไหมทำตามขั้นตอนการย้อมและทอผ้าไหมคลุมไหล่ทั้ง 3 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา คุณกฤษกร แก้วโบราณ (วิทยากร)ได้มอบอุปกรณ์และเส้นไหมให้กับแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เอาไปเตรียมทำตามขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติและทอต่อไป

ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปศึกษาข้อมูลมาทำรายงานเรื่อง ลายผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองมะค่าแต้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ไปที่บ้านของแม่ลำดวน แสนสมบัติ เพื่อไปสัมภาษณ์ถึงวิธีการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นผืนผ้าไหมลายสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหนองมะค่าแต้

อื่นๆ

เมนู