1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่เพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนพื้นที่ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

HS09 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่เพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนพื้นที่ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายสุทัชชัย ศรีสะวัน (ประเภทนักศึกษา) ปฏิบัติงานลงพื้นที่ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 19 ผมและทางคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการงานในการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์ยุพาวดี  หาญอาจ  และ  อาจารย์ทิพย์วรรณ  เหมรา ที่เป็นผู้ดำเนินงานตลอดทั้งโครงการและได้เป็นเกียรติที่ นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจังหวัดขอนแก่นได้วิเคราะห์ออกแบบผ้าคลุมใจและแบบสี่ให้เป็นไรอัตลักษณ์ของชุมชนตามเรื่องราวขการเป็นอยู่แต่ละชุมชน โดยสีที่ใช้จะเป็นสีจากธรรมชาติทั้งหมดที่ได้จากพืชสัตว์และจุลินทรีย์ แร่ธาตุต่างๆมาทำการย้อมกับเส้นไหมเพื่อให้ได้สีที่ใช้ในการทอผ้าเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเส้นไหมคะมีความสวยงามและแนะนำการเทคนิคขั้นตอนการรายละเอียดในการทำผ้าคลุมไล่ ทั้งในเรื่องของเทคนิคการใช้สีจากวัสดุที่ใช้จากธรรมชาติขั้นตอนการต้มเพื่อสกัดสีให้ได้สีที่เข้มข้นและสด ขั้นตอนการยอมผ้าคลุไล่ เทคนิคการใช้สารติดสี จากที่เราได้ฟังคำแนะนำของวิทยากรแล้วชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านได้เสนอวัสดุที่ใช้ต้มเพื่อสกัดสีดังนี้

1.บ้านหนองมะค่าแต้ใช้ใบมะม่วงและต้นกล้วย

2.บ้านชุมทองพัฒนาจะใช้แก่นขนุนและเปลือกประดู่

3.บ้านหนองขวาวน้อยจะใช้ใบยูคาลิปตัสและเปลือกส้ม

 

 

อื่นๆ

เมนู