1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS09 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่เพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเลือกเศรษฐกิจให้กับชุมชนพื้นที่ตำบลพระครูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

HS09 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่เพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเลือกเศรษฐกิจให้กับชุมชนพื้นที่ตำบลพระครูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานทุกคนพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  ณ บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น วิทยากรประจำการอบรมผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชนตำบลพระครู ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ลายผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ และเทคนิคขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติกับสีเคมีให้แก่หมู่บ้านที่เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

โดยกลุ่มทอผ้าบ้านหนองขวาง วัสดุที่ใช้ในการย้อมสี ได้แก่ น้ำต้มจากเปลือกสมอและใบยูคาลิปตัส

บ้านหนองมะค่าแต้ วัสดุที่ใช้ในการย้อมสี ได้แก่ น้ำต้มจากต้นกล้วย

บ้านชุมทองพัฒนา วัสดุที่ใช้ในการย้อมสี ได้แก่ น้ำต้มจากแก่นขนุนและเปลือกประดู่

วันที่ 4 เดือนธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานการทอผ้าไหมของหมู่บ้านหนองมะค่าแต้ เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตผ้าไหม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกต้นหม่อน ตลอดจนถึงขั้นตอนการทอผ้าไหม ทุกขั้นตอนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลจากกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมะค่าแต้ โดยมี แม่ลำดวน แสนสมบัติ เป็นคนให้ข้อมูล ซึ่งการให้ข้อมูลครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ประสบการณ์จริงที่ชาวบ้านได้ประสบมา ซึ่งชาวบ้านได้ให้ข้อมูลแต่ละขั้นตอนละเอียดและครบถ้วนมาก ซึ่งในบางเรื่องชาวบ้านได้มีคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่มีในเอกสาร ตำราต่างๆที่เคยได้ศึกษามาบ้างเนื่องจากการทำงาน การลงมือปฏิบัติงานจริงๆ สภาพอากาศ สิ่งแวดล้มต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกัน ชาวบ้านได้มีการให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆที่เราไม่คุ้นชิน ในบางครั้งยังช่วยแนะนำการเลือกวัสดุในการทำขั้นตอนการทำต่างๆว่าควรทำเช่นไรจึงจะเหมาะสม คำแนะนำของชาวบ้านล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่ท่านได้เจอมาจริงๆ การที่ท่านเสนอแนะแนะนำอำรจึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของเรามาก

    

 

 

อื่นๆ

เมนู