ดิฉัน นางสาว ธิติมา ชิงภักดี  ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา   ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการลงพื้นที่ ณ บ้านแม่ลำดวน แสนสมบัติ หมู่ 9 บ้านมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติขั้นตอนการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคลุมไหล่และผ้าพันคอมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ทางคณะอาจารย์ได้เชิญ คุณกฤษกร แก้วโบราณ วิทยากรประจำศูนร์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาถ่ายทอดให้แก่ผู้ผลิดผ้าและให้กลุ่มทอผ้าไหมทำตามขั้นตอนการย้อมและทอผ้าไหมคลุมไหล่ทั้ง 3 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา คุณกฤษกร แก้วโบราณ (วิทยากร)ได้มอบอุปกรณ์และเส้นไหมให้กับแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เอาไปเตรียมทำตามขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติและทอต่อไป

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านชุมทองพัฒนา เพื่อเก็บข้อมูลนำทำรายงานเรื่อง ลายผ้าไหมมัดหมี่บ้านชุมทองพัฒนา คือลายชุมทองระย้า โดยได้คุณสิทธิ์ สรุปผล เป็นผู้ให้ข้อมูล

อื่นๆ

เมนู