ดิฉัน  นางสาววารุณี ปะรินรัมย์  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :  HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ ณ บ้านหนองมะค่าแต้หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยมี คุณกฤษกร แก้วโบราณเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็๋จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น วิทยากรประจำการอบรมผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ชุมชนตำบลพระครู เป็นผู้ออกแบบลายผ้าคลุมไหล่ ซึ่งการอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วม3หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่7บ้านหนองขวางน้อย และหมู่13 บ้านชุมทองพัฒนา

<<

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรลงพื้นที่ ณ บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 9ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีเส้นไหมมัดหมี่โดยใช้สีจากธรรมชาติและ คุณกฤษกร แก้วโบราณเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรเช่นเคยซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วม 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองขวาง หมู่7 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่9 และบ้านชุมทองพัฒนา หมู่13ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการย้อมสีผ้าไหมจากสีธรรมชาติด้วยการย้อมสีผ้าไหมนี้ได้นำวัสถุดิบจากธรรมชาติมาทำการต้มเช่นเปลือกไม้ ใบไม้ ผล ลำต้น แก่น ดอกไม้และรากไม้ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ำย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่นำมาใช้ในการย้อมสี  บ้านหนองขวางน้อย  วัสดุที่ใช้ในการย้อมสี ได้แก่ เปลือกต้นสมอ และใบยูคาลิปตัส บ้านหนองมะค่าแต้ วัสดุที่ใช้ในการย้อมสี ได้แก่ ต้นกล้วยสับ บ้านชุมทองพัฒนา วัสดุที่ใช้ในการย้อมสี ได้แก่  แก่นขนุน และเปลือกประดู่ และมีสารผสมที่ช่วยในการปรับสี เช่น เกลือเคมี คอปเปอร์

 

วันที่30พฤศจิกายน 2564 ดิฉันและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานการทอผ้าไหมของหมู่บ้านหนองมะค่าแต้ เกี่ยวกับขั้นตอนการทอผ้าไหม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกต้นหม่อน การเลี้ยงหม่อน ตลอดจนถึงขั้นตอนการทอทุกขั้นตอนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งได้สอบถามข้อมูลต่างๆของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมะค่าแต้ โดยมี นาง ลำดวน แสนสมบัติประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มทอผ้าไหม ให้ข้อมูล ซึ่งการให้ข้อมูลครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากปฏิบัติของกลุ่มจริงๆซึ่งอาจแตกต่างจากข้อมูลเชิงวิชาการอยู่บ้าง แต่สิ่งที่ชาวบ้านในกลุ่มทอผ้าไหมได้ปฏิบัติมาแบบนี้ตามบรรพบุรุษได้สั่งสมและสั่งสอนมาและได้ประยุกต์ใช้ในกาลปัจจุบัน

 

อื่นๆ

เมนู