โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ)

        ข้าพเจ้า  นางสาวอรนรี สมร่าง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์        

        เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมที่บ้านแม่ลำดวน แสนสมบัติ ณ หมู่บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน นำโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ ยุพาวดี อาจหาญ, อาจารย์ ทิพวิลย์ เหมรา ร่วมด้วยรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาจารย์ ชมพู อิสริยาวัฒน์ และอ.สมยงค์ โสมอินทร์ ได้ลงพื้นเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมต่อจากครั้งที่แล้วที่ได้มีการเรียนรู้ขั้นตอนการขึ้นโครงไหมมัดหมี่ และขั้นตอนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์  และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม คุณ กฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่นได้อธิบายและสาธิตการย้อมสีผ้าไหมมัดหมี่ รวมถึงเทคนิคต่างๆในการย้อมสีให้กับชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มทำผ้าไหมมัดหมี่ ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้  หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อยและหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา  โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ การย้อมสี การต้ม การจุ่มสี การทำส่วนผสมและต่างๆ 

การย้อมสีเส้นไหม

การย้อมสีเส้นไหม คือ กรรมวิธีทำให้ผ้าไหมมีสีต่าง ๆ โดยนำปอยหมี่ที่มัดหมี่เรียบร้อยแล้วไปย้อมสีในน้ำต้ม โดยสีย้อมไหมที่มีคุณภาพดี ถ้าหากต้องการให้ผ้าไหมมีหลาย ๆ สีเพิ่มขึ้น เมื่อย้อมหมี่ด้วยสีย้อมไหมเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำไป “โอบหมี่” คือการใช้เชือกฟางเล็ก ๆ พันลำหมี่ตรงส่วนที่ยังไม่ถูกมัดหมี่ ตามแบบลายมัดหมี่ การโอบ (พัน) ต้องโอบ (พัน) ให้เชือกฟางแน่นที่สุดและหลาย ๆ รอบ นำหมี่ที่โอบหมี่เรียบร้อย แล้วไปล้างสีออกในน้ำเดือด (จะล้างออกเฉพาะบริเวณที่ไม่ถูกมัดหรือโอบเท่านั้น) โดยเติม “ด่างเหม็น” (ผงด่างที่มีกลิ่นเหม็น) หมี่ส่วนที่โอบหรือมัดไว้ จะคงสีตามเดิมส่วนที่ไม่ถูกโอบหรือมัดจะถูกล้างออกเป็นสีขาว นำไปย้อมเป็นสีอื่นอีกครั้งหนึ่งตามต้องการ บางสีเมื่อย้อมและนำไปโอบ (พัน) เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำไปล้างออก ใช้สีอื่นย้อมทับลงไปเลยก็ได้ 

       เริ่มต้นโดยการกำหนดสีของลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ อย่างเช่น ลวดลายที่ออกแบบไว้จะประกอบด้วยสีทั้งหมดจำนวน 4 สี คือ สีเหลือง สีแดง สีขาว และสีน้ำตาลแดง ให้เริ่มทำการมัดเก็บส่วนของลวดลายที่เป็นสีขาวทั้งหมด จากนั้นนำไปย้อมสีเหลือง และทำการมัดเก็บสีเหลืองตามลวดลายที่ออกแบบไว้ ทำการย้อมทับสีเหลืองส่วนที่เปิดไว้ด้วยสีแดง ทำการมัดเก็บส่วนสีแดงที่ต้องการไว้ตามลวดลาย ส่วนสีแดงที่เหลือก็คือส่วนที่เป็นสีพื้นของผ้ามัดหมี่ จากนั้นให้นำหัวหมี่ไปต้มกับสารกันด่างเพื่อที่จะลดความเข้มของระดับสีแดงลง จากนั้นทำการย้อมสีเทาทับสีแดง ส่วนที่เป็นสีพื้นก็จะทำให้สีพื้นเป็นสีน้ำตาลแดง จากนั้นนำหัวหมี่ไปล้างน้ำสะอาดจนกระทั่งแน่ใจว่าน้ำสีออกหมดก็จะได้สีพื้นเป็นสีน้ำตาลแดง นำหัวหมี่ที่มัดลวดลายและย้อมครบทั้ง 4 สีตามกำหนดแล้ว ไปตากผึ่งให้แห้ง จากนั้นให้ทำการแกะเชือกฟางส่วนที่เหลือออกทั้งหมด พร้อมทั้งใช้มือทำการแยกเส้นไหมที่เกาะติดกันอันเนื่องมาจากการมัดและการย้อมสี ทำการกรอเส้นไหมเข้าหลอด พร้อมทั้งเรียงหลอดตามลำดับที่กรอไว้ นำหลอดเส้นไหมที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไปใส่ในกระสวยเพื่อทอต่อไป

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.40 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมทางออนไลน์เกี่ยวกับการแจ้งการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาเค้าโครงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน โดยได้อธิบายรายละเอียดต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติงานและทบทวนให้ความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการในการเขียนแบบรายงานผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

เมื่อวันที่ 5-8 สิงหาคม ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงสำรวจข้อมูลเก็บแบบสำรวจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเพิ่มเติม โดยมีทั้งหมด 4 ชุดได้แก่

-แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

-แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด

-แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน

-แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และอสม.ประจำหมู่บ้าน และชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้านที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดการอยู่อาศัย แต่ด้วยสถานการณ์ covid ต้องมีความระมัดระวังในการเข้าสอบถามข้อมูลตามมาตราการการป้องกันcovid-19 จึงต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

อื่นๆ

เมนู