ประจำเดือน สิงหาคม

ข้าพเจ้า นางสาวสมร ดีรบรัมย์  ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉัน นางสาวสมร ดีรบรัมย์ผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่อบรมเรื่องการย้อมสีผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์  จากครั้งที่แล้วนายกฤษกร แก้วโบราณ(วิทยากร)และแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 3 หมู่บ้านได้ขึ้นโครงผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ไว้ได้เสร็จเรียบร้อยและดิฉันผู้ปฏิบัติและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่อบรมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้ลงมือทำการย้อมสีไหมที่ขึ้นโครงไว้เพื่อที่จะทำการย้อมสีไหมตามขั้นตอนการย้อมสีต่อไปและมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1.นายกฤษกร แก้วโบราณ (วิทยากร) ให้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 2 หมู่บ้านเอาไหมลงแช่น้ำเย็นประมาณ 20 นาที ในขณะที่เอาไหมแช่น้ำเย็นนั้น  นายกฤษกร แก้วโบราณ (วิทยากร)ให้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมใส่น้ำยาเข่าค่อประมาณ 3 ช้อนโต๊ะลงไปในกะละมังที่แช่ไหมในน้ำเย็นเอาไว้ น้ำเย็นที่และน้ำยาเข่าค่อ 3 ช้อนโต๊ะที่เตรียมไว้สามารถแช่ไหมได้ประมาณ 5 หัว ขั้นตอนที่ 2.นายกฤษกร แก้วโบราณ(วิทยากร)ให้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 2 หมู่บ้านเอาไหมลงแช่น้ำอุ่นที่ผสมสีแดงครั่งและสีแดงแก่ไว้ในกะละมังเพื่อที่จะเอาไหมลงแช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาที การแช่น้ำอุ่นในขั้นตอนที่2นายกฤษกร แก้วโบราณ(วิทยากร) ให้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมใช้สีแดงครั่ง 4 ซองสีแดงแก่ 4 ซองรวมเป็นทั้งหมด 8 ซองแช่ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ขั้นตอนที่ 3.นายกฤษกร แก้วโบราณ(วิทยากร) เอาไหมที่แช่น้ำอุ่นที่ผสมสีแดงครั่งและสีแดงแก่มาลงแช่ในน้ำร้อนที่ต้มไว้ในหม้อแบบเดือดๆเอาไหมลงต้มหรือแช่ไว้ประมาณ 20 นาทีขณะทำการต้มไหมในน้ำร้อนที่เดือดนั้นวิทยากรได้ให้แม่ๆหยอดน้ำไซไลน์ประมาณ3หยดและหยอดน้ำส้มสายชู3ฝาเพื่อที่จะไม่ให้สีตกออกจากไหมเรียกอีกอย่างคือกันสีตก ขั้นตอนที่ 4 นายกฤษกร แก้วโบราณ (วิทยากร) ให้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมเอาไหมที่ต้มในน้ำร้อนขึ้นมาแช่น้ำเย็นเพื่อที่จะทำการล้างสีออกวิทยากรให้แม่ๆล้างน้ำเย็นหลายๆครั้งล้างจนน้ำออกใสๆสีไหมหยุดตกออกจากเส้นไหม ขั้นตอนที่ 5 นายกฤษกร แก้วโบราณ ให้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมเอาไหมที่ทำการย้อมสีตามขั้นตอน ที่ 1,2,3,4 เสร็จแล้วเอามาตากให้แห้งเพื่อที่จะเอามาทำการขึ้นโครงมัดเป็นดอกสีในครั้งต่อไป เป็นอันเสร็จการย้อมสีไหมทั้ง 5 ขั้นตอน

 

           แต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2564 หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้ทำการย้อมสีไหมเพราะแม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมทองพัฒนาไม่ได้ย้อมสีเหลืองเอาไว้ไหมยังเป็นไหมสีขาวทางวิทยากรจึงให้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมทองพัฒนาทำการลงย้อมสีเหลืองให้เสร็จเพื่อที่จะทำการลงย้อมสีแดงครั่งกับสีแดงแก่เหมือนกับทั้ง 2 หมู่บ้านคือ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้และหมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อยที่แม่ๆได้ลงมือทำการย้อมสีไหมเอาไว้ บ้านชุมทองพัฒนาได้ทำตามขั้นตอนเหมือนแม่ๆทั้ง2หมู่บ้านทั้ง 5 ขั้นตอนทุกอย่างและจะทำการย้อมสีไหมเป็นสีแดงครั่งต่อไป

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ได้มอบหมายงานเก็บข้อมูล Covid ของเดือนมิถุนายน ให้เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564 มีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่

1.ที่พักอาศัย

2.ตลาด

3.ศาสนสถาน

4.โรงเรียน

          อาจารย์แบ่งงานเป็นโซนให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่รับผิดชอบพื้นที่ของตัวเอง ดิฉันนางสาวสมร ดีรบรัมย์และกลุ่มประชาชนรับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา หมู่ 5 บ้านม่วงเหนือ หมู่ 8 บ้านม่วงใต้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนาทั้ง 4 หัวข้อเรื่อง 1.เรื่องที่พักอาศัยเกี่ยวกับการกลับมากักตัวที่บ้าน มีคนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในบ้านชุมทองพัฒนาทั้งหมด7คน ส่วนหัวข้อเรื่องอื่นๆไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านชุมทองพัฒนา วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ดิฉันลงพื้นที่สำรวจหมู่5บ้านม่วงเหนือ ทั้ง4หัวข้อเรื่อง 1.เรื่องที่พักอาศัยเกี่ยวกับการกลับมากักตัวที่บ้าน มีคนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเข้ามากักตัวในบ้านม่วงเหนือทั้งหมด 5 คน และข้อที่ 4. โรงเรียน มีโรงเรียน1โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านม่วงที่ตั้งในพื้นที่ของบ้านม่วงเหนือได้มีมาตราการทำตามกฏและขั้นตอนทุกอย่างของการสำรวจ Covid ในครั้งนี้ ส่วนหัวข้อเรื่องข้อ2และข้อ 3 ไม่มีในพื้นที่ของบ้านม่วงเหนือ และวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่8บ้านม่วงใต้ หัวข้อเรื่องที่1.เรื่องที่พักอาศัยเกี่ยวกับการเดินทางกลับมากักตัวที่บ้านแต่ไม่มีคนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดส่วนหัวข้อเรื่องข้อ 2และหัวข้อเรื่องข้อ 4. ไม่มีในพื้นที่หมู่8บ้านม่วงใต้ มีแค่หัวข้อเรื่องที่ 3.ศาสนสถาน คือวัดบ้านม่วงใต้อยู่ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านม่วงใต้ได้ทำตามกฏและขั้นตอนทุกอย่างของการสำรวจ Covid ในครั้งนี้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู