ในวันที่ 18 กรกฏาคม  พ.ศ 2564 ได้มีการลงพื้นที่ในหมู่บ้านหนองมะค่าแต้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การย้อมสีลายผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งออกแบบโดย นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีหมู่บ้านที่เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าเเต้ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

การย้อมสีเส้นไหม คือ การทำให้ผ้าไหมมีสีต่าง ๆ โดยนำปอยหมี่ที่มัดหมี่เรียบร้อยแล้วไปย้อมสีในน้ำต้ม โดยใช้สีย้อมไหมที่มีคุณภาพดี ถ้าหากต้องการให้ผ้าไหมมีหลาย ๆ สีเพิ่มขึ้น เมื่อย้อมหมี่ด้วยสีย้อมไหมเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำไป โอบหมี่ คือการใช้เชือกฟางเล็ก ๆ พันลำหมี่ตรงส่วนที่ยังไม่ถูกมัดหมี่ ตามแบบลายมัดหมี่ การโอบ พัน ต้องโอบให้เชือกฟางแน่นที่สุดและหลาย ๆ รอบ นำหมี่ที่โอบหมี่เรียบร้อย แล้วไปล้างสีออกในน้ำเดือด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อม

1.ไหมดิบ  

2. หม้อสแตนเลสใช้ต้มน้ำย้อม

3. เตา

4.ห่วงย้อมไหม

5.สีย้อมไหม

6.ไม้แขวนห่วงไหมสำหรับแขวน ห่วงคล้องไหม และช่วยในการยกไหมขึ้นลงขณะย้อมสี

7.ไม้พายสแตนเลสสำหรับกลับไหมและคนน้ำในหม้อ

8.ถุงมือยางสวมใส่เมื่อจับเส้นไหมขณะร้อน หรือ มีสารเคมี 

9.กะละมังสำหรับแช่ ล้างเส้นไหม วัสดุให้สีย้อม

10.ราวไหมสำหรับตามไหม

ขั้นตอนการย้อมสีเส้นไหม

  1. ตั้งไฟปานกลาง ต้มน้ำย้อมให้พออุ่น ใส่สีที่จะย้อมลงไปพร้อมกับผงมัน ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้ละลายดีแล้วให้ยกลงจากเตาก่อน
  2. นำไหมที่ผ่านการฟอกล้างให้สะอาด บิดให้แห้งหมาดๆ จุ่มลงในน้ำย้อมแล้วขยำให้ทั่ว
  3. ยกขึ้นตั้งบนเตาใหม่ ค่อยๆ เร่งความร้อนขึ้น หมั่นพลิกไหมกลับไปกลับมาเรื่อยๆ
  4. ใช้เวลาย้อมประมาณ 40-45 นาที จากนั้นให้ยกเส้นไหมขึ้นเติมเกลือแกงประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ แล้วให้ย้อมต่ออีก 10 นาทีจึงเอาขึ้นล้างน้ำประมาณ 3-4 ครั้ง

การลงสำรวจข้อมูลเก็บแบบสำรวจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม โดยมีทั้งหมด 4 ชุดได้แก่

-แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

-แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด

-แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน

-แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน

ในการลงพื้นที่เราได้ลงพื้นที่สำรวจในส่วนของตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงพื้นที่สำรวจแต่ละหมู่บ้านนั้นยังคงมีมาตรการที่เคร่งครัดเหมือนเดิม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดยังคงมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแต่ละครั้งในการลงพื้นที่สำรวจหรืออบรมเราได้คำนึงความปลอดภัยเสมอ โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ลงพื้นที่

 

 

อื่นๆ

เมนู