ข้าพเจ้า นางสาวกนกพรรณ  เทียนขาว กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการที่บ้านหนองมะค่าเเต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการย้อมสีเส้นไหมมัดหมี่ โดยการย้อมสีลายผ้าไหมมัดหมี่ อัตลักษณ์ชุมชนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ออกแบบโดย วิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญโดย  คุณกฤษกร  แก้วโบราณ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีกลุ่มแม่บ้านจากทั้งหมด 3 หมู่บ้านเข้าร่วม ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อยหมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

 

 

การย้อมสีเส้นไหมในครั้งนี้เป็นการย้อมสานต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้ลงพื้นที่เมื่อเดือนสิงหาคม ในการย้อมสีครั้งนี้กลุ่มแม่ๆก็จะย้อมตามแบบลักษณะสีแตกต่างกันออกไปตามแบบที่ตนเองได้รับโดยจะมีการควบคุมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สีออกมาตามที่ต้องการโดยการย้อมก็จะแตกต่างกันออกไปตามสีและลักษณะการออกแบบ ในส่วนของการย้อมสีเส้นไหมของหมู่บ้านหนองมะค่าแต้  ได้นำไหมที่ขึ้นโครงที่ย้อมสีแดงเอาไว้เมื่อครั้งก่อนวิทยากรได้ให้ทำการย้อมสีลงสีน้ำทะเลก่อนจะทำการย้อมสีน้ำทะเลได้ผสมกับน้ำร้อนเอาไว้ก่อนจากนั้นนำมาแช่น้ำเย็นประมาณ 15 ถึง 20 นาทีจากนั้นแช่น้ำเย็นตามที่กำหนดเวลาไว้เอาใหม่มาย้อมกับน้ำร้อนที่ผสมกับสีน้ำทะเลไว้ได้เลยแล้วกำหนดเวลาลงแช่ทิ้งไว้ประมาณ 45 นาทีและนำมาล้างสีให้หมดจนน้ำจะใสและสุดท้ายนำไปตากให้แห้ง ในการย้อมสีเส้นไหมของบ้านหนองขวางน้อย ได้นำเอาเครือไหมสีขาวมาย้อมสีที่ต้องการซึ่งสีที่ใช้ในครั้งนี้คือสีเม็ดมะขามและสีกรมท่าและก่อนที่จะเอาเครือไม้ขาวมาย้อมสีไว้นั้นจะต้องเอาไปแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ก่อนประมาณ 15 ถึง 20 นาทีและเอาไหมที่ขึ้นโครงสีแดงไว้แล้วนั้นมาย้อมจากนั้นนำมาล้างน้ำเย็นแช่ทิ้งไว้ 45 นาทีล้างสีที่ตกออกให้หมดและนำไปผึ่งตากแดด และในส่วนของหมู่บ้านชุมทองพัฒนาจากเดิมใหม่ที่ขึ้นโครงสีเหลืองเอาไว้มาแช่น้ำเย็นประมาณ  15-20 นาทีจากนั้นเอาไหมลงย้อมสีซึ่งสีที่ใช้คือสีแดงครั่งแก่ในส่วนเครือไหมขาวเอามาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 15 ถึง 20 นาทีแล้วเอาลงมาย้อมสีแดงเม็ดมะขาม + สีม่วงดอกรัก จากนั้นนำมาล้างน้ำเย็นแช่ทิ้งไว้ 45 นาทีล้างสีที่ตกออกให้หมดและนำไปผึ่งตากแดดให้เเห้ง

 

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้ร่วมกิจกรรมอาสาร่วมทำบุญ นำโดยท่านนายกวินัย  นุรักษ์รัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู โดยในการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นการขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเสื้อ เพื่อนำรายได้ไปจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการกักตัว มอบให้แก่ศูนย์กักตัว LQ ของตำบลพระครู  โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณตลาดพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 27-28  สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล Covid 19 ประจำเดือนกันยายนตามแบบสำรวจ 4 เรื่อง ได้แก่

  1. ที่พักอาศัย
  2. ตลาด
  3. ศาสนสถาน
  4. โรงเรียน

เป็นการแบ่งกลุ่มของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ในกลุ่มของข้าพเจ้ามีทั้งหมด 4 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านโบย  หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 10 บ้านแก่นเจริญ โดยเป็นการลงสอบถามถึงมาตรและการควบคุมในการป้องกันโรคติดต่อ Covid 19 ผ่านเเอฟฟลิเคชั่น โดยสอบถามถึงวิธีการป้องกันในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีการป้องกันหรือไม่ และมีการตรวจสอบและคัดกรองการเข้าออกของคนในหมู่บ้าน หรือมีการสังเกตอาการของคนในครัวเรือนหรือไม่ เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู