ข้าพเจ้า นายกันตวิชญ์ ตีชัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการที่ ณ บ้านหนองมะค่าเเต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการย้อมสีเครือไหมของผ้าไหมมัดหมี่ โดยมีทีมผู้ปฏิบัติงานบางส่วนร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ ยุพาวดี อาจหาญ และ อาจารย์ ทิพวิลย์ เหมรา โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ  คุณกฤษกร  แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีกลุ่มแม่บ้านจากทั้งหมด 3 หมู่บ้านเข้าร่วม ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อยหมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

การย้อมเครือไหมสีขาวเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ 15 – 20 นาที จากนั้นเอามาลงสี ทำการย้อมสี ซึ่งสีที่ย้อมนั้น บ้านหนองขวางน้อย ได้ย้อมสีเม็ดมะขาม + สีกรมท่า บ้านหนองมะค่าแต้ ได้ย้อมสีม่วงดอกรัก + สีกรมท่า  และ บ้านชุมทองพัฒนา ได้ย้อมสีแดงเม็ดมะขาม + สีม่วงดอกรัก แล้วใส่น้ำยาเขาค้อ ลงไปกับการแช่เครือไหมที่ต้มอยู่ในหม้อน้ำร้อน จากนั้นแช่ทิ้งไว้  45 นาที และเอาลงมาล้างออกด้วยน้ำเย็นประมาณ  15 – 20 นาที ใส่น้ำส้มสายชู กันสีตก และล้างจนน้ำใส แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้ร่วมกิจกรรมอาสาร่วมทำบุญ นำโดยท่านนายกวินัย  นุรักษ์รัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู โดยในการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นการขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเสื้อ เพื่อนำรายได้ไปจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการกักตัว มอบให้แก่ศูนย์กักตัว LQ ของตำบลพระครู  โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณตลาดพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 27-28  สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล Covid 19 ประจำเดือนกันยายนตามแบบสำรวจ 4 เรื่อง ได้แก่

  1. ที่พักอาศัย
  2. ตลาด
  3. ศาสนสถาน
  4. โรงเรียน

เป็นการแบ่งกลุ่มของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ในกลุ่มของข้าพเจ้ามีทั้งหมด 4 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านโบย  หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 10 บ้านแก่นเจริญ โดยเป็นการลงสอบถามถึงมาตรและการควบคุมในการป้องกันโรคติดต่อ Covid 19 ผ่านเเอฟฟลิเคชั่น โดยสอบถามถึงวิธีการป้องกันในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีการป้องกันหรือไม่ และมีการตรวจสอบและคัดกรองการเข้าออกของคนในหมู่บ้าน หรือมีการสังเกตอาการของคนในครัวเรือนหรือไม่ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู