ข้าพเจ้า นายกลวัชร  ศรีหาบุญทัน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ (ก.พ.ร.) ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 11 กันยายน 2564 ทีมผู้ปฎิบัตงานได้มีการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การย้อมสีลายผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งออกแบบโดย  นายกฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหมู่บ้านมี่เข้าร่วม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากการลงพื้นที่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564 โดยจะเป็นการย้อมสีสังเคราะห์หรือสีเคมี ของทั้ง 3 หมู่บ้าน

ในการย้อมสีครั้งนี้กลุ่มทอผ้าก็จะย้อมตามแบบลักษณะสีแตกต่างกันออกไปตามแบบที่ได้รับโดยจะมีการควบคุมจากวิทยากรเพื่อให้ได้สีออกมาตามที่ต้องการโดยการย้อมก็จะแตกต่างกันออกไปตามสีและลักษณะการออกแบบ

หมู่ที่7 บ้านหนองขวางน้อย เอาเครือไหมสีขาวมาย้อมสีด้วยสีที่ต้องการ ซึ่งสีที่ใช้ ได้แก่ สีเม็ดมะขาม + สีกรมท่า  และก่อนที่จะเอาเครือไหมสีขาวมาย้อมสีที่เตรียมไว้นั้น เราจะต้องเอาเครือไหมสีขาวมาแช่ในน้ำเย็นทิ้งไว้ก่อนเป็นเวลาประมาณ 15 – 20 นาที  ไหมที่ได้ขึ้นโครงสีแดง เอาไว้นั้นวิทยากรได้ให้เอามาลงย้อมสีน้ำทะเลแต่ก่อนที่จะเอามาย้อมสีน้ำทะเลที่ผสมกับน้ำร้อนไว้นั้น เราจะต้องเอามาแช่ในน้ำเย็นไว้ก่อนประมาณ 15 – 20 นาที ถึงจะได้เอามาย้อมลงในน้ำร้อนที่ได้ผสมสีน้ำทะเลที่ตั้งเอาไว้และให้แช่ไว้ประมาณ 45 นาที หลังจากนั้นเอามาล้างด้วยน้ำเย็นล้างให้สีที่ตกให้ออกให้หมดและล้างให้น้ำมันใสขึ้นและทำการหยดน้ำส้มสายชู ลงไปเพื่อกันไม่ให้สีตก

หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ ไหมขึ้นโครงที่ย้อมสีแดงเอาไว้ครั้งก่อนวิทยากรให้ทำการย้อมสีโดยลงสีน้ำทะเล ก่อนจะทำการย้อมสีน้ำทะเลที่ได้ผสมกับน้ำร้อนไว้เราต้องเอาไหมมาแช่ในน้ำเย็นไว้ประมาณ 15 – 20 นาที แช่น้ำเย็นตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว เอาไหมมาย้อมกับน้ำร้อนที่ผสมกับสีน้ำทะเลไว้ได้เลย แล้วก็หยดนำซันไลต์ลงไป และน้ำยาเขาค้อ ลงไปแช่ทิ้งไว้ 45 นาที และนำมาล้างให้สีตกให้หมดและจนกว่าน้ำจะใส และสุดท้ายนำไปตากแดดให้แห้ง  เครือไหมสีขาวเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ 15 – 20 นาที จากนั้นเอามาลงสี ทำการย้อมสี ซึ่งสีที่ย้อมนั้นได้แก่ สีม่วงดอกรัก + สีกรมท่า  และใส่น้ำยาเขาค้อ ลงไปกับการแช่เครือไหมที่ต้มอยู่ในหม้อน้ำร้อน จากนั้นแช่ทิ้งไว้  45 นาที และเอาลงมาล้างออกด้วยน้ำเย็นประมาณ  15 – 20 นาที ใส่น้ำส้มสายชู กันสีตก และล้างจนน้ำใส แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

หมู่ที่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ไหมที่ขึ้นโครงไว้สีเหลืองเอามาแช่น้ำเย็นประมาณ 15 – 20 นาที เอาไหมลงย้อมสี ซึ่งสีที่ใช้ได้แก่ สีแดงครั่งแก่  สีแดง  ในส่วนเครือไหมีขาวเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ 15 – 20 นาที แล้วเอาลงมาย้อมด้วยสีแดงเม็ดมะขาม + สีม่วงดอกรัก  และนำมาทำตามขั้นตอนต่อไปเหมือนกับบ้านหนองขวางน้อย

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล Covid 19 ประจำเดือนกันยายนตามแบบสำรวจ 4 เรื่อง ได้แก่

  1. ที่พักอาศัย
  2. ตลาด
  3. ศาสนสถาน
  4. โรงเรียน

โดยในกลุ่มของข้าพเจ้ามีทั้งหมด 5 คน โดยเป็นการลงสอบถามถึงมาตรและการควบคุมในการป้องกันโรคติดต่อ Covid 19 ผ่านเเอฟฟลิเคชั่น โดยได้สอบถามข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พื้นที่บ้านหนองขวางน้อย  บ้านหนองยาง บ้านศรีปทุม และบ้านหนองกก ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู