โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ)

        ข้าพเจ้า  นางสาวอรนรี สมร่าง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์        

        เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่บ้านหนองมะค่าแต้ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน นำโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ ยุพาวดี อาจหาญ  และ อาจารย์ ทิพวิลย์ เหมรา ได้ทำการลงพื้นเพื่อไปติดตามความคืบหน้าของโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์  และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม คุณ กฤษกร แก้วโบราณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่นได้สาธิตและอธิบายการย้อมผ้าไหมมัดหมี่ เทคนิคการมัดย้อมให้กับที่สมาชิกกลุ่มทำผ้าไหมมัดหมี่ ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้  หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อยและหมู่13 บ้านชุมทองพัฒนา จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีขั้นตอนการย้อมสีโดยจะเป็นสีสังเคราะห์หรือสีเคมี กระบวนการย้อมสีของทั้ง3 หมู่บ้านจะเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่การใช้สีย้อม

1. หมู่ที่7 บ้านหนองขวางน้อย
ขั้นตอนที่1 เอาเครือไหมสีขาวมาย้อมสีด้วยสีที่ต้องการ ซึ่งสีที่ใช้ ได้แก่ สีเม็ดมะขาม + สีกรมท่า และก่อนที่จะเอาเครือไหมสีขาวมาย้อมสีที่เตรียมไว้นั้น เราจะต้องเอาเครือไหมสีขาวมาแช่ในน้ำเย็นทิ้งไว้ก่อนเป็นเวลาประมาณ 15 – 20 นาที
ขั้นตอนที่ 2 ไหมที่ได้ขึ้นโครงสีแดงเอาไว้นำมาลงย้อมสีน้ำทะเลแต่ก่อนที่จะเอามาย้อมสีน้ำทะเลที่ผสมกับน้ำร้อนไว้นั้น เราจะต้องเอามาแช่ในน้ำเย็นไว้ก่อนประมาณ 15 – 20 นาที ถึงจะได้เอามาย้อมลงในน้ำร้อนที่ได้ผสมสีน้ำทะเลที่ตั้งเอาไว้และให้แช่ไว้ประมาณ 45 นาที หลังจากนั้นเอามาล้างด้วยน้ำเย็นล้างให้สีที่ตกให้ออกให้หมดและล้างให้น้ำมันใสขึ้นและทำการหยดน้ำส้มสายชู ลงไปเพื่อกันไม่ให้สีตก
**ตอนที่เอาไหมสีแดงลงย้อมสีน้ำทะเลให้หยดน้ำยาซันไลต์ลงไป 2 หยด และ น้ำยาเขาค้อ 4 ฝา ลงไป ย้อมในน้ำร้อน **

2. หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้
ขั้นตอนที่ 1 ไหมขึ้นโครงที่ย้อมสีแดงเอาไว้ครั้งก่อนทำการย้อมสีโดยลงสีน้ำทะเล ก่อนจะทำการย้อมสีน้ำทะเลที่ได้ผสมกับน้ำร้อนไว้เราต้องเอาไหมมาแช่ในน้ำเย็นไว้ประมาณ 15 – 20 นาที แช่น้ำเย็นตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว เอาไหมมาย้อมกับน้ำร้อนที่ผสมกับสีน้ำทะเลไว้ได้เลย แล้วก็หยดนำซันไลต์ลงไป และน้ำยาเขาค้อ ลงไปแช่ทิ้งไว้ 45 นาที และนำมาล้างให้สีตกให้หมดและจนกว่าน้ำจะใส และสุดท้ายนำไปตากแดดให้แห้ง
ขั้นตอนที่ 2 เครือไหมสีขาวเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ 15 – 20 นาที จากนั้นเอามาลงสี ทำการย้อมสี ซึ่งสีที่ย้อมนั้นได้แก่ สีม่วงดอกรัก + สีกรมท่า และใส่น้ำยาเขาค้อ ลงไปกับการแช่เครือไหมที่ต้มอยู่ในหม้อน้ำร้อน จากนั้นแช่ทิ้งไว้ 45 นาที และเอาลงมาล้างออกด้วยน้ำเย็นประมาณ 15 – 20 นาที ใส่น้ำส้มสายชู กันสีตก และล้างจนน้ำใส แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

3. หมู่ที่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 ไหมที่ขึ้นโครงไว้สีเหลืองเอามาแช่น้ำเย็นประมาณ 15 – 20 นาที
ขั้นตอนที่ 2 เอาไหมลงย้อมสี ซึ่งสีที่ใช้ได้แก่ สีแดงครั่งแก่ สีแดง ในส่วนเครือไหมขาวเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ 15 – 20 นาที แล้วเอาลงมาย้อมด้วยสีแดงเม็ดมะขาม + สีม่วงดอกรัก และนำมาทำตามขั้นตอนต่อไปเหมือนกับบ้านหนองขวางน้อย

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงสำรวจข้อมูลเก็บแบบสำรวจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเพิ่มเติม โดยมีทั้งหมด 4 ชุดได้แก่

-แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

-แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด

-แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน

-แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน

จากการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิดเพิ่มเติม ทั้ง3 หมู่บ้าน ณ หมู่1 บ้านโบย  หมู่9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่10 บ้านแก่นเจริญ ผู้ปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้านที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดการอยู่อาศัย แต่ด้วยสถานการณ์ covid ต้องมีความระมัดระวังในการเข้าสอบถามข้อมูลตามมาตราการการป้องกันcovid-19 จึงต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน  พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเชิญชวนรับบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์มอบให้กับศุนย์กักตัว LQ ของตำบลพระครู โดยท่านนายกวินัย นุรักษ์รัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครูได้เชิญชวนให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน  พ.ศ. 2564  ท่านนายกวินัย นุรักษ์รัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ได้พากลุ่มผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมมอบใบรับรองการกักตัวและเสื้อให้กับที่ได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ตามระเบียบปฏิบัติการป้องกันโควิด ณ สถานที่กักตัวตำบลพระครู (โรงเรียนพระครูพิทยาคม) หลังจากนั้นเข้าร่วมประชุมกับท่านนายก เกี่ยวกับการหารือพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน สิ่งที่ได้รับตลอดระยะเวลาการทำงาน และการวางแผนการส่งเสริมตำบล 

อื่นๆ

เมนู