ประจำเดือน กันยายน

 

ข้าพเจ้า นางสาวสมร ดีรบรัมย์  ประเภทประชาชน  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

          วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. ดิฉันและเจ้าหน้าที่กลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจตามแบบสำรวจ 4 หัวข้อเรื่องที่อาจารย์มอบหมายให้รับผิดชอบ 4 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1.ที่พักอาศัย 2.ตลาด 3.ศาสนสถาน 4.โรงเรียน โซนหมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบมีทั้งหมด 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 8 บ้านม่วงใต้ หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา และหมู่ 5 บ้านม่วงเหนือ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจหัวข้อเรื่องที่1พบว่ามีชาวบ้านกลับมากักตัวที่บ้านหลายรายของแต่ละหมู่บ้าน ประชาชนชาวบ้านที่เดินทางกลับมกักตัวที่หมู่ 5 บ้านม่วงเหนือเดินทางมาประมาณ 39 คน ได้ปฏิบัติตัวทำตามผู้นำและอสม.ตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างเข้มงวด หัวเรื่องข้อที่ 4 คือ โรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วงได้ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่5บ้านม่วงเหนือได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างของผู้นำและอสม.อย่างเข้มงวด ส่วนตลาดและศาสนสถานไม่มีในพื้นที่หมู่ 5 บ้านม่วงเหนือ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ 8 บ้านม่วงใต้มีประชาชนกลับจากต่างจังหวัดมากักตัว 18 คน ได้ปฏิบัติตามผู้นำและอสม.ตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างเข้มงวด หัวข้อที่ 3 คือศาสนถานวัดบ้านม่วงใต้ตั้งอยู่ 99 หมู่ 8 บ้านม่วงใต้ได้ปฏิบัติตามผู้นำและอสม.เตามขั้นตอนทุกอย่างอย่างเข้มงวดส่วนหัวข้อที่2คือตลาดและหัวข้อที่ 4 โรงเรียนไม่มีอยู่ในพื้นที่บ้านม่วงใต้ หมู่13บ้านชุมทองพัฒนามีประชาชนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดมากักตัวที่บ้าน6คนได้ปฏิบัติตัวทำตามผู้นำและอสม.ตามขั้นตอนทุกอย่างอย่างเข้มงวด หัวข้อที่ 2 ตลาดหัวข้อที่ 3 ศาสนถานหัวข้อที่ 4 โรงเรียนไม่มีอยู่ในพื้นที่ของบ้านชุมทองพัฒนา

          วันที่ 3 กันยายน 2564 นายวินัย นุรักรัมย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครูท่านได้เชิญดิฉันและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมทำกิจกรรมเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน ทำบุญได้เสื้อใส่เสื้อได้บุญ ในเวลา 15.00 น. ณ ลานตลาดนัดพระครู หมู่10 บ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เงินที่ได้รับบริจาคจะเอาไปซื้ออุปกรณ์มอบให้แก่ศูนย์กักตัว LQ ของตำบลพระครูต่อไป

 

          วันที่ 11 กันยายน 2564 ดิฉันผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่อบรมเรื่องการย้อมสีไหมและเครือไหมสีขาว เริ่มจากหมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ขั้นตอนที่ 1เอาไหมที่ขึ้นโครงที่ย้อมสีแดงครั่งแก่ครั้งก่อนเอามาทำการลงย้อมสีน้ำทะเลอีกรอบของวันที่ 11 กันยายน 2564 นายกฤษกร แก้วโบราณ (วิทยากร) ได้ให้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมะค่าแต้เอาไหมย้อมสีน้ำทะเลโดยลงมือทำตามขั้นตอนที่วิทยากรทำให้ดูเป็นตัวอย่างแม่ๆได้เอาไหมมาลงแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ 15-20 น.หลังจากที่แช่น้ำเย็นครบ 15-20 น.แล้วจากนั้นเอาไหมมาลงย้อมสีน้ำทะเลใส่สีน้ำทะเลทั้งหมด 10 ซองในน้ำอุ่นที่ผสมน้ำยาเขาค้อและน้ำยาซันไลประมาณ2หยดแช่ไหมทิ้งไว้ประมาณ 15-20 น.หลังจากนั้นเอาไหมมาลงย้อมน้ำร้อนที่ผสมสีน้ำทะเลแช่ทิ้งไว้ 45 น. แช่ไหมไว้ตามเวลาที่กำหนดแล้วเอาขึ้นมาล้างด้วยน้ำเย็นที่ผสมน้ำส้มสายชูเพื่อกันสีตกประมาณ 3 ฝาล้างจนสีตกออกหมดจนหมดล้างจนน้ำใสขึ้นและขั้นตอนสุดท้ายเอาไหมที่ทำการย้อมสีครบทุกขั้นตอนเอามาตากแดดให้แห้งและรอวิทยากรแจ้งให้แม่ๆทำตามขั้นในครั้งต่อไปและหมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ได้ทำการย้อมสีเครือไหมสีขาวโดยวิทยากรให้เอาสีม่วงดอกรักและสีกรมท่าอย่างละ 7 ซองมาผสมน้ำอุ่นเพื่อที่จะทำการย้อมแต่ก่อนที่จะเอาลงย้อมในน้ำอุ่นวิทยากรให้แม่ๆเอาเครือไหมมาแช่น้ำเย็นไว้ประมาณ 15-20 น. แช่น้ำเย็นเสร็จแล้วก็เอามาลงย้อมสีในน้ำอุ่นที่เตรียมเอาไว้ประมาณ 15-20 น. แช่น้ำอุ่นเสร็จก็เอาเครือไหมมาลงย้อมในน้ำร้อนที่ผสมสีม่วงดอกรักและสีกรมท่าไว้แช่ทิ้งไว้ประมาณ 45 น. หลังจากนั้นเอาเครือไหมที่ย้อมสีเอาลงมาล้างด้วยน้ำเย็นให้สีตกออกให้หมดแล้วเอาขึ้นไปตากแดดให้แห้งและรอวิทยากรแจ้งขั้นตอนการทำต่อไป

          หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย ขั้นตอนที่1นายกฤษกร แก้วโบราณ(วิทยากร)ให้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมของบ้านหนองขวางเอาเครือไหมสีขาวมาทำการย้อมสีโดยวิทยากรให้ใช้สีเม็ดมะขาม 7 ซองและสีกรมท่า 5 ซองมาผสมน้ำอุ่นแต่ก่อนที่จะเอามาลงย้อมในน้ำอุ่นวิทยกรให้แม่ๆเอาเครือไหมสีขาวมาแช่น้ำเย็นแช่ทิ้งไว้ 15-20 น. จากนั้นนำเครือไหมสีขาวมาย้อมสีที่ได้ตั้งหม้อน้ำร้อนไว้เพื่อจะทำการย้อมสีที่ผสมสีเม็ดมะขามและสีกรมท่าแช่ทิ้งไว้ 45 น. แล้วเอาเครือไหมที่ได้ทำการย้อมสีเรียบร้อยมาล้างด้วยน้ำเย็นล้างจนกว่าสีจะหลุดให้หมดจนน้ำใสขึ้นและเรื่องไหมที่ขึ้นโครงที่ย้อมสีแดงทิ้งไว้เมื่อครั้งที่แล้วนายกฤษกร แก้วโบราณ(วิทยากร)ได้ให้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองขวางทำการย้อมสีน้ำทะเลแต่ก่อนจะทำการย้อมวิทยากรให้แม่ๆเอาไหมสีแดงมาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ 15-20 น. ต่อด้วยเอาน้ำอุ่นมาผสมกับสีน้ำทะเลเพื่อที่จะเอาไหมสีแดงมาลงย้อมย้อมและแช่ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 น. ต่อด้วยเอาไหมที่ลงสีน้ำทะเลมาลงหม้อที่ต้มน้ำร้อนที่ผสมน้ำยาเขาค้อประมาณ 4 ฝาหยดน้ำซันไล2หยดแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ 45 น. และต่อด้วยเอาไหมที่ย้อมสีน้ำทะเลเอาลงมาล้างด้วยน้ำเย็นและเทน้ำส้มสายชูประมาณ3ฝาเพื่อกันสีตกล้างจนน้ำใสขึ้นแล้วเอามาตากแดดให้แห้งรอวิทยากรแจ้งทำตามขั้นตอนต่อไป

          หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนานายกฤษกร แก้วโบราณให้ทำการย้อมสีไหมที่ขึ้นโครงสีเหลืองไว้ครั้งที่แล้วเอามาย้อมลงด้วยสีแดงครั่งแก่จำนวน 5 ซองและสีแดงจำนวน 7 ซองที่ผสมน้ำอุ่นไว้แต่ก่อนจะเอาลงย้อมในน้ำอุ่นวิทยากรให้แม่ๆเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ 15-20 น. ต่อด้วยเอามาย้อมด้วยน้ำอุ่นที่ผสมสีแดงครั่งแก่และสีแดงแช่ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 น. ต่อด้วยเอาไหมที่ย้อมสีแดงครั่งแก่และสีแดงในน้ำอุ่นมาต้มในน้ำร้อนที่ผสมน้ำยาเขาค้อ 4 ฝาและน้ำยาซันไล2หยดที่ตั้งหม้อไว้แช่ในน้ำร้อนทิ้งไว้ประมาณ 45 น. แล้วเอาลงมาล้างด้วยน้ำเย็นที่ผสมน้ำส้มสายชูประมาณ 3 ฝาล้างจนน้ำใสขึ้นและรอให้วิทยากรแจ้งรายละเอียดทำตามขั้นตอนต่อไป วิทยากรให้แม่ๆเอาเครือไหมสีขาวมาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ประมาณ 15-20 น. ต่อด้วยเอาเครือไหมที่แช่น้ำเย็นเอามาลงแช่น้ำอุ่นที่ผสมสีแดงเม็ดมะขาม7ซองและสีม่วงดอกรัก7ซองต่อด้วยเอาเครือไหมที่ย้อมสีแดงเม็ดมะขามและสีม่วงดอกรักในน้ำอุ่นเอามาลงแช่ในหม้อน้ำร้อนที่ผสมน้ำยาเขาค้อ4ฝาและน้ำยาซันไล2หยดที่ตั้งไว้แช่ทิ้งไว้ประมาณ 45 น. จากนั้นเอาเครือไหมที่ลงย้อมสีแดงเม็ดมะขามและสีม่วงดอกรักในน้ำร้อนแล้วเอาลงมาล้างด้วยน้ำเย็นที่ผสมน้ำส้มสายชูประมาณ 3 ฝาเพื่อกันสีตกล้างจนน้ำใสขึ้นเป็นอันเสร็จตามขั้นตอนของวันที่ 11 กันยายน 2564 ทั้ง 3 หมู่บ้านและรอวิทยากรแจ้งรายละเอียดการย้อมไหมในขั้นตอนต่อไป

          วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวินัย นุรักรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เชิญดิฉันผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเข้าร่วมประชุมหารือพบปะว่างานที่พวกเราปฏิบัติไปถึงไหนกันแล้วและได้เชิญดิฉันและผู้ปฏิบัติงานมอบเสื้อเราเพื่อนกันและเอกสารที่กักตัวให้แก่ผู้กักตัวที่ครบในการกักตัวภาย 15วัน ดิฉันและเจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเกียรติมากคะขอบคุณ ท่านนายกวินัย นุรักรักษ์ มา ณ ที่นี้คะ

  

 

 

 

อื่นๆ

เมนู