กระผม นายวัชรินทร์ บวบกระโทก  ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน 

ในวันที่29สิงหาคม 2564กระผมและทีมงานผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนได้ทำการลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19เพื่อลงในแอปพลิเคชั่นในส่วนของตำบลพระครู ซึ่งกระผมและทีมงานได้รับผิดชอบการสำรวจข้อมูลชุมชนในตำบลพระครูทั้งหมด3หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านม่วงเหนือ หมู่5 บ้านม่วงใต้หมู่8 บ้านชุมทองพัฒนา หมู่13 มีดังนี้ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่า มาตรการของการคัดกรองต่างๆในแต่ละหมู่บ้านได้มีการคัดกรองตามหลักมาตรการที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การรักษาระยะห่างทางสังคม การฉีดวัคซีนให้คนในชุมชนส่วนใหญ่จะได้วัคซีนครบ2เข็มแล้ว ยังมีส่วนน้อยที่ยังไม่ได้รับครบ2เข็มและผู้ไม่ประสงค์ที่จะรับวัคซีนยังมีอยู่ ซึ่งผู้นำชุมชนบอกว่าจะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่ไม่ประสงค์จะรับวัคซีนต่อไป ในสถานที่กักตัวศาลาประชาคมบ้านม่วงใต้หมู่8 ก็มีมาตรการการกักตัวที่เคร่งครัดเช่นกันและได้ข้อมูลว่าผู้ที่มาทำการกักตัวมีแนวโน้มลดลงในวันที่สำรวจข้อมูลมีผู้กักตัวเหลืออยู่2คน จากเดิม12คนซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีแต่ทางเจ้าหน้าที่ศูณย์กักตัวหมู่8ให้ข้อมูลว่าจะมีผู้ที่ประสงค์จะมากักตัวอีก1คนจากกรุงเทพฯและข้อมูลเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่บางครั้งก็ดูเหมือนเบาลงแต่บางครั้งก็รุนแรง

ในวันที่3กันยายน2564ท่านวินัย นุรักษ์รัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครูได้เชิญผู้ปฏิบัติงานในตำบลพระครูร่วมกิจกรรมหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆให้กับศูณย์LQหรือศูณ์กักตัวตำบลพระครูซึ่งยังขาดงบประมาณอีกมากเนื่องจากมีผู้ที่มาเข้ารับการกักตัวมีทั้งหมด32คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยการนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือศูณย์LQตำบลพระครูด้วย

ในวันที่11กันยายน2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองมะค่าแต้ เพื่อร่วมกิจกรรม การพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของตำบลพระครูในขั้นตอนการย้อมสีผ้าไหมเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ครั้งที่แล้ว ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีกลุ่มทอผ้าไหมทั้งสามหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านหนองขวางน้อย หมู่บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่บ้านชุมทองพัฒนา เช่นเคย และการดำเนินกิจกรรมก็ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งแต่ละหมู่มีขั้นตอนการย้อมสีผ้าไหมดังนี้

1. หมู่ที่7 บ้านหนองขวางน้อย
ขั้นตอนที่1 เอาเครือไหมสีขาวมาย้อมสีด้วยสีที่ต้องการ ซึ่งสีที่ใช้ ได้แก่ สีเม็ดมะขาม + สีกรมท่า และก่อนที่จะเอาเครือไหมสีขาวมาย้อมสีที่เตรียมไว้นั้น เราจะต้องเอาเครือไหมสีขาวมาแช่ในน้ำเย็นทิ้งไว้ก่อนเป็นเวลาประมาณ 15 – 20 นาที
ขั้นตอนที่ 2 ไหมที่ได้ขึ้นโครงสีแดงเอาไว้นำมาลงย้อมสีน้ำทะเลแต่ก่อนที่จะเอามาย้อมสีน้ำทะเลที่ผสมกับน้ำร้อนไว้นั้น เราจะต้องเอามาแช่ในน้ำเย็นไว้ก่อนประมาณ 15 – 20 นาที ถึงจะได้เอามาย้อมลงในน้ำร้อนที่ได้ผสมสีน้ำทะเลที่ตั้งเอาไว้และให้แช่ไว้ประมาณ 45 นาที หลังจากนั้นเอามาล้างด้วยน้ำเย็นล้างให้สีที่ตกให้ออกให้หมดและล้างให้น้ำมันใสขึ้นและทำการหยดน้ำส้มสายชู ลงไปเพื่อกันไม่ให้สีตก
ตอนที่เอาไหมสีแดงลงย้อมสีน้ำทะเลให้หยดน้ำยาซันไลต์ลงไป 2 หยด และ น้ำยาเขาค้อ 4 ฝา ลงไป ย้อมในน้ำร้อน

2. หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้
ขั้นตอนที่ 1 ไหมขึ้นโครงที่ย้อมสีแดงเอาไว้ครั้งก่อนทำการย้อมสีโดยลงสีน้ำทะเล ก่อนจะทำการย้อมสีน้ำทะเลที่ได้ผสมกับน้ำร้อนไว้เราต้องเอาไหมมาแช่ในน้ำเย็นไว้ประมาณ 15 – 20 นาที แช่น้ำเย็นตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว เอาไหมมาย้อมกับน้ำร้อนที่ผสมกับสีน้ำทะเลไว้ได้เลย แล้วก็หยดนำซันไลต์ลงไป และน้ำยาเขาค้อ ลงไปแช่ทิ้งไว้ 45 นาที และนำมาล้างให้สีตกให้หมดและจนกว่าน้ำจะใส และสุดท้ายนำไปตากแดดให้แห้ง
ขั้นตอนที่ 2 เครือไหมสีขาวเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ 15 – 20 นาที จากนั้นเอามาลงสี ทำการย้อมสี ซึ่งสีที่ย้อมนั้นได้แก่ สีม่วงดอกรัก + สีกรมท่า และใส่น้ำยาเขาค้อ ลงไปกับการแช่เครือไหมที่ต้มอยู่ในหม้อน้ำร้อน จากนั้นแช่ทิ้งไว้ 45 นาที และเอาลงมาล้างออกด้วยน้ำเย็นประมาณ 15 – 20 นาที ใส่น้ำส้มสายชู กันสีตก และล้างจนน้ำใส แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

3. หมู่ที่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 ไหมที่ขึ้นโครงไว้สีเหลืองเอามาแช่น้ำเย็นประมาณ 15 – 20 นาที
ขั้นตอนที่ 2 เอาไหมลงย้อมสี ซึ่งสีที่ใช้ได้แก่ สีแดงครั่งแก่ สีแดง ในส่วนเครือไหมขาวเอามาแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ 15 – 20 นาที แล้วเอาลงมาย้อมด้วยสีแดงเม็ดมะขาม + สีม่วงดอกรัก และนำมาทำตามขั้นตอนต่อไปเหมือนกับบ้านหนองขวางน้อย

วันที่ 15 กันยายน  พ.ศ. 2564  ท่านวินัย นุรักษ์รัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครู ได้เชิญกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมมอบใบรับรองการกักตัวและเสื้อให้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ตามระเบียบปฏิบัติการป้องกันโควิด ณ ศูณย์LQสถานที่กักตัวตำบลพระครู (โรงเรียนพระครูพิทยาคม) และได้เข้าร่วมประชุมกับท่านนายก เกี่ยวกับการหารือพูดคุยสอบถามความคืบหน้าโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน สิ่งที่ได้รับตลอดระยะเวลาการทำงาน และการวางแผนการส่งเสริมการพัฒนาตำบลในอนาคตต่อไป

อื่นๆ

เมนู