1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. HS-09 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ และกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลพระครูอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์และการเก็บข้อมูลCBD

HS-09 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ และกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลพระครูอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์และการเก็บข้อมูลCBD

ดิฉันนางสาวปิยะธิดา ปาละสาร ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู อำเภอเมือง ตังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS-09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์

ดิฉันและผู้ปฏิบัตรงานได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและความคืบหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ 3 หมู่บ้าน ได้แก่

-หมู่ที่ 7 บ้านหนองขวาง

-หมู่ 9 บ้านมะค้าแต้

-หมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา

ซึ่งจะมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้

-หมู่ที่ 7 บ้านหนองขวาง และ หมู่ที่ 13 บ้านชุมทองพัฒนา ยังอยู่ในช่วงขั้นตอนการทำลวดลายลงบนผ้าไหม และเริ่มทอตามแบบที่ได้คิดไว้

-หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค้าแต้

บ้านหนองมะค้าแต้ มีชื่อลายผ้าไหมอัตลักษณ์คือ ช่อดอกแต้ ซึ่งได้ทอเสร็จแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องสีที่ไม่ค่อยชัดเจน และจึงได้แก้ปัญหาดังกล่าว  ผ้าที่ออกมาได้มีลายเดียวกันแต่มีสีที่แตกต่างกัน

หลังจากที่ติดตามความคืบหน้าเรียบร้อยแล้ว ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล CBD ในตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และดิฉันได้ปฏิบัติการตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดิฉันลงสำรวจพื้นที่ทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่

-แหล่งท่องเที่ยว

-ร้านอาหารในท้องถิ่น

-เกษตรกรในท้องถิ่น

-ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

-แหล่งน้ำในท้องถิ่น

 

อื่นๆ

เมนู