ดิฉัน นางสาว ธิติมา ชิงภักดี ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์

ดิฉันได้ลงพื้นที่วัดหนองมะค่าแต้  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมเรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำผ้าไหมมัดหมี่  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ชาวบ้านในชุมชนได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตนเองและเขียนออกมาเป็นแผนภาพเรื่องราว เพื่อที่จะได้ผลิตผ้าไหมให้เป็นลายเอกลักษณ์ของเเต่ละหมู่บ้าน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่ ได้แก่  บ้านหนองมะค่าแต้  บ้านหนองขวาง และ บ้านชุมทอง 

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีกิจกรรมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน” ได้รับความรู้มากมายว่าหญ้าสามารถทำประโยชน์ได้ เปลี่ยนจากวัชพืชเป็นปุ๋ยธรรมาชาติ 

อื่นๆ

เมนู