ข้าพเจ้า นางสาวมัลลิกา แจ่มใส ประเภทนักศึกษา ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยรายภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวมัลลิกา แจ่มใส และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่วัดหนองมะค่าแต้ หมู่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมเรื่องการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำผ้าไหมมัดหมี่  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ชาวบ้านในชุมชนได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตนเองและเขียนออกมาเป็นแผนภาพเรื่องราว เพื่อที่จะได้ผลิตผ้าไหมให้เป็นลายเอกลักษณ์ของเเต่ละหมู่บ้าน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่ ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 7 บ้านหนองขวางน้อย และหมู่ 13 บ้านชุมทองพัฒนาเพื่อเข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

จากการเข้าอบรมการพัฒนาการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลพระครู ทำให้ข้าพเจ้า ได้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมมัดหมี่  รวมถึงได้ทราบประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน และสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู