ข้าพเจ้านางสาววารุณี ปะรินรัมย์ กลุ่มประชาชน ตำบล พระครู อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบสังคม แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานทุกท่านและอาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ 22 พฤษภาคม 2564ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณท์ผ้าไหมมัดหมี่                              ณ ห้องประชุมสังคมวัฒนาอาคาร 25 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมในหัวข้อเรื่อง story ลายผ้ามัดหมี่อัตลักษณ์ชุมชนตำบลพระครู ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้มี 3หมู่บ้านได้ร่วมการอบรมคือ บ้านชุมทอง บ้านหนองมะค่าแต้ และบ้านหนองขวางและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผ้าไหม

โดยมีกิจกรรมให้แม่ๆกลุ่มทอผ้าไหม หมู่บ้านของตน มีชื่อดังนี้

– บ้านหนองขวางน้อย ตั้งชื่อลายผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนว่า “นาคล้อมตะวัน”

– บ้านหนองมะค่าแต้ ตั้งชื่อลายผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนว่า “ช่อดอกแต้”

-บ้านชุมทองพัฒนา ตั้งชื่อลายผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนว่า “ชุมทองระย้า”

 

และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้า เเละผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญสร้างสรรค์ ปลูกป่าเสวนาชุมชน โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเวลาช่วงเช้า มีการกล่าวเปิดงาน และเสวนาอภิปรายเกี่ยวกับการปลูกป่า ความสำคัญของผืนป่าที่มีต่อชีวิตคนเรา และในช่วงบ่าย มีกิจกรรมปลูกป่า ซึ่งมีต้นไม้หลายชนิดในการปลูก

 

อื่นๆ

เมนู